KỲ THI TUYỂN SINH HẰNG NĂM

Điều 44. Bản Chất Và Mục Đích Tuyển Sinh

Để góp phần vào công cuộc đào tạo tsĩ, Linh mục của Giáo hội tại Việt Nam, Học viện thánh Anphongsô tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Phân khoa Triết học và Thần học vào dịp giữa học kỳ II hằng năm. Qua kỳ tuyển sinh, Học viện đón nhận các sinh viên đến từ các Hội Dòng/Tu Hội khác nhau nhằm xây dựng tình liên đới và hiệp thông giữa các Hội Dòng/Tu Hội trong việc đào tạo, huấn luyện các thừa sai tương lai của Giáo hội.

Điều 45. Đối Tượng Tuyển Sinh

Ứng viên dự thi là các nam tu sinh:

10      Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học;

20      Và [hoặc] đã tuyên khấn trong các Hội Dòng/Tu Hội.

Điều 46. Nội Dung Thi Tuyển

Thí sinh thi tuyển ba môn: Giáo lý, Việt văn, và Ngoại ngữ [Anh văn hoặc Pháp văn].

§1. Giáo lý:

10      Thí sinh làm bài thi Giáo lý trong 60 phút với 5-7 câu hỏi liên quan đến nội dung Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

20      Môn thi Giáo lý nhằm đánh giá kiến thức căn bản của thí sinh về các chân lý mặc khải và đức tin Kitô giáo.

§2. Việt văn:

10      Thí sinh làm một bài nghị luận xã hội [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Triết học] hoặc nghị luận Triết học [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Thần học] trong 120 phút. Đề tài cụ thể do Ban Tuyển sinh của Học viện soạn thảo.

20      Môn thi Việt văn nhm đánh giá khả năng tư duy, lý luận và trình độ tiếng Việt thực hành của thí sinh.

§3. Ngoại ngữ:

10      Thí sinh dịch một bản văn ngoại ngữ [tiếng Anh hoặc tiếng Pháp] trong 80 phút.

20      Môn thi ngoại ngữ nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu một bản văn ngoại ngữ với mức độ đủ để làm việc với các tài liệu tham khảo cho các môn học Triết học và Thần học sau này.

Điều 47. Thời Gian Và Địa Điểm Thi Tuyển

§1. Thời gian: Học viện tổ chức thi tuyển trong một ngày thuộc tuần cuối của tháng Ba hoặc tuần đầu của tháng  hằng năm.

§2. Địa điểm: Học viện thánh Anphongsô, 970D (352/5) Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.

Điều 48. Hồ Sơ Tuyển Sinh

Trước ngày thi tuyểnThí Sinh đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://dangky.hvanphongso.edu.vn/ và in Đơn xin dự thi theo định dạng của phần mềm quản lý đào tạo. Sau đó, nộp hồ sơ tại Văn phòng Học vụ theo đúng thời gian quy định.

Điều 49Điều Kiện Xét Tuyển

§1. Thí sinh không vi phạm Nội quy Kỳ thi Tuyển sinh.

§2. Xét tuyển dựa theo kết quả tổng điểm 03 môn thi.

Điều 50. Điểm Sàn, Điểm Chuẩn (Điểm Trúng Tuyển) Và Chỉ Tiêu Tuyển Sinh

§1. Điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh là 15/30 (thang điểm 10 cho mỗi bài thi). Đây là điểm trung bình cộng của ba bài thi và là điểm xét tuyển tối thiểu. Thí sinh phải đạt điểm thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn mới được xét tuyển vào hệ chính quy của Học viện. Hơn nữa, mỗi bài thi của thí sinh không rơi vào điểm liệt (<2,50/10) thì thí sinh mới được xét tuyển.

§2. Căn cứ vào điểm sàn, Ban Tuyển sinh sẽ tuyển chọn lần lượt từ thí sinh có điểm cao nhất đến thí sinh có điểm thấp hơn cho tới khi đạt được chỉ tiêu tuyển sinh.

§3. Chỉ tiêu tuyển sinh là hiệu số của khoảng 30-35 sinh viên trừ đi số sinh viên Dòng Chúa Cứu Thế đủ tiêu chuẩn nhập học hằng năm. Chẳng hạn, nếu số tập sinh Dòng Chúa Cứu Thế năm 2020 đăng ký vào Học viện là 10, thì chỉ tiêu tuyển sinh của năm đó là 20-25 thí sinh (bao gồm thí sinh bảo lưu và nhập học).

Điều 51Kết Quả Tuyển Sinh Và Việc Xin Phúc Khảo

§1Ban Giám đốc Học viện trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển dựa theo điểm thi.

§2. Sau kỳ thi tuyển ba tuần, Học viện sẽ công bố điểm thi và danh sách thí sinh trúng tuyển, đồng thời gửi kết quả đến Bề trên Đặc trách của thí sinh.

§3. Thời gian xin phúc khảo là hai tuần kể từ ngày công bố kết quả tuyển sinh.

§4Sau khi biết kết quả thi tuyển, Bề trên Đặc trách các thí sinh trúng tuyển xác nhận với Giám học của Học viện trước ngày 01/7 về các sinh viên của đơn vị mình vừa trúng tuyển sẽ nhập học hoặc bảo lưu kết quả trúng tuyển trong năm học tới.

§5. Thí sinh trúng tuyển vào Học viện cần làm thủ tục nhập học vào đầu tháng TámHồ sơ nhập học gồm:

10      Đơn xin nhập học với xác nhận của Bề trên Đặc trách [theo mẫu của Văn phòng Học vụ].

20      Thư báo kết quả tuyển sinh;

30      01 bản photo văn bằng tốt nghiệp bậc cao nhất.

40      01 bảng điểm chuyển tiếp (nếu có) với xác nhận của Vị Đặc trách Đại Chủng viện/Học viện Dòng tu.

Điều 52. Bảo Lưu Kết Quả Trúng Tuyển

§1Học viện chỉ bảo lưu kết quả trúng truyển cho các thí sinh thi vào Phân khoa Triết học.

§2. Thời gian tối đa cho việc bảo lưu kết quả trúng tuyển là 2 năm.

§3Bề trên Đặc trách của Thí Sinh trúng tuyển là người viết giấy xác nhận việc bảo lưu kết quả cho sinh viên của mình, theo mẫu của Văn phòng Học vụ.

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô