NHỊP SỐNG HỌC VIỆN GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 18/8/2021

NHỊP SỐNG HỌC VIỆN GIỮA MÙA COVID: NHẬT KÝ NGÀY 18/8/2021

    Hôm nay, quý Thầy Học viện thánh Anphongsô tiếp tục chia sẻ yêu thương đến 215 gia đình thuộc quận 4, 9, Thủ Đức, Hóc Môn, Bình Thạnh, trong đó có 62 gia đình Anh Chị Em Tây Nguyên xa quê.Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô