Tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót

NGÀY THỨ NHẤT 
(Thứ sáu Tuần Thánh)

Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.

Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ bản tính Chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu/ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.


NGÀY THỨ HAI 
(Thứ bảy Tuần Thánh)

Cầu cho các linh mục và tu sĩ

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào Lòng thương Xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng thương Xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ căn nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy hành động của các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha./ Vì tình yêu của Trái Tim con Cha,/ nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.


NGÀY THỨ BA 
(Chúa Nhật phục Sinh)

Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ từ kho tàng xót thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng người và mọi người./ Xin hãy đón nhận chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó./ Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.

Lạy Cha Hắng Hữu,/ xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí thánh Cha./ Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy,/ họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ tôn vinh lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen.

NGÀY THỨ TƯ 
(Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Cầu cho những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Chúa

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi Trái tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta.”

Lạy Chúa Giê-su đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới./ Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi của Chúa,/ linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Chúa./ Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ,/ để họ cũng được cùng với chúng con/ tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/ và đừng để họ lìa xa Trái tim vô cùng từ bi Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Cha,/ nhưng vẫn được ôm ấp trong Trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu./ Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm./ Những linh hồn này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả./ Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời./ Amen.


NGÀY THỨ NĂM 
(Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ là chính sự lân ái,/ Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa./ Xin đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa / linh hồn những người lạc giáo và ly giáo./ Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội,/ đừng để họ lìa khỏi Trái tim tư bi lân ái Chúa,/ nhưng xin dẫn họ về/ để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo/ từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban,/ lạm dụng các ân huệ của Cha,/ vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình,/ xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ,/ nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha,/ và cuộc khổ nạn cay đắng của Người./ Vì họ,/ Người đã gánh chịu đau khổ,/ bởi vì Trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ./ Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về/ để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời./ Amen.


NGÀY THỨ SÁU 
(Thứ tư Tuần Bát Nhật Phục sinh)

Cầu cho những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ

“Hôm nay, con hày dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương Xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đa phán:/ “Các con hày học nơi Ta,/ vì Ta hiền lành và khiêm nhường ttrong lòng”./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ/ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường./ Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ/ vì họ được Chúa Cha thương mến./ Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa,/ và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó./ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho họ được ở trong Trái tim từ bi Chúa luôn/ để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường,/ các linh hồn trẻ thơ/ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Họ khiêm nhường giống như Con Cha / và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha./ Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng,/ chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ/ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới,/ hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.


NGÀY THỨ BẢY 
(Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh)

Cầu cho những linh hồn sùng kính và làm sáng danh Lòng Chúa Thương Xót

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh Lòng Thương Xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Trái tim Chúa là nguồn mến yêu,/ xin Trái tim từ bi Chúa/ che chở các linh hồn hằng ca ngợi/ và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa/ để nhờ chính quyền năng Chúa/ họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn./ Những linh hồn này kết hợp với Chúa/ để mang nhân loại trên vai họ./ Khi từ giã đời này,/ họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính,/ trái lại Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương những người sùng kính,/ cùng làm sáng danh Lòng Thương Xót vô biên của Cha,/ họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu,/ họ là Phúc Âm sống động;/ bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu,/ và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha./ Ôi lạy Đấng Tối cao,/ con van nài Cha hãy dủ lòng thương xót/ vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha./ Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng:/ Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ/ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung/ bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót bao la không cùng của Cha./ Amen.


NGÀY THỨ TÁM 
(Thứ sáu Tuần Bát nhật Phục sinh)

Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta.”

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán: “Các con hày xót thương/ như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa./ Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ Trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hốn đó cũng được ngợi khen Lòng Thương Xót của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu,/ Con Một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn/ đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giê-su,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi./ Amen.


NGÀY THỨ CHÍN 
(Thứ bảy Tuần Bát Nhật phục Sinh)

Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh

“Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót của Ta”.

Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến./ Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ Lòng Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ cậy vì công nghiệp của Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự cay đắng thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hôi trên thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen Lòng Thương Xót của Cha./ Amen.

Tuần Cửu Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót
Labels:
Học viện Thánh Anphongsô