Passio - Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan

"Sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo thánh Gioan"

Nhạc: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
Trình bày: Quý Thầy Học viên Thánh Anphongsô - DCCT Việt Nam.
Học viện Thánh Anphongsô