Học viện thánh Anphongsô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang, C.Ss.R.

  

Vào lúc 5:30, thứ Ba, ngày 27/07/2021, Học viện thánh Anphongsô đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Gioan Baotixita Nguyễn Minh Sang – một người cha, người anh trong gia đình Dòng Thánh mới được Chúa gọi về vào ngày 25 tháng 07 năm 2021. Thánh lễ do Cha linh hướng Gioakim Nguyễn Đức Mầng chủ tế.

Trước thánh lễ, cộng đoàn đã được nghe lại tiểu sử về cuộc đời của Cha cố Gioan Baotixita, nghe lại lời ngài bộc bạch: “Tôi nhận thấy mình không có nhiều tài năng nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được làm tu sĩ DCCT, được sống diệu cảm Gia đình Thánh Anphongsô, đó là sống và loan báo Tin Mừng cứu độ cho những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Tôi rất biết ơn Mẹ Nhà Dòng và anh em đã luôn nâng đỡ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần.”

Chia sẻ trong Thánh lễ, dưới ánh sáng của Lời Chúa trong Tin Mừng thánh Gioan (Ga 14, 1-6), Cha Giám đốc Học viện Giuse Đỗ Đình Tư đã nói về biến cố ra đi của Cha Gioan Baotixita. Quả thật, sự ra đi của ngài khiến bao người bất ngờ, bàng hoàng và thương tiếc. Hơn thế nữa, ngài ra đi trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn do dịch bệnh. Cộng đoàn tín hữu nói chung, cách riêng là anh em trong Dòng, không thể làm cho ngài những điều cần phải làm. Tuy nhiên, trong đức tin, chúng ta xác tín rằng: Thiên Chúa đã có những kế hoạch riêng dành cho Cha cố bởi chính Cha cố là người đã sống, đã xác tín và đã rao giảng về niềm tin đó bằng trọn cuộc đời 78 năm làm con Chúa và 46 năm linh mục. Khi xưa, trước lúc bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giêsu đã hứa với các môn đệ về một chỗ ở mà chính Người sẽ đi trước để dọn, thì giờ đây, chúng ta cũng xác tín rằng Người sẽ thực hiện lời hứa ấy với Cha cố Gioan Baotixita, đón ngài vào an nghỉ trong nước của Người sau một hành trình dài Cha cố bước theo Người trong tư cách là tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, các thánh, các chân phúc trong Dòng, nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng từ bi nhân hậu thương đón nhận Cha cố Gioan Baotixita vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.

*Một số hình ảnh trong Thánh lễ*

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang
Cha Linh hướng Gioakim Nguyễn Đức Mầng chủ tế Thánh lễ

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang
Cha Giám đốc Giuse Đỗ Đình Tư giảng lễ

Cầu nguyện cho cha GB Nguyễn Minh Sang


Ban Văn Hóa – Học viện thánh Anphongsô

Học viện Thánh Anphongsô, Hoc vien Thanh Anphongso, học viện DCCT, hoc vien DCCT, thanh le cau nguyen, cha gioan baotixita nguyen minh sang, cssr

Học viện Thánh Anphongsô