HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 23/7/2021

Chính anh em là muối cho đời (x. Mt 5,13a)

Tin nhắn do bốn Thầy Học viện DCCT gửi về Nhà Dòng: “Hôm nay, công việc chủ yếu của bốn anh em là chuẩn bị đồ đạc như: bàn, ghế, nước, giá phơi đồ... cho phòng của các bệnh nhân sẽ nhập viện. Cùng làm việc với các tu sĩ có các anh em bộ đội và dân quân. Việc ăn uống cho nhóm thiện nguyện thì khá đầy đủ.”

Hôm nay, 23/7, anh em Học viện tiếp tục đón nhận quà từ các ân nhân và chuyển đến (lần 3) những gia đình gặp khó khăn trong cơn đại dịch.


Công việc phục vụ của các thầy tại nơi thiện nguyện
Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, học viện DCCT, học viện DCCT, mùa Covid, nhật ký học viện mùa covid, nhat ky hoc vien mua covid

Học viện Thánh Anphongsô