Hội thảo chuyên đề Triết học: "Phẩm giá con người theo nhãn quan của Gabriel Marcel”

 “Phẩm giá con người theo nhãn quan của Gabriel Marcel” là đề tài của hội thảo chuyên đề triết học vừa được tổ chức tại Học viện Thánh Anphongsô – Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, DCCT, đang thuyết trình đề tài.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn viên Học viện từ lúc 8:00 cho đến 11:00 sáng hôm qua, thứ Bảy 21/09/2019. Diễn giả thuyết trình đề tài là linh mục Gioan Nguyễn Ngọc Hải, DCCT.

Trong phần thuyết trình, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải đã trình bày đôi nét lịch sử về “ý nghĩa của khái niệm phẩm giá con người”, “một số cách nhìn về phẩm giá con người hiện nay” và nhất là “phẩm giá con người theo nhãn quan của Gabriel Marcel”. 

Với khả năng hiểu biết sâu rộng, cộng với sự dí dỏm và hài hước, Cha Giáo Gioan đã trình bày cho các tham dự viên hiểu sâu sắc hơn về phẩm giá con người theo nhãn quan của Gabriel Marcel. Đồng thời, Cha Giáo Gioan đã nối kết những tư tưởng ấy với cuộc sống thực tại của mỗi người chúng ta, đặc biệt những người đang sống ơn gọi thánh hiến.

Các tham dự viên

Sau phần thuyết trình là phần đặt câu hỏi giữa các thính giả và diễn giả. Đây là phần rất phong phú và hấp dẫn, bởi các thính giả được trình bày và đặt những câu hỏi mà mình chưa rõ, đồng thời được Cha Giáo Gioan trả lời một cách khá thú vị và cụ thể về từng vấn đề liên quan tới đề tài mà sinh viên chưa hiểu rõ hay cần mở rộng thêm.

Tham dự buổi hội thảo hôm nay có quý Cha trong Ban Giám đốc, quý Cha Giáo và đặc biệt có sự tham dự đông đủ của tất cả các sinh viên đang theo học tại Học viện Thánh Anphongsô, cũng như các sinh viên là tu sĩ thuôc các Dòng tu khác nhau đang sinh sống và học tập trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. 

Cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Được biết, hội thảo chuyên đề là một trong những hoạt động ngoại khóa nhằm trau dồi thêm kiến thức cho các sinh viên đang theo học triết học và thần học tại Học viện Thánh Anphongsô. 

BVH.HV

Hội thảo chuyên đề Triết học: "Phẩm giá con người theo nhãn quan của Gabriel Marcel”

Học viện Thánh Anphongsô