[VOV2] - Lời cầu nguyện nơi tâm dịch... (tại bệnh viện dã chiến số 16 TP.HCM)

[VOV2] - Tại bệnh viện dã chiến số 16 TP.HCM, các tình nguyện viên tôn giáo xung phong vào tâm dịch chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, bắt đầu ca làm việc bằng lời cầu nguyện cho những bệnh nhân vừa qua đời (có 5 thầy Học viện thánh Anphongso đang phục vụ tại đây).

Nguồn: Phương Lan - Thi Uyên "Lời cầu nguyện nơi tâm dịch... | VOV2.VN"

[VOV2] - Tại bệnh viện dã chiến số 16 TP.HCM, các tình nguyện viên tôn giáo xung phong vào tâm dịch chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19

Học viện Thánh Anphongsô