VIỆC HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Để đảm bảo chất lượng học tập, nghiên cứu của các sinh viên, Học viện thánh Anphongsô có những quy định sau:

Điều 32. Ý Thức Trách Nhiệm Của Sinh Viên

Sinh viên học tập, nghiên cứu tại Học viện có ý thức trách nhiệm bảo quản tài sản, vật dụng trong Học viện và giữ gìn vệ sinh khang trang các lớp học, phòng chung, hành lang, nhà vệ sinh, thư viện và khuôn viên Học viện.

Điều 33. Tư Cách Người Tu Trưởng Thành

Sinh viên nhã nhặn trong ăn mặc, kính trọng đối với giáo sư và cởi mở, lịch thiệp trong giao tiếp với nhau, đồng thời thể hiện tư cách của người trưởng thành nhân bản, trưởng thành đời tu. Đặc biệt, Học viện không chỉ là nơi thu nhận kiến thức mà còn là nơi để trưởng thành về đời sống tu trì; vì vậy, sinh viên phải thể hiện tư chất đó bằng cách sống trung thực trong mọi sinh hoạt học tập, nghiên cứu tại Học viện.

Điều 34. Ý Thức Trách Nhiệm Giờ Giấc Học Tập

Sinh viên không đi học trễ, ngoại trừ lý do bất khả kháng; nghỉ học phải có Đơn xin phép nghỉ học [theo mẫu của Văn phòng Học vụ] với xác nhận của Bề trên Đặc trách; vào lớp học trước chuông báo giờ chính thức 5 phút; khi có hiệu lệnh chuông báo đầu giờ và sau giờ giải lao, tuyệt đối giữ thinh lặng, ổn định trật tự; trong giờ học, tuyệt đối không ra ngoài trừ lý do khẩn cấp; không nói chuyện riêng trong lớp; không sử dụng điện thoại trong lớp.

Điều 35. Ý Thức Giữ Gìn Vệ Sinh, Sức Khoẻ Cộng Đồng

Để đảm bảo vệ sinh môi trường và giữ gìn sức khoẻ cho mọi người trong Học viện, sinh viên không hút thuốc lá trong khuôn viên Học viện, không xả rác bừa bãi. Bị ốm đau, nhất là cảm cúm, ho sốt, sinh viên nghỉ ở nhà với Đơn xin phép nghỉ học có xác nhận của Bề trên Đặc trách.

Điều 36. Vai Trò Và Trách Nhiệm Ban Đại Diện Các Hội Dòng/Tu Hội

Mỗi Hội Dòng/Tu Hội có sinh viên học tại Học viện cử ra một đại diện của mình vào đầu năm học. Hằng tuần, sinh viên đại diện Hội Dòng/Tu Hội liên hệ với Văn phòng Học vụ để biết thời khoá biểu và các sinh hoạt học tập trong tuần và thông tri cho các sinh viên của Hội Dòng/Tu Hội mình. Các sinh viên đại diện cũng thường xuyên liên lạc, bàn thảo với nhau để xây dựng các hoạt động ngoại khoá và đôn đốc các sinh viên của các Hội Dòng/Tu Hội tham gia cách tích cực các hoạt động do Học viện tổ chức.

Điều 37. Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Thầy Trưởng Ban Học Tập

Thầy Trưởng Ban học tập của Học viện thường xuyên liên hệ với cha Giám học và Văn phòng Học vụ để điều phối các sinh hoạt học tập, nghiên cứu trong Học viện.

Điều 38. Vai Trò Và Trách Nhiệm Của Các Lớp Trưởng

Thầy Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và của từng thành viên trong lớp; chịu trách nhiệm tổ chức mọi sinh hoạt của lớp và đôn đốc lớp thực hiện nghiêm túc Quy chế, Nội quy, Quy định về học tập và sinh hoạt của Học viện.

Sinh viên tại Học viện Thánh Anphongsô

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế, Hoc vien Dong Chua Cuu The, St. Alphonsus Theologate of Viet Nam,

Học viện Thánh Anphongsô