Học viện Thánh Anphongsô cử hành Lễ Lá 2022

Tuần Thánh là thời gian cao điểm để mỗi chúng ta dừng lại và suy gẫm cách đặc biệt về những đoạn Thánh Kinh liên quan đến cuộc khổ hình và sinh ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu.
        Hôm nay, Chúa nhật Lễ Lá, cộng đoàn Học viện Thánh Anphongsô đã quy tụ nơi khuôn viên của Học viện để khai mạc Tuần Thánh, với sự chủ tế của Cha Giuse Đỗ Đình Tư, Giám đốc Học viện và sự đồng tế của Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, Giám học cùng với 74 thầy sinh viên Học viện Thánh Anphongsô. Với việc cử hành hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Tuần Thánh. Sự kiện này nối kết lời tiên báo về cuộc khải hoàn vinh thắng của Vua Giêsu Kitô và cuộc thương khó của Người.
          Nghi thức tưởng niệm Chúa vào thành thánh Giêrusalem là sự khởi đầu trong việc Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng của Người ở nơi trần thế, bắt đầu với việc Người tiến vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia.

         Trong bài giảng Lễ, Cha chủ tế gợi mở cho cộng đoàn rằng: Những gì mà Cựu Ước đã loan báo về một Đấng Mêsia thì nay đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn nơi con người của Đức Giêsu. Ngài là điểm đến của Cựu Ước và là khởi đầu một thời kỳ mới, thời kỳ của Ơn Cứu Độ. Hội Thánh cho chúng ta hát Passio, nguyện gẫm và đi lại các Chặng đàng Thánh giá để chúng ta chiêm niệm Lời của Chúa, giúp mỗi người thấm đẫm và nhận ra Ngài là con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta. Vì vậy, mỗi chúng ta cần dành nhiều thời gian hơn trong việc suy gẫm Lời Chúa, trong việc cầu nguyện và ở lại với Chúa để mỗi người liên kết với Ngài trong đời sống đức tin của mỗi mình trên hành trình dương thế này.


Học viện Thánh Anphongsô, DCCT

Học viện Thánh Anphongsô cử hành Lễ Lá 2022, Lễ Lá tại Học viện Thánh Anphongsô 2022

Học viện Thánh Anphongsô