XIN ƠN CHỮA LÀNH DỊCH BỆNH CORONA

Ca khúc      : XIN ƠN CHỮA LÀNH DỊCH BỆNH CORONA

Nhạc           : Tùng Lương , CSsR

Lời               : Gp.Mỹ Tho

Thể hiện      : Gia Định

Link tải bản nhạc: https://drive.google.com/file/d/1BeVJ...

Nguồn video từ Youtube "Gia Định".

Một ca khúc được Thầy Giuse Lương Tùng, C.Ss.R. viết lên trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Sài Gòn, Việt Nam.

Nhãn:

☩ THÔNG TIN

[Giới Thiệu][slider2 autoplay]

☩ QUY CHẾ

[Quy Chế Đào Tạo][hot]

☩ PHÂN KHOA

[Phân Khoa][carousel1 autoplay]
Học viện Thánh Anphongsô