Tâm tình của Thầy Giuse Lương Thanh Tùng, C.Ss.R. khi lên đường phục vụ các bệnh nhân Covid-19

(Nguồn video từ Kênh Youtube của TGP Sài Gòn)

Học viện Thánh Anphongsô, hoc vien DCCT, Tâm tình khi lên đường phục vụ, Thầy Lương Thanh Tùng, thiện nguyện mùa covid, tu sĩ thiện nguyện

Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô