TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 Điều 8. Kế Hoạch Đào Tạo

Học viện lên kế hoạch đào tạo theo chương trình đào tạo như được chỉ dẫn trong Ratio Institutionis Sacerdotalis – Đào tạo Linh mục: Định hướng và chỉ dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam; đồng thời, Học viện cũng vạch kế hoạch đào tạo đáp ứng đúng yêu cầu Ratio Formationis của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã được Trung ương Dòng phê chuẩn năm 2012.

Điều 9. Chương Trình Đào Tạo

Học viện tổ chức đào tạo trình độ Cử nhân Thần học dành cho các ứng viên tiến chức Linh mục theo quy định của Bộ Giáo sĩ.

Điều 10. Đối Tượng Được Đào Tạo

§1. Đối tượng được đào tạo tại Học viện là sinh viên Dòng Chúa Cứu Thế và sinh viên thuộc các Hội Dòng/Tu Hội tại Việt Nam, những tu sĩ và chủng sinh có ý hướng tiến chức Linh mục.

§2. Sinh viên đã hoàn tất chương trình Triết học tại Học viện, thì tiếp tục hoàn tất chương trình Thần học để đủ điều kiện tiến chức theo như những gì Bộ Giáo sĩ đòi buộc.

§3. Sinh viên hoàn tất chương trình Triết học từ các Đại Chủng viện hoặc Học viện chính quy khác được Giáo hội công nhận, thì có thể được nhận vào học chương trình Thần học tại Học viện, nhưng phải trải qua kỳ thi xét tuyển được tổ chức hằng năm.

Điều 11. Thủ Tục Nhập Học

§1. Khi đăng ký nhập học chương trình Triết học/Thần học tại Học viện, sinh viên trúng tuyển cần nộp các giấy tờ theo quy định tại Quy chế Tuyển sinh, gồm có:

10      Thư báo trúng tuyển;

20         Đơn xin nhập học [theo mẫu của Văn phòng Học vụ];

30         Thư giới thiệu của Bề trên Đặc trách.

§2. Tất cả giấy tờ nhập học và bằng cấp liên quan đến đào tạo được lưu trữ trong hồ sơ của từng sinh viên do Văn phòng Học vụ quản lý.

§3. Sinh viên nhập học chậm sau hai tuần trở lên kể từ ngày khai giảng năm học, nếu không có lý do chính đáng, thì coi như không theo học chương trình của Học viện.

Điều 12. Giai Đoạn Đào Tạo

Chương trình đào tạo tại Học viện gồm hai giai đoạn:

10         Giai đoạn Triết học: Để hoàn tất giai đoạn này, sinh viên cần tích luỹ 120 tín chỉ ECTS, tương đương với 2 năm học hoặc 4 học kỳ.

20         Giai đoạn Thần học: Để hoàn tất giai đoạn này, sinh viên phải tích luỹ ít nhất 220 tín chỉ ECTS, tương đương với 4 năm học hoặc 8 học kỳ.

Điều 13. Thời Gian Biểu

Thời gian học được sắp xếp theo tuần lễ 5 ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, riêng thứ Bảy dành cho các hoạt động ngoại khoá (nếu có). Các tiết học trong ngày được phân bổ như sau:

10      Tiết 1: 7:308:15.

20         Tiết 2: 8:209:05.

30         Tiết 3: 9:2010:05.

40         Tiết 4: 10:1010:55.

50         Tiết 5: 14:1515:00.

60         Tiết 6: 15:1015:55.

Điều 14. Sinh Viên Nghỉ Học Tạm Thời

Sinh viên đã theo học tại Học viện, khi có lý do đặc biệt, được quyền gửi đơn, với sự xác nhận của Bề trên Đặc trách, lên Ban Giám đốc Học viện để xin nghỉ học tạm thời. Thời gian nghỉ học tạm thời tối đa là 2 năm. Học viện bảo lưu kết quả học tập cho sinh viên nghỉ tạm thời với lý do chính đáng. Những trường hợp sau đây được xét cho nghỉ học tạm thời:

10      Đi thực tập mục vụ năm;

20         Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị thời gian tối đa một năm với giấy xác nhận của cơ quan y tế;

Sinh viên muốn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả mà không thuộc các trường hợp nêu trên, cần liên hệ với Ban Giám đốc Học viện để được hướng dẫn.

Điều 15. Sinh Viên Bị Thải Hồi

Sinh viên bị thải hồi trong các trường hợp sau:

10         Khi số môn học thi lại lần 2 vượt quá 20% tổng số tín chỉ ECTS của toàn bộ chương trình đang theo học.

20         Khi vi phạm nghiêm trọng Quy chế Thi cử của Học viện.

Trong trường hợp sinh viên bị thải hồi, Ban Giám đốc Học viện sẽ thông báo kết quả học tập và quyết định thải hồi cho Bề trên Đặc trách của sinh viên trong vòng một tuần kể từ ngày ký quyết định.

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô