NHỊP SỐNG ANPHONGSÔ NGÀY 17/8/2021

NHỊP SỐNG ANPHONGSÔ NGÀY 17/8/2021

Vài hình ảnh về chuyến thăm viếng 241 gia đình tại Thủ Đức, Củ Chi, Hóc Môn, trong đó có 108 gia đình Anh Chị Em Tây Nguyên xa quê.
Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô