Tâm tình của Thầy Giuse Lương Thanh Tùng, C.Ss.R. khi lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid-19

(Nguồn video từ Kênh Youtube của TGP Sài Gòn)

Học viện Thánh Anphongsô, hoc vien DCCT, Tâm tình khi lên đường phục vụ, Thầy Lương Thanh Tùng, thiện nguyện mùa covid, tu sĩ thiện nguyện

Học viện Thánh Anphongsô