Tuần Cửu Nhật Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Anphong Liguori

(Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại)

.

Ngày thứ: 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9NGÀY THỨ NHẤT 🢁

Trái Tim Ðáng Yêu Của Chúa Giêsu

Suy niệm

Những người tỏ ra đáng yêu trong mọi sự phải được mọi người thực sự mến yêu. Chớ gì chúng ta tận tâm tìm hiểu tất cả những phẩm tính tốt lành mà qua đó Chúa Giêsu Kitô đã cho thấy rằng Người đáng được chúng ta yêu mến, để rồi chúng ta hết thảy sẽ phải yêu mến Người. Chúng ta có tìm được một trái tim nào đáng yêu hơn Trái Tim Chúa Giêsu không? Một Trái Tim hoàn hoàn tinh khiết, hoàn hoàn thánh thiện, tràn đầy tình yêu đối với Thiên Chúa và chúng ta; bởi vì tất cả ước muốn của Người chỉ là vinh danh Thiên Chúa và sự lành cho chúng ta mà thôi. Ðây là trái tim mà trong đó Thiên Chúa tìm thấy mọi sự vui thỏa. Mọi sự toàn thiện và mọi nhân đức ngự trong trái tim này.

Trong Chúa Giêsu chúng ta tìm thấy tất cả những gì là quyến rũ và ưng ý. Có người yêu kẻ khác vì bị quyến rũ bởi sắc đẹp, có người vì sự ngây thơ, có người vì chung sống, có người vì sự sùng mộ. Nhưng nếu có một người hội đủ tất cả những phẩm tính đó và mọi nhân đức khác, thì ai lại không yêu mến người ấy? Giả sử chúng ta nghe nói ở một xứ xa xôi nọ, có một ông hoàng đẹp trai, khiêm nhường, lịch thiệp, thánh đức, đầy bác ái, và chỉ lấy ơn trả oán, thì mặc dù chúng ta không biết ông hoàng này và cũng không có cơ may quen biết ông, chúng ta vẫn có thể say mến ông, và cảm thấy yêu ông. Thế thì tại sao Chúa Giêsu Kitô, là Ðấng có tất cả mọi nhân đức nơi mình, và có một cách hoàn hảo nhất, và là Ðấng yêu thương chúng ta cách rất dịu hiền, lại không được nhân loại mến yêu, và không là đối tượng duy nhất của tình yêu chúng ta?

Chúa con ơi, tại sao Chúa Giêsu là Ðấng duy nhất đáng được yêu mến, và là Ðấng đã cho chúng con quá nhiều bằng chứng tình yêu của Người dành cho chúng con, lại không thành công trong việc làm cho chúng con mến yêu Người! Ðiều này đã khiến Thánh Rosa thành Lima, Thánh Catarina thành Giênôa, Thánh Têrêsa (Avila), Thánh Maria Mađalêna thành Pazzi phải khóc sướt mướt khi nghĩ đến sự vong ân bội nghĩa của nhân loại, đã phải kêu lên trong nước mắt: “Ôi Tình Yêu không được yêu lại! Ôi Tình Yêu không được yêu lại!”

Yêu mến và cầu nguyện.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc đáng yêu của con, con có thể yêu ai nhiều hơn yêu Chúa? Chúa là vẻ đẹp của thiên đàng, Chúa là tình yêu của Chúa Cha, Thánh Tâm Chúa là ngai tòa nhân đức. Ôi trái tim đáng yêu của Chúa Giêsu của con, Chúa đáng được mọi tâm hồn yêu mến; thật nghèo nàn và bất hạnh cho những tâm hồn không yêu mến Chúa. Chúa ơi, tâm hồn con đã khốn khổ biết bao những khi con không yêu mến Chúa. Nhưng con sẽ không còn bất hạnh nữa. Con yêu Chúa, và con nhất định sẽ yêu Chúa không ngừng.

Giêsu, Chúa con ơi, con đã bao phen quên Chúa, và giờ đây con còn dám trông mong gì? Sự bội bạc của con có buộc Chúa quên và ruồng bỏ con không? Không, lạy Ðấng Cứu Ðộ con, xin đừng cho phép điều đó xảy ra. Chúa là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa vì thế Chúa phải được một người tội lỗi khốn cùng yêu mến. Ôi ngọn lửa xinh tươi đang bừng cháy trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu của con, xin nhóm lên trong trái tim khốn cùng của con ngọn lửa thánh đó, ngọn lửa đã được Chúa đã mang xuống từ trời để soi sáng thế gian. Xin hãy thiêu hủy tất cả những tình cảm nhơ nhớp trong lòng con ngăn cản nó thuộc trọn về Chúa.

Lạy Thiên Chúa của con, xin làm cho trái tim con chỉ có để yêu Chúa, một mình Chúa, Ðấng Cứu Ðộ yêu dấu nhất của con mà thôi. Nếu có lần con đã khinh thường Chúa, thì giờ đây Chúa là đối tượng duy nhất của tình yêu con. Con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa, và con sẽ không yêu bất cứ ai ngoài Chúa. Ôi Chúa yêu dấu của con, xin đừng từ chối tình yêu của một tâm hồn đã một lần làm tổn thương Chúa vì tội lỗi con. Xin hãy làm vinh danh Chúa bằng cách phơi bày cho các thiên thần một trái tim giờ đây nồng cháy tình yêu Chúa; trái tim đã có lần xa lánh và khinh thường Chúa.

Lạy Rất Thánh Ðồng Trinh Maria, là hy vọng của con. Xin Mẹ giúp con, và nài xin Chúa Giêsu làm cho con trở nên tất cả những gì Người muốn nơi con nhờ ân sủng của Người.

NGÀY THỨ HAI. 🢁

Trái Tim Yêu Thương của Chúa Giêsu

Suy niệm

Chớ gì chúng ta hiểu được tình yêu đang rực cháy trong trái tim Chúa Giêsu vì chúng ta! Người đã thương yêu chúng ta quá sức đến nỗi ngay cả nếu tất cả mọi người, tất cả các thiên thần, và tất cả các thánh họp lại, với tất cả năng lực của họ, họ cũng không thể đạt được một phần ngàn tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Người yêu chúng ta vô cùng, hơn cả chúng ta yêu chính mình.

Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta quá bội, và còn tình yêu nào quá bội hơn tình yêu đã khiến Thiên Chúa chịu chết cho các thụ tạo của Người? Người đã yêu chúng ta đến cực độ: Vì Người đã yêu những kẻ thuộc về Người trên thế gian, Người yêu họ cho đến cùng (Gioan 13:1). Người đã yêu chúng ta từ muôn thuở, vì không có một lúc nào từ đời đời mà Thiên Chúa không nghĩ đến chúng ta và không thương yêu mỗi người trong chúng ta: Ta đã yêu các người với một tình yêu vĩnh cửu (Jeremiah 31:3). Vì yêu chúng ta, Thiên Chúa đã làm người và chọn một cuộc sống đau khổ và chết trên thập giá cho chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta trọn vẹn và đã hy sinh mọi sự để cho chúng ta nhận ra tình yêu Người dành cho chúng ta. Phải chăng tình yêu quá bội này đủ khiến các thiên thần trên Thiên Ðàng phải ngẩn ngơ kinh ngạc muôn đời?

Tình yêu này cũng lôi kéo Chúa ở lại với chúng ta bây giờ trong Phép Thánh Thể, như ngự trên ngai tòa tình yêu, vì Người ở lại nơi đó dưới hình dáng của một miếng bánh nhỏ bé, bị nhốt lại trong nhà tạm, nơi đó Người ở lại để yêu thương chúng ta. Tình yêu khiến chúng ta ao ước sự hiện diện không ngừng của đối tượng chúng ta yêu. Chính tình yêu và lòng ao ước này đã khiến Chúa Giêsu cư ngụ với chúng ta trong Bí Tích Cực Trọng. Ba mươi ba năm Người sống với chúng ta trên trần gian đã không đủ dài. Vì thế, để chứng tỏ lòng Người mong ước được ở cùng chúng ta, Người đã làm một phép lạ cả thể nhất trong các phép lạ qua việc lập Phép Thánh Thể. Người ở lại nơi đó vì Người không thể tự xa lìa chúng ta.

Tình yêu của Chúa đã thúc bách Người trở nên lương thực nuôi linh hồn chúng ta, để kết hợp chính Người với chúng ta, và làm cho trái tim Người và trái tim chúng ta nên một: Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy (Gioan 6:56). Ôi sự quá bội của tình yêu Thiên Chúa! Ðây là một mầu nhiệm đức tin vượt quá sự hiểu biết của con; con không thể hiểu được. Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, xin làm cho con biết Chúa và yêu Chúa!

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim đáng tôn thờ của Chúa Giêsu của con, trái tim bừng cháy tình yêu dành cho nhân loại, trái tim được dựng nên để yêu thương họ, sao Chúa lại có thể bị khinh miệt và tình yêu Chúa không thông chia được cho nhân loại? Ôi, khốn thân con, con cũng đã là một trong những kẻ vong ân không mến yêu Chúa. Con cảm thấy con đáng bị kết án suốt đời không thể yêu Chúa vì con đã một lần từ bỏ tình yêu Chúa. Ôi Cứu Chúa của con, xin Chúa trừng phạt con cách nào khác chứ đừng phạt con cách này. Xin ban cho con ơn yêu mến Chúa, rồi gửi đến cho con bất cứ sự khó nào Chúa muốn.

Ôi tình yêu của Chúa Giêsu, Chúa là tình yêu của con. Ôi trái tim nồng cháy của Chúa Giêsu, xin cũng hãy thiêu đốt lòng con. Trong tương lai, xin đừng cho phép con sống mà không yêu mến Chúa, cho dầu chỉ một giây phút thôi. Con tín thác nơi máu Chúa đã đổ ra cho con; nhờ đó, con sẽ luôn được yêu Chúa, và Chúa sẽ luôn yêu con, và tình yêu này giữa Chúa và con sẽ không bị tan vỡ đời đời.

Ôi Maria, Mẹ của tình yêu xinh tươi, Mẹ là Ðấng rất ước mong cho mọi người yêu mến Chúa Giêsu, xin Mẹ buộc chặt con, kết hợp con lại với Con Mẹ, nhưng xin trói buộc con với Chúa cách nào để chúng con không bao giờ rời xa nhau nữa.


NGÀY THỨ BA. 🢁

Trái Tim Chúa Giêsu Ước Muốn Ðược Mến Yêu

Suy niệm.

Chúa Giêsu cần đến tình yêu của chúng ta. Chúng ta có yêu Người hay không, Người cũng vẫn hạnh phúc, vẫn giầu sang, vẫn quyền phép như vậy. Tuy nhiên, như Thánh Tôma dạy, Người yêu chúng ta quá đỗi đến độ Người ước ao phải có được tình yêu của nhân loại chúng ta, như thể sự sống của Người lệ thuộc vào sự sống tình yêu của chúng ta vậy. Ðiều này đã khiến Thánh Gióp phải kinh ngạc thốt lên: Con người là chi mà Chúa coi trọng, mà Chúa phải chú tâm đến như thế? (Gióp 7:17).

Lạ chưa? Có thể nào Thiên Chúa lại ước muốn và nài xin tình yêu của loài sâu bọ một cách thiết tha như thế? Chỉ cần Chúa cho phép chúng ta yêu mến Người đã là một ân huệ lớn lao rồi. Các bậc vua chúa trên trái đất này không tự hạ mình để làm điều đó, nhưng Chúa Giêsu, Ðấng là Vua Trời cao cả, đòi chúng ta yêu mến Người: Các con hãy kính mến Chúa, là Thiên Chúa chúng con, với hết cả tâm hồn (Mt 22:37). Người khẩn khoản nài xin tấm lòng của chúng ta: Con ơi, con hãy dâng lòng con cho Cha (Châm Ngôn 23:26). Nếu Người bị xua đuổi ra khỏi một linh hồn, Người sẽ không bỏ đi, nhưng Người đứng lại ở cửa lòng mà kêu gọi và gõ cửa để được vào lại: Ta đứng ở ngoài cửa và gõ (Khải Huyền 3:20). Tóm lại, Chúa Giêsu sung sướng được chúng ta yêu mến và cảm thấy được an ủi khi một người thưa với Chúa, và lập lại thường xuyên, “Lạy Chúa con, lạy Chúa con, con yêu mến Chúa.”

“Tại sao Thiên Chúa yêu thương, nếu không phải là để chính Người được yêu lại“. Thánh Bênađô nói thế. Và chính Thiên Chúa nói, Các con hãy yêu mến Ta và phụng sự Ta với hết cả tấm lòng và linh hồn. (Thứ Luật 10:12). Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Người là một chủ chăn khi tìm được con chiên lạc đã mời gọi mọi người chung vui với mình: Hãy chung vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc (Luca 15:6). Người nói với chúng ta rằng Người là người Cha, khi đứa con hoang đàng trở về phủ phục dưới chân ông, ông không những chỉ tha thứ cho, mà còn âu yếm ôm hôn cậu. Chúng ta còn có thể không xúc động để đáp trả tình yêu của Thiên Chúa trước những lời mời gọi và đoan hứa như thế chăng?

Yêu mến và cầu nguyện.

Lạy Ðấng Cứu Chuộc rất yêu dấu của con, con sẽ thưa với Chúa, cùng với Thánh Augustinô, rằng Chúa truyền cho con yêu Chúa và đe dọa phạt con xuống hỏa ngục nếu con không yêu Chúa. Còn gì khủng khiếp hơn hỏa ngục? Còn sự bất hạnh nào lớn hơn là việc đánh mất tình yêu Chúa? Nếu Chúa muốn làm con kinh hãi, xin chỉ đe dọa con rằng con sẽ tiếp tục sống mà không được yêu Chúa – vì nguyên sự sự đe dọa này thôi sẽ làm con sợ hãi hơn cả ngàn hỏa ngục. Vì, nếu giữa lửa hỏa ngục, những linh hồn bị trầm đọa có thể bừng cháy tình yêu Chúa thì, Chúa ơi, hỏa ngục sẽ trở thành thiên đàng. Ngược lại, nếu các thánh trên thiên đàng mà không thể yêu Chúa, thì thiên đàng sẽ trở nên hỏa ngục. Ðó là điều Thánh Augustinô muốn dạy chúng con.

Lạy Thiên Chúa rất yêu dấu của con, con thấy rằng con thực đáng bị ơn Chúa ruồng bỏ vì các tội lỗi con. Cũng vậy, con đáng bị kết án để không còn khả năng yêu Chúa được nữa. Nhưng con vẫn hiểu rằng Chúa tiếp tục truyền cho con yêu mến Chúa, và con cũng cảm thấy trong con một lòng khao khát lớn lao được yêu mến Chúa. Ước muốn này là một món quà của ân sủng Chúa và đến từ Chúa. Xin ban cho con sức mạnh cần thiết để cộng tác với ơn Chúa. Và xin Chúa khiến con, từ nay trở đi, thành một người có thể cầu nguyện tận đáy lòng và luôn lập lại với Chúa: “Lạy Chúa con, con yêu Chúa, con yêu Chúa, con yêu Chúa!” Xin xóa khỏi ký ức Chúa những tội con đã phạm tới Chúa. Chúng ta hãy yêu nhau từ hôm nay trở đi. Con nhất định sẽ không lìa bỏ Chúa, và Chúa sẽ không lìa bỏ con. Chúa sẽ luôn yêu con, và con sẽ luôn yêu Chúa.

Ôi Maria, Nữ Trinh Vô Nhiễm, xin Mẹ giúp con và xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.

NGÀY THỨ BỐN. 🢁

Trái Tim Ðau Buồn của Chúa Giêsu

Suy niệm

Chúng ta không thể nào không cảm thương Chúa Giêsu khi suy nghĩ đến việc trái tim của Chúa bị sầu khổ biết chừng nào? Người nói với chúng ta rằng trái tim Người bị chất đầy những nỗi buồn đau: Linh hồn Thầy buồn phiền đến nỗi chết (Marcô 14:34). Nỗi đau buồn chính làm khổ Chúa không phải là cảnh tượng những cực hình và sỉ nhục mà nhân loại đã chuẩn bị cho Chúa, nhưng là cảnh tượng những sự vong ân đối với tình yêu bao la của Người. Chúa Giêsu thấy trước mọi tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm sau tất cả những đau khổ của Người và sau cái chết đắng cay ô nhục như thế. Người thấy trước những sỉ nhục kinh khủng mà con người sẽ xúc phạm đến trái tim đáng tôn thờ của Người, trái tim mà Người đã để lại cho chúng ta trong Phép Thánh Thể như là bảo chứng tình yêu của Người. Ôi lạy Thiên Chúa của con, kinh khủng thay những xúc phạm Chúa Giêsu phải chịu trong Bí Tích Tình Yêu!

Thế nhưng, cảnh tượng của tất cả những sỉ nhục này không ngăn cản được Chúa để lại cho chúng ta bảo chứng tình yêu lớn lao này của Người. Người gớm ghét tội lỗi, nhưng dường như tình yêu của Chúa dành cho chúng ta đã vượt thắng sự gớm ghét tội lỗi này của Người, bởi lẽ Người thà để những sự phạm thánh này xảy ra, chứ không nỡ để những linh hồn yêu mến Người mất đi thứ thần lương này. Ðiều này lẽ nào không khiến ta yêu mến trái tim đã quá yêu chúng ta sao?

Chúa Giêsu Kitô đã làm đủ để đáng được chúng ta yêu. Nếu chúng ta tiếp tục bỏ rơi Chúa trên bàn thờ như phần lớn nhân loại thì chúng ta vô ơn bạc nghĩa đến thế nào? Chúng ta có nên hợp đoàn với số ít người nhận biết Chúa không? Trái Tim Chúa Giêsu ở trong Bí Tích Thánh Thể đang bừng cháy lửa yêu mến chúng ta. Chúng ta có nên bừng cháy lửa yêu mến Chúa Giêsu trước sự hiện diện của Người không?

Yêu mến và cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu rất đáng tôn thờ và rất yêu dấu, dưới chân Chúa đây là một người đã gây biết bao đau buồn cho Trái Tim đáng yêu của Chúa. Ôi Thiên Chúa của con, sao con nỡ gây thương tích cho Trái Tim Chúa đã quá yêu con và đã không tiếc bất cứ điều gì để làm cho con yêu Chúa? Nhưng xin Chúa tự an ủi, con sẽ thưa cùng Cứu Chúa con, vì trái tim con, đã bị thương tích bởi ân sủng và tình yêu cực thánh của Chúa, giờ đây cảm thấy hối hận vì những tội lỗi con xúc phạm đến Chúa. Giêsu, Chúa con ơi, xin ban cho con nỗi đau buồn vì tội lỗi con mà Chúa đã cảm nhận trong đời Chúa! Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha nỗi đau buồn mà Con Cha đã cảm nhận vì tội lỗi con. Con xin Cha ban cho con nỗi đau buồn lớn lao vì những tội lỗi con đã phạm tới Cha, để con sẽ sống một đời không còn khinh rẻ tình thân của Cha nữa.

Giêsu, Chúa con ơi, từ nay trở đi, xin ban cho con ơn ghê sợ tội lỗi, để con gớm ghét ngay cả những lỗi thật nhỏ, vì chúng làm mất lòng Chúa. Ôi Chúa yêu dấu của con, giờ đây con chán ghét mọi sự làm mất lòng Chúa, và trong tương lai, con nhất định chỉ yêu một mình Chúa, và chỉ yêu những gì Chúa yêu. Xin giúp con, Chúa ơi, xin ban cho con sức mạnh, xin ban cho con ơn kêu cầu Chúa không ngừng, Ôi Chúa Giêsu của con, và cho con luôn lập lại với Chúa lời cầu khẩn này: “Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con tình yêu Chúa, xin ban cho con tình yêu Chúa, xin ban cho con tình yêu Chúa.”

Lạy Rất Thánh Ðức Mẹ Maria, xin ban cho con ơn biết cầu nguyện không ngừng với Mẹ và thưa cùng Mẹ, Ôi Mẹ của Con, xin làm cho con yêu mến Chúa Giêsu Kitô.


NGÀY THỨ NĂM. 🢁

Trái Tim Thương Cảm của Chúa Giêsu

Suy niệm.

Chúng ta sẽ tìm đâu được một trái tim thương cảm hay dịu hiền, hoặc có sự cảm thông với những nỗi khốn khổ của chúng ta hơn trái tim Chúa Giêsu?

Lòng thương cảm này đã lôi kéo Chúa Giêsu từ trời xuống trần gian. Nó làm cho Người nói rằng Người là mục tử nhân lành đến để thí mạng sống vì đoàn chiên. Ðể ban ơn tha thứ tội lỗi cho chúng ta, Người đã không dung tha cho chính Người, nhưng đã hi sinh chính mình trên Thánh Giá. Nơi những đau khổ của Người, Chúa Giêsu đã gánh thay ta án phạt mà chúng ta đáng phải chịu. Nỗi xót xa và lòng thương cảm này khiến cho Người ngay cả lúc này phải nói: Hỡi Israel, sao ngươi phải chết? Ta không muốn ai chết cả. nhưng muốn các người ăn năn hối cải và được sống! (Ezekien 18:31-32). Các con cái đáng thương của ta, tại sao các con chạy trốn ta? Các con không thấy rằng bằng cách xa lánh ta các con sẽ tự đổ xô vào cái chết đời đời hay sao? Ta không muốn thấy các con bị hư mất. Ðừng thất vọng. Bất cứ lúc nào các con muốn trở về, hãy trở về, và các con sẽ được phục hồi sự sống. Hãy hối cải và được sống!

Giêsu, Chúa con ơi, Chúa tha thứ cho người tội lỗi biết hối cải, và ban cho họ tất cả mọi sự trong những lần hiệp lễ trong đời họ. Ngay cả trên thiên đàng, với vinh quang vĩnh cửu, Chúa không tỏ ra một chút khó chịu nào khi kết hợp với các linh hồn đã từng xúc phạm đến Chúa. Ôi Cứu Chúa rất yêu dấu của con, con tìm ở đâu được một trái tim rất đáng yêu và thương cảm như trái tim Chúa?

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim thương cảm của Chúa Giêsu của con, xin đoái thương con: Ôi Chúa Giêsu rất dịu ngọt, xin thương xót con. Giờ đây, con thưa cùng Chúa và nài xin Chúa ban cho con ơn được luôn thưa cùng Chúa, “Lạy Chúa Giêsu rất dịu ngọt, xin thương xót con.” Ngay cả trước khi con xúc phạm đến Chúa, ôi Cứu Chúa của con, chắc chắn con đã không đáng được những ân huệ Chúa đã dành cho con. Chúa đã dựng nên con, Chúa đã ban cho con ánh sáng và sự hiểu biết, và tất cả mọi sự dầu con không có công trạng gì. Nhưng con đã xúc phạm đến Chúa. Con không những không đáng được ân huệ của Chúa, mà còn thực đáng bị Chúa ruồng bỏ và ném vào hỏa ngục.

Lòng thương cảm Chúa đã khiến Chúa đợi chờ con và gìn giữ sự sống con ngay cả khi con đã xúc phạm đến Chúa. Lòng thương cảm Chúa đã soi sáng con và ban ơn tha thứ cho con. Nó đã cho con biết đau buồn vì tội lỗi con và lòng ao ước yêu mến Chúa. Giờ đây, con trông cậy lòng thương xót Chúa để được luôn ở lại trong ân nghĩa Chúa. Ôi Chúa Giêsu của con, xin chớ ngừng tỏ cho con lòng thương cảm Chúa đối với con. Con yêu Chúa và con nhất định sẽ luôn yêu Chúa. Xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa; xin đừng bao giờ để con lìa xa Chúa.

Maria, Mẹ con ơi, xin đừng bao giờ để con lìa xa Thiên Chúa của con

NGÀY THỨ SÁU. 🢁

Trái Tim Quảng Ðại của Chúa Giêsu

Suy niệm

Ðặc điểm của những người có lòng tốt là ước ao làm cho mọi người hạnh phúc, nhất là những người buồn phiền và thống khổ. Nhưng nào có ai tìm được một người có tấm lòng tốt hơn tấm lòng Chúa Giêsu Kitô? Người là sự tốt lành vô hạn, và có lòng mong ước vô cùng để thông truyền sự giầu sang của Người cho dân Người: Giầu sang và danh dự thuộc về Ta,.. Ta ban cho những ai yêu mến Ta (Châm Ngôn 8:18,21). Vì lý do này Người làm cho mình trở nên nghèo, như thánh tông đồ nói, để Người làm cho chúng ta nên giàu có: Mặc dầu Người giàu sang, Người đã trở nên nghèo hèn để làm cho anh em trở nên giàu sang nhờ sự nghèo hèn của Người (2 Corinthô 8:9). Vì mục đích này Chúa cũng chọn ở lại với chúng ta trong Phép Thánh Thể, nơi đó Người ở lại liên lỉ với đôi tay đong đầy ân sủng sẵn sàng ban phát cho những ai đến thăm viếng Người. Vì lý do này, Người cũng hoàn toàn hiến mình cho chúng ta trong lúc iệp lễ, từ đó giúp ta hiểu rằng Người không thể từ chối ta bất cứ tặng ân tốt đẹp nào cả, bởi lẽ Người đã trao ban trọn vẹn chính Người cho ta: Sao Người lại không ban cho chúng ta tất cả mọi sự cùng với Người? (Roma 8:32).

Trong trái tim Chúa Giêsu, chúng ta nhận được mọi sự lành, mọi ân sủng mà chúng ta mong ước: Vì anh em đã trở nên phong phú hoàn toàn.. Anh em không thiếu một ơn thiêng liêng nào (1 Corinthô 1:5-7). Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta mắc nợ trái tim Chúa Giêsu mọi ân sủng chúng ta đã nhận được – ơn cứu chuộc, ơn kêu gọi, ơn soi sáng, ơn tha thứ, ơn chống trả cám dỗ, và ơn kiên nhẫn trong nghịch cảnh – vì không có sự trợ giúp của Người, chúng ta sẽ không làm được điều gì lành: Không có Thầy, các con không làm được gì cả (Gioan 15:5).

Ðấng Cứu Chuộc chúng ta nói, nếu con chưa nhận được ơn con mong muốn, đừng than phiền với Ta, hãy trách mình, vì các con đã quên tìm kiếm nó nơi Ta: Cho đến bây giờ, các con đã chẳng xin gì nhân danh Thầy; hãy xin và các con sẽ được để niềm vui của các con được nên trọn (Gioan 16:24). Trái tim Chúa Giêsu rộng rãi biết bao với những ai kêu cầu Người! Tất cả chúng ta có cùng một Chúa, là Ðấng rất đại lượng với bất cứ ai kêu cầu Người (Roma 10:12). Những tín hữu thành khẩn xin Chúa Giêsu trợ giúp nhận được ơn thương xót vĩ đại dường bao! Vậy nên chúng ta hãy đến cùng trái tim này, và cầu xin với lòng tin tưởng, và chúng ta sẽ nhận được điều chúng ta mong muốn.

Yêu mến và cầu nguyện

Giêsu, Chúa con ơi, Chúa đã không từ chối ban cho con Máu Chúa và Sự Sống Chúa. Lẽ nào con lại từ chối dâng lên Chúa trái tim khốn cùng của con? Không, lạy Cứu Chúa rất yêu dấu của con, con xin dâng Chúa trót cả lòng con. Con xin dâng Chúa tất cả ý chí của con. Xin Chúa nhận lấy nó và dùng nó theo ý Chúa. Con không làm được gì, con không có chi, nhưng con có trái tim này mà Chúa đã ban cho con. Con có thể mất của cải, mất máu, mất sự sống, nhưng không bao giờ mất trái tim. Với trái tim này con có thể yêu Chúa; với trái tim này con nhất định sẽ yêu Chúa.

Con nài xin Chúa, Ôi Thiên Chúa của con, xin dạy con biết quên mình hoàn toàn. Xin dạy con phải làm gì để có được tình yêu tinh khiết của Chúa, mà nhờ lòng nhân lành của Chúa, Chúa đã làm cho con ao ước. Con cảm thấy trong con một quyết tâm làm vui lòng Chúa, nhưng để con thực hiện quyết tâm của con, con trông mong và khẩn nài sự giúp đỡ cần thiết của Chúa. Ôi trái tim yêu thương của Chúa Giêsu, con lệ thuộc vào Chúa để làm cho trái tim con được thuộc trọn về Chúa. Xin ban cho con ơn có được một ý chí luôn bừng cháy lửa mến yêu Chúa.

Ôi Mẹ Vô Nhiễm Ðồng Trinh Maria, Mẹ có phúc chừng nào vì trái tim Mẹ luôn kết hợp với trái tim Chúa Giêsu. Ôi Mẹ con, xin Mẹ ban cho con ơn này, là trong tương lai, cho con chỉ ước mong và khao khát những gì Chúa Giêsu muốn và những gì Mẹ muốn.


NGÀY THỨ BẢY. 🢁

Trái tim Biết Ơn của Chúa Giêsu

Suy niệm

Trái tim Chúa Giêsu rất biết ơn đến nỗi Người không thể đón nhận một việc nào dù là việc tầm thường nhất làm vì yêu – một lời nguyện tắt hay một ước muốn tốt duy nhất của chúng ta – mà lại không ban thưởng cho từng việc một. Chúa Giêsu luôn rất mực biết ơn đến nỗi Người trả lại gấp trăm: Họ sẽ nhận được gấp trăm và sẽ được sống đời đời (Mt 19:29).

Khi biết ơn, loài người thường lấy ơn đền ơn. Họ trả ơn như một nhiệm vụ rồi không còn nghĩ đến nữa. Chúa Giêsu không theo gương chúng ta. Tốt hơn, Người trả lại gấp trăm ở đời này cho những việc lành chúng ta làm để vui lòng Người, và đời sau Người sẽ trả lại cho chúng ta nhiều lần vô cùng cho đến đời đời. Ai lại dại dột làm ngơ đến nỗi không chịu cố gắng hết sức có thể để làm vui lòng trái tim biết ơn này?

Ôi Thiên Chúa của con, người ta cố gắng làm đẹp lòng Chúa thế nào? Hay đúng hơn, con phải hỏi, sao người ta lại quá tệ bạc với Chúa, lạy Ðấng Cứu Chuộc con? Nếu Người chỉ đổ một giọt máu, hay một giọt lệ mà thôi để cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta vẫn phải có nhiệm vụ biết ơn Người vô cùng, vì giọt máu và giọt lệ này có giá trị vô cùng trước mặt Thiên Chúa để đem lại mọi ân sủng cho ta. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta tất cả công nghiệp. Người đã lập được từ mọi đau khổ và nhục nhã Người đã gánh chịu, tất cả máu Người đã đổ ra và chính sự sống Người đã hiến dâng, để chúng ta cảm thấy bổn phận phải hết lòng yêu mến Chúa không phải một lần mà không ngừng.

Ngay cả khi một con chó nhỏ tỏ dấu có tình cảm với chúng ta, nó dường như đòi chúng ta phải thương lại nó. Vậy, tại sao chúng ta lại quá vô ơn với Thiên Chúa? Dường như những phúc lộc của Thiên Chúa ban cho chúng ta như thể làm biến đổi bản tính chúng ta: thay vì nhận được lòng biết ơn và yêu mến, chúng không đạt được gì khác ngoài những sự xúc phạm và tổn thương cho Chúa. Lạy Chúa, xin soi sáng cho loài người vô ơn để họ nhận biết tình yêu Chúa đang ấp ủ cho chúng con.

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi Chúa Giêsu yêu dấu của con, xin hãy đoái nhìn dưới chân Chúa đây một người tội lỗi vô ơn. Con đã biết ơn các thụ tạo, nhưng lại vô ơn với một mình Chúa; với Chúa là Ðấng đã chết cho con, và là Ðấng đã làm mọi sự có thể để khiến con yêu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu rất yêu dấu, con đã thường xúc phạm và khinh miệt Chúa, nhưng giờ đây con yêu Chúa trên hết mọi sự, ngay cả hơn chính mình con! Xin Chúa hãy nói cho con biết Chúa muốn con phải làm gì, vì con sẵn sàng làm mọi việc với sự giúp đỡ của Chúa. Con tin rằng Chúa đã dựng nên con. Con tin rằng Chúa đã ban cho con máu Chúa và sự sống của Chúa để con được sống. Con tin rằng vì con mà Chúa ở lại trong Bí Tích Thánh Thể. Con cảm tạ Chúa vì ơn trọng này, Ôi tình yêu của con. Xin đừng để con trở nên bội bạc trong tương lai trước biết bao phúc lộc và bằng chứng tình yêu của Chúa.

Ôi lạy Chúa, xin trói buộc con, xin kết hợp con với trái tim Chúa, và đừng bao giờ để con xúc phạm hay làm mất lòng Chúa trong những năm tháng còn lại của đời con. Con đã làm mất lòng Chúa. Giờ đây là lúc con phải yêu mến Chúa. Ôi, chớ gì những năm con đánh mất có thể trở lại. Con biết rằng chúng sẽ không trở lại, và cuộc đời còn lại của con có thể thật ngắn ngủi. Nhưng đời con dầu ngắn hay dài, con ao ước dùng tất cả để yêu mến Chúa, lạy Chúa rất nhân lành, Ðấng đáng được yêu mến mãi mãi và vô cùng.

Maria, Mẹ con ơi, xin đừng bao giờ để con lại trở nên vô ơn với Con Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Chúa Giêsu cho con.


NGÀY THỨ TÁM. 🢁

Trái Tim Bị Khinh Chê của Chúa Giêsu

Suy niệm

Không có nỗi đau buồn nào lớn hơn cho một trái tim yêu thương khi thấy tình yêu của mình bị khinh miệt. Càng đau buồn hơn nữa khi, một mặt bằng chứng được bày tỏ của tình yêu này thật lớn lao, và mặt khác sự vô ơn cũng thật to lớn.

Nếu chúng ta phải từ bỏ mọi tài sản, phải vào sống trong sa mạc, phải ăn cỏ dại, phải ngủ trên nền đất, phải làm đủ các việc đền tội, và cuối cùng hiến mình để bị giết vì Chúa Kitô, thì những gì chúng ta dâng hiến có đủ để đền trả cho sự đau khổ, máu, và sự sống mà Con Thiên Chúa cao cả đã hiến dâng vì chúng ta không? Nếu chúng ta phải hy sinh chính mình từng giây phút cho đến chết, chúng ta chắc chắn vẫn không thể làm đủ để đáp trả một phần nhỏ đối với tình yêu mà Chúa Giêsu Kitô đã tỏ ra cho chúng ta khi hiến mình cho chúng ta trong Phép Thánh Thể.

Ôi Thiên Chúa của con, sự đền đáp và tạ ơn nào nhân loại đã dâng lên cho Chúa Giêsu Kitô? Ðối xử bất công, coi thường lề luật và phương châm của Chúa – những sự tổn thương mà họ đã không làm cho kẻ thù lớn nhất hay những tên côn đồ hung ác nhất trên trần gian – tất cả những tổn thương này là những sự Chúa Giêsu đã chịu, và vẫn còn phải chịu hằng ngày. Sao chúng ta lại không cảm thấy đau buồn vì chúng, và sao ta không cố gắng ít nữa là bằng tình yêu của chúng ta, đền trả tình yêu vô biên của trái tim Thần Linh của Người, vẫn đang ngự trong Phép Thánh Thể, bừng cháy lửa yêu mến chúng ta, và nóng lòng ban phát mọi ơn lành cho chúng ta?

Chúng ta đã quen nghe nói về việc tạo dựng, việc nhập thể, việc cứu chuộc; về việc Chúa Giêsu sinh ra nơi máng cỏ và việc Chúa Giêsu chết trên thập giá. Ôi Thiên Chúa của con, nếu chúng con biết rằng có người nào khác đã ban cho chúng con một trong những phúc lộc này, chúng con chắc hẳn sẽ không cầm hãm được lòng yêu mến người đó. Dường như có thể nói được rằng, chỉ có một mình Thiên Chúa là gặp rủi ro đối với nhân loại, vì dẫu rằng Người đã làm tất cả những gì có thể để chúng con yêu Người, nhưng Người không đạt được mục đích đó. Thay vì được yêu, Thiên Chúa thấy mình bị khinh miệt và coi thường. Tất cả những điều này là do sự lãng quên của loài người đối với tình yêu Thiên Chúa.

Yêu mến và cầu nguyện

Ôi trái tim Chúa Giêsu, vực thẳm của lòng thương xót và tình yêu, sao con không chết được vì đau buồn khi con thấy lòng nhân lành mà Chúa đã tỏ cho con và sự vô ơn của con? Lạy Cứu Chúa của con, sau khi đã ban cho con sự sống, Chúa cũng đã ban cho con tất cả máu Chúa và sự sống của Chúa bằng cách hiến thân chịu đau khổ và chịu chết vì con. Vẫn không lấy thế làm đủ, Chúa lại còn hy sinh chính mình hằng ngày cho con trong Phép Thánh Thể. Ôi Thiên Chúa của con, làm sao để con thấy sự vô ơn của con đối với Chúa? Chúa ơi, con cầu xin Chúa chấm dứt sự vô ơn của con, bằng cách làm cho trái tim con bị thương tích bởi tình yêu Chúa và làm cho con thuộc trọn về Chúa.

Xin Chúa hãy nhớ đến máu và nước mắt Chúa đã đổ ra vì con mà tha tội cho con. Xin đừng để tất cả những đau khổ của Chúa trở nên uổng phí nơi con. Mặc dù con đã vô ơn và bất xứng với tình yêu Chúa, Chúa đã không ngừng yêu con, ngay cả khi con đã không yêu Chúa và ngay cả khi con không ao ước yêu Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn bắt đầu yêu Chúa ít nữa là từ hôm nay. Xin cho con chết cho tất cả mọi sự trong con để con chỉ sống cho một mình Chúa, và xin cho con luôn bừng cháy lửa yêu mến Chúa.

Ôi Mẹ Maria, trái tim Mẹ là bàn thờ diễm phúc luôn cháy lửa yêu Chúa. Lạy Mẹ rất yêu dấu của con, xin làm cho con nên giống Mẹ. Xin Mẹ cầu cùng Con Mẹ ban cho con ơn này, Người vui mừng tôn vinh Mẹ, bằng cách không từ chối bất cứ điều gì Mẹ xin.


NGÀY THỨ CHÍN. 🢁

Trái tim trung tín của Chúa Giêsu

Suy niệm

Trái tim xinh đẹp của Chúa Giêsu trung tín ngần nào với những ai Người mời gọi đến tình yêu của Người. Ðấng kêu gọi anh em thì trung tín và sẽ làm điều đó (1 Thessalonica 5:24).

Lòng trung tín của Thiên Chúa đem lại cho chúng ta sự tin tưởng để trông cậy mọi sự, mặc dù chúng ta không xứng đáng được điều gì. Nếu chúng ta đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi tâm hồn chúng ta, thì giờ đây ta hãy mở cửa lòng cho Thiên Chúa, và Người sẽ lập tức bước vào, như lời Người đã hứa. Ta đứng ngoài cửa và gõ. Nếu ai nghe tiếng Ta và mở cửa, Ta sẽ vào với người ấy (Khải Huyền 3:20). Nếu ta ước được ơn Chúa, ta hãy cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta, nhân danh Chúa Giêsu, và Người đã hứa rằng chúng ta sẽ nhận được: Ðiều gì các con nhân danh Thầy mà xin cùng Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho các con (Gioan 16:23). Nếu chúng ta bị cám dỗ, chúng ta hãy tín nhiệm nơi công nghiệp của Người, biết rằng Người sẽ không cho phép quân thù thử thách chúng ta quá sức của ta: Thiên Chúa trung tín và sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức anh em (1 Corinthô 10:13).

Hãy so sánh sự trung tín của Thiên Chúa và sự trung tín của loài người. Con người ta thường hay hứa, rồi không giữ lời hứa, vì họ đã nói dối khi hứa hoặc vì sau khi hứa họ lại đổi ý. Thiên Chúa không phải người phàm có thể nói dối, hay con cái loài người phải hối hận. Có khi nào Người nói sẽ làm gì mà không làm chưa? Người có hứa gì mà Người không chu toàn chưa? (Dân Số 23:19). Thiên Chúa không thể bất tín với lời hứa của Người, vì Người là chính sự thật, Thiên Chúa không thể nói dối. Cũng thế, Thiên Chúa không thể đổi ý vì ý Người thật công bình và chính đáng. Thiên Chúa đã hứa giúp đỡ và thương yêu tất cả những ai yêu mến Người.

Chớ gì chúng ta có thể trung tín với Thiên Chúa như Thiên Chúa trung tín cùng chúng ta! Ðã xảy ra quá thường trong quá khứ, chúng ta đoan hứa với Chúa là chúng ta sẽ phụng sự và yêu mến Người, để rồi lại chỉ phản bội Người, từ chối phụng sự Người, và bán mình làm nô lệ cho ma quỷ. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để trung thành với Chúa trong tương lai. Chúng ta có phúc chừng nào nếu chúng ta trung thành với Chúa Giêsu Kitô trong ít việc Người truyền cho chúng ta làm. Tốt lắm, đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, Ta sẽ ban thêm cho ngươi. Hãy vào mà chung vui cùng chủ ngươi (Matthêu 25:21).

Yêu mến và cầu nguyện

Lạy Chúa Cứu Chuộc rất yêu dấu của con, ước gì con được trung tín với Chúa như Chúa đã luôn trung tín với con. Mỗi khi con mở lòng con cho Chúa, Chúa đã bước vào và tha thứ cho con và đón nhận con vào trong tình yêu Chúa. Mỗi khi con kêu cầu Chúa, Chúa đã đến cứu giúp con. Chúa đã trung tín với con, nhưng con đã bất trung quá mức đối với Chúa. Con đã đoan hứa yêu mến Chúa và rồi nhiều lần đã từ chối dâng hiến Chúa tình yêu con, như thể – Chúa con ơi – Chúa là Ðấng đã dựng nên con và đã cứu chuộc con không đáng được yêu mến bằng một trong những thụ tạo của Chúa hay một vài thú vui hèn hạ. Giêsu, Chúa con ơi, xin tha thứ cho con. Con nhận biết sự vô ơn của con và con chê ghét nó. Con biết rằng Chúa là sự thiện hảo vô cùng và Chúa đáng được đón nhận một tình yêu vô cùng, cách riêng từ con, người Chúa đã yêu thương ngay cả sau tất cả mọi tội lỗi mà con đã phạm đến Chúa.

