CĂN TÍNH HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ


    Học viện thánh Anphongsô được thiết lập dựa trên truyền thống học tập, nghiên cứu bắt nguồn từ Đặc sủng và Linh đạo Dòng Chúa Cứu Thế, một Hội Dòng giáo sĩ thừa sai do thánh Anphongsô sáng lập với công pháp Giáo hoàng và quyền đặc miễn để “noi gương Chúa Giêsu Cứu Thế, bằng cách rao giảng Lời Chúa cho người nghèo như chính Ngài đã tuyên bố về Ngài: ‘Người đã sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó’ (Lc 4,18)’” (HP., # 11). Hơn nữa, Học viện thánh Anphongsô được xây dựng trên truyền thống của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kể từ những ngày đầu Tỉnh Dòng được thành lập với sự dấn thân đầy can đảm và sáng tạo của các vị tiên khởi là các tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế Canada.

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô