HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ

1.         Cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R. (Trưởng Hội đồng).

2.         Cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R. (Điều phối chương trình học).

3.         Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. (Khối Triết học).

4.         Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. (Khối Thần học).

5.         Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R. (Khối Kinh Thánh).


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô