MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

 1.  Mục Đích

Chương trình đào tạo tại Học viện thánh Anphongsô được thiết lập nhằm huấn luyện các sinh viên trở thành những tu sĩ, Linh mục thừa sai “đạt tới mức độ trưởng thành Kitô giáo và nhân bản, để với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, họ sẽ hiến dâng chính mình cách hiểu biết, tự nguyện và toàn tâm cho sứ vụ thừa sai của Hội Thánh (…) hầu loan báo Tin Mừng cho người nghèo” (HP., # 78, x. HP., # 1, RF., # 2).

2. Mục Tiêu

Với mục đích nêu trên, Học viện thánh Anphongsô hướng đến các mục tiêu chính sau đây:

1)  Nhân bản: Sinh viên của Học viện được đào tạo để có khả năng phán đoán và biện phân giữa lý trí và đức tin, lý thuyết và thực hành; họ càng ngày càng gia tăng sự trưởng thành nhân bản Kitô giáo, có khả năng chấp nhận mình và đón nhận người khác trong tinh thần đức ái Kitô giáo.

2)  Tri thức: Sinh viên của Học viện được học hỏi, nghiên cứu, trau dồi kiến thức và hiểu biết về con người, xã hội, văn hoá, tôn giáo, cũng như các mầu nhiệm đức tin Kitô giáo. Họ được “đào tạo trong hình ảnh của Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ, Linh mục đời đời: họ học nên một với Ngài và nỗ lực hết sức mình khám phá trọn vẹn mầu nhiệm Chúa Kitô bằng cách nghiên cứu có hệ thống và có khoa học các môn học thánh, và hiểu biết ngày càng sâu các môn khoa học nhân văn” (HP., # 87).

3)  Tu đức, thiêng liêng: Ngoài việc học tập, nghiên cứu có tính hàn lâm, sinh viên của Học viện cùng nhau xây dựng môi trường Học viện thấm đượm tinh thần tu trì, thiêng liêng cùng với tinh thần huynh đệ của những người tu trì Kitô giáo trưởng thành.

4) Sứ vụ: Sinh viên của Học viện đạt tới sự am hiểu và niềm xác tín sứ vụ của mình trong đặc sủng của Dòng Chúa Cứu Thế cũng như của Hội Dòng, Tu Hội mình. Trong thời gian học tập tại Học viện, họ được trang bị các kỹ năng cần thiết để có thể ứng đáp được sứ vụ tương lai.


Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô