Nhịp Cầu Bác Ái Mùa Covid: "Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn ..." (Mt 25,35a)

Vào thứ Tư, ngày 01 tháng 09 năm 2021, Học Viện Thánh Anphongsô thuộc Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tiếp tục phối hợp với Thầy Giuse Đào Minh Tân, C.Ss.R và các cộng tác viên đi phân phát thực phẩm cho bà con gặp khó khăn trong đại dịch Covid tại phường 28, quận Bình Thạnh và tại Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Video: F.X. Nguyễn Văn Hoài, C.Ss.R

Học Viện Thánh Anphongsô tiếp tục phối hợp với Thầy Giuse Đào Minh Tân, C.Ss.R và các cộng tác viên đi phân phát thực phẩm cho bà con gặp khó khăn

Học viện Thánh Anphongsô