Xin ơn chữa lành dịch bệnh Corona

Ca khúc      : XIN ƠN CHỮA LÀNH DỊCH BỆNH CORONA

Nhạc           : Tùng Lương , CSsR

Lời               : Gp.Mỹ Tho

Thể hiện      : Gia Định

Link tải bản nhạc: https://drive.google.com/file/d/1BeVJ...

Nguồn video từ Youtube "Gia Định".

Một ca khúc được Thầy Giuse Lương Tùng, C.Ss.R. viết lên trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành tại Sài Gòn, Việt Nam.

Học viện Thánh Anphongsô