THÔNG BÁO V/v: Hội thảo chuyên đề “Sứ vụ & công cuộc Phúc Âm hoá của Hội Thánh”

HỌC VIỆN THÁNH ANPHONGSÔ

TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM


THÔNG BÁO

V/v: Hội thảo chuyên đề “Sứ vụ & công cuộc Phúc Âm hoá của Hội Thánh”

Kính gửi: Quý Bề trên, quý Giáo sư và quý Thầy sinh viên.

Theo Chương trình Đào tạo niên khoá 2020-2021, hội thảo chuyên đề định kỳ của Học viện thánh Anphongsô sẽ được tổ chức vào 08/5/2021. Tuy nhiên, nhằm tạo điều kiện để quý Thầy sinh viên tập trung nhiều hơn cho việc hoàn tất bài làm vào cuối học kỳ, sau khi tham khảo ý kiến của các vị hữu trách, chúng con xin kính báo: Buổi hội thảo chuyên đề “Sứ vụ & công cuộc Phúc Âm hoá của Hội Thánh” sẽ được tổ chức vào lúc 7:30, thứ Bảy, 24/4/2021, tại Học viện thánh Anphongsô.

Thuyết trình viên:

Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giáo sư Kinh Thánh - Đại Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn.

Cha Giuse Trần Sĩ Tín, C.Ss.R., thừa sai sứ vụ Jrai.

Chương trình chi tiết:

7:00: Đón tiếp;

7:30: Khai mạc;

7:45: Thuyết trình đề tài 1 (Cha Giuse Đỗ Quang Khang);

8:45: Giải lao;

9:00: Thuyết trình đề tài 2 (Cha Giuse Trần Sĩ Tín);

10:00: Giải lao;

10:15: Trao đổi giữa thính giả và thuyết trình viên;

11:00: Bế mạc.

Rất mong quý Bề trên, quý Giáo sư và quý Thầy sinh viên sắp xếp thời gian tham dự để cùng nhau suy tư về lệnh truyền của Đức Giêsu Phục Sinh: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15).

Quý Thầy có thể mời các sinh viên thuộc những Hội dòng hoặc Học viện khác đến cùng tham dự buổi hội thảo.

Kính mến trong Chúa Kitô Cứu Thế.

                                                                             Ngày 29 tháng 3 năm 2021
                                                                             TM. Ban Giám đốc Học viện

                                                                          LM. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.
                                                                          Giám học

Hội thảo chuyên đề Sứ vụ & công cuộc Phúc Âm hoá của Hội Thánh, Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, Học viện Dòng Chúa Cứu Thế

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô