CÁC HOẠT ĐỘNG, TẠI HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ

Thông tin các hoạt động ngoại khóa tại Học viện Thánh Anphongsô như các Hội Thảo Chuyên Đề, các hoạt động bác ái xã hội, và các hoạt động Văn - Thể - Mỹ...

                                                                                                                                      

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô