Nhịp Cầu Bác Ái Mùa Covid: "Anh em hãy cho họ ăn."(Mt 14,16)

Vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 9 năm 2021, chương trình “Nhịp Cầu Bác Ái Mùa Covid”, do Học viện Thánh Anphongsô phối hợp với các cộng tác viên, nhằm hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn ra với 184 phần quà được trao gửi cho anh chị em Tây Nguyên xa quê đang trọ tại những khu vực khác nhau thuộc các quận 12, Bình Chánh, Hóc Môn, Bình Thạnh (Sài Gòn).

Tại các khu vực thuộc tỉnh Bình Dương, Chú Luyến, một cộng tác viên của chương trình, cũng đã giúp chuyển 115 phần quà tới các gia đình đang gặp khó khăn, trong đó có 80 gia đình là anh chị em sắc tộc.

* Những hình ảnh của chương trình được gửi về thừ các cộng tác viên:

bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch
bác ái mùa dịch

Vào thứ Bảy, ngày 04 tháng 9 năm 2021, chương trình “Nhịp Cầu Bác Ái Mùa Covid”, tiếp tục diễn ra với 184 phần quà được trao gửi cho anh chị em

Học viện Thánh Anphongsô