CÁC MÔN HỌC TRONG KHOA THẦN HỌC, TẠI HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ

Thông tin về tất cả các môn học của Phân Khoa Thần tại Học viện Thánh Anphongsô - Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

1.     LỚP THẦN HỌC I

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Thần học Căn bản

4

2

Bí tích Tổng quát

3

3

Bí tích Thánh Thể

3

4

Luân lý Căn bản

6

5

Giáo luật về Đời sống thánh hiến

3

6

Thần học Mục vụ

3

7

Học thuyết Xã hội của Hội Thánh Công giáo

3

8

Lịch sử Giáo hội hoàn vũ

6

9

Lịch sử Giáo hội Việt Nam

6

10

Tiếng Hy Lạp Kinh Thánh

3

11

Ngũ thư

5

12

Các sách Lịch sử

3

13

Thánh vịnh

3

14

Tin mừng theo thánh Mátthêu

3


2.     LỚP THẦN HỌC II

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Tạo dựng - Ân sủng - Nguyên tội

3

2

Kitô học [& Cứu độ luận]

7

3

Bí tích Thánh tẩy - Thêm sức

3

4

Cánh chung học

3

5

Công đồng Vaticanô II

4

6

Giáo phụ

4

7

Giáo luật về các Bí tích [& Hôn phối]

4

8

Phụng vụ Bí tích - Á Bí tích - Thánh L

3

9

Mục vụ Tư vấn - Linh hướng

4

10

Văn chương Khôn ngoan

3

11

Văn chương Khải huyền

3

12

Các thư chung - Các thư Gioan - Do Thái

3

13

Tin mừng theo thánh Máccô

3


3.     LỚP THẦN HỌC III

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Chúa Ba Ngôi

3

2

Thánh Mẫu học

3

3

Bí tích Hoà giải - Xức dầu

3

4

Luân lý Kinh tế - Xã hội

3

5

Đạo đức Sinh học

4

6

Giáo luật Tổng tắc

3

7

Sứ vụ học

3

8

Đối thoại liên tôn

3

9

Đạo đức và Mục vụ Truyền thông

3

10

Mục vụ Di dân

2

11

Luân lý thánh Anphongsô

3

12

Các sách Ngôn sứ

4

13

Các thư Phaolô

6

14

Tin mừng Luca - Sách Công vụ

6


 4.     LỚP THẦN HỌC IV 

STT

Môn học

Tín chỉ

1

Giáo hội học

4

2

Giảng thuyết & Mục vụ Lời Chúa Chúa nhật

6

3

Thần học về Chúa Thánh Thần

3

4

Bí tích Truyền chức - Hôn phối

3

5

Luân lý Phái tính

3

6

Luân lý Giải nố

3

7

Giáo luật về Phẩm trật

3

8

Mục vụ Hôn nhân Gia đình

1

9

Đại kết

1

10

Tin mừng theo thánh Gioan

4

11

Thần học Kinh Thánh

4

12

Luận văn Tốt nghiệp

24


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô