NHỊP SỐNG HỌC VIỆN GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 16/8/2021

NHỊP SỐNG HỌC VIỆN GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 16/8/2021 “Nhịp sống Anphongsô” tiếp tục cất bước, đến viếng thăm 200 gia đình, trong đó, có 27 gia đình Anh Chị Em Tây Nguyên xa quê. 

Học viện Thánh Anphongsô