Nghi thức Tuần Thánh

Dẫn lễ và nghi thức tuần thánh, Học viện Thánh Anphongsô, Tài liệu phụng vụ Học viện Dòng Chúa Cứu Thế

Dẫn lễ Tuần Thánh 
[tải file pdf TẠI ĐÂY]
Bài Thương Khó & Exsultet [tải file pdf TẠI ĐÂY] 
Đàng Thánh Giá (do thánh Anphongsô soạn) [tải pdf TẠI ĐÂY]


download tài liệu dẫn lễ và nghi thức tuần thánh, thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy tuần thánh, lễ phục sinh tuần thánh file word và pdf

Học viện Thánh Anphongsô