Nhạc Thánh Anphonsô - Hòa Tấu

St. Alphonsus Theologate's music St. Alphonsus Theologate music
Đóng danh sách
1
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
2:38
2
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
3:58
3
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
5:59
4
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
4:18
5
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
1:57
6
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
3:52
7
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
3:27
8
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
2:40
9
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
4:45
10
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
4:13
11
-
3:37
12
-
3:22
13
-
3:14
14
St. Alphonsus's songs St. Alphonsus - Prayer
5:11
Mở danh sách
00:00 02:38
St. Alphonsus's songs
St. Alphonsus

Immagini alfonsiane, st. alphonsus image, thánh Anphongsô, học viện Thánh Anphongsô, st. alphonsus Theologate, imagen de san alfonso

Nhạc hòa tấu thánh ca, nhạc thánh Anphongsô, học viện thánh Anphongsô, hoan ca Cứu Thế, học viện Dòng Chúa Cứu Thế,

Học viện Thánh Anphongsô