Ôi trái tim yêu thương và trung tín của Chúa Giêsu, xin hãy thiêu đốt trái tim khốn cùng của con để nó bừng cháy lửa yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây xem ra con đang yêu Chúa, nhưng con yêu Chúa ít quá. Xin Chúa hãy làm cho con yêu Chúa quá mức. Xin cho con trung thành với Chúa cho đến chết. Con xin Chúa ơn này, cùng với ơn luôn cầu xin Chúa ban thêm nhiều ân sủng và phúc lành. Xin cho con thà chết chứ không bao giờ phản bội Chúa nữa.

Maria, Mẹ con ơi, xin giúp con trung thành với Con Mẹ.


LỜI NGUYỆN KẾT CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU 🢁

Ôi trái tim yêu thương của Ðấng Cứu Chuộc con! Chúa là nguồn mọi nhân đức, là nguồn mọi ân sủng, là lò lửa bừng cháy trong đó mọi người thánh đều rực lửa yêu Chúa. Chúa là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa, là nơi trú ẩn của những người thống khổ, và là tổ ấm của tất cả các linh hồn yêu mến Chúa.

Trái tim Chúa đã bị thương tích vì con trên thập giá bởi lưỡi đòng tội lỗi của con. Trái tim Chúa ở lại với con trong Phép Thánh Thể trên bàn thờ. Trái tim Chúa yêu thương mọi người với sự dịu dàng, và được yêu lại rất ít. Xin đốt cháy mọi tâm hồn bằng tình yêu chân thành đối với Chúa!

Sao con không thể đi khắp thế gian mà làm cho mọi người nhận biết ơn Chúa, cho mọi người biết sự ngọt ngào và kho tàng Chúa ban phát cho tất cả những ai yêu mến Chúa? Xin nhận lấy ước nguyện của con là ước ao cho tất cả mọi tâm hồn yêu mến Chúa. Xin Chúa trở nên niềm an ủi cho con trong những cơn thử thách, sự an nghỉ cho con trong lao nhọc, sự thanh thản của con lúc lo âu, nơi ẩn náu của con trong giông tố. Con xin tận hiến cho Chúa thân xác và linh hồn con, trái tim và sự sống con, cùng với tất cả mọi sự thuộc về con. Con xin kết hợp với Chúa trong mọi tư tưởng, mọi tình cảm và ước muốn của con.

Lạy Chúa Cha Hằng Hữu! Con xin dâng Cha những tình cảm tinh khiết của trái tim Chúa Giêsu. Nếu Cha khước từ con, Cha không thể khước từ Con Cha. Nguyện xin trái tim Người bù đắp cho trái tim con những gì còn thiếu sót để con có thể trở nên đẹp lòng Cha.

(Dựa theo ấn bản Anh Ngữ 1997 của Nhà Xuất Bản Liguori, do Lm. Thomas M. Santa, CSsR, soạn lại)

www.thanhlinh.net

Kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu  🢁

Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy.

Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.

Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.

Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội chúng con cùng tội thiên hạ đã phụ ơn bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.

Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật là nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
_______________________

Chú thích: Trong ngày Lễ Trọng Kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu, tín hữu nào công khai đọc Kinh đền tạ (Iesus dulcissime: Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành . . .) này, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá, với điều kiện thường lệ. – Ân Ban N3. theo Sổ Bộ Ân Xá (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessions 1999).
_______________________

ƠN XÁ TRONG THÁNG 6/21

Căn cứ SỔ BỘ ÂN XÁ của Thánh Bộ Xá Giải 1999

(Enchidion Indulgentiarum: Normane et Concessiones)

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ xuất bản năm 2006

với Tựa đề Manual of Indulgences,

tái bản lần 6 năm 2019

I. ƠN XÁ LÀ GÌ?

Ân Xá là việc Thiên Chúa tha hình phạt tạm ta còn phải đền bù sau khi tội được tha thứ. Đây là sự tha thứ mà người tín hữu, khi có sự chuẩn bị xứng đáng, có thể lãnh nhận được nếu hội đủ điều kiện, và thi hành trọn việc đã được quy định, qua trung gian Giáo Hội. Giáo Hội, với tư cách là Thừa tác viên ban phát Ơn Cứu Chuộc, có quyền phân phát và áp dụng kho tàng công ơn của Chúa Kitô và của các Thánh (GLCG số 1471).

Theo định nghĩa này, chúng ta cần phân biệt: Bí tích Hoà giải tha thứ tội lỗi, còn Ân Xá thì tha, hay đền bù, các hình phạt tạm (Cha JBM. Trần Anh Thư, CSJB, ghi theo Quy tắc số 1).ƠN TOÀN XA ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG 6

– Ngày 06: Sốt sắng tham dự Rước Kiệu trọng thể Mình Thánh Chúa, trong hoặc ngoài nhà nhờ, vào ngày Lễ trọng Mình và Máu Chúa Kitô – Ân Ban 7, §1,3.

– Ngày 11: Đọc Kinh Đền tạ Thánh Tâm Chúa, trong ngày Lễ Trọng Kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu – Ân Ban 3. (Iesu dulcissime – Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, . . . – x trang 50)

– Ngày 29: Trong ngày Lễ trọng thể kính hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, tín hữu nào có dùng những đồ đạo được Đức Giáo Hoàng hoặc Giám Mục làm phép, để cầu nguyện, và có tuyên xưng đức tin với công thức hợp lệ ví dụ như Kinh Tin Kính, thì được hưởng một Ơn Toàn Xá. – Ân Ban 14.


III. ƠN TOÀN XÁ BẤT CỨ NGÀY NÀO

TX HÀNG NGÀY QUANH NĂM:

Những việc được ấn định để hưởng Ơn Toàn Xá hàng ngày:

– Sốt sắng đọc Kinh Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, trong Hội Dòng, trong gia đình, với Hội đoàn, hoặc với một nhóm tín hữu – Đọc năm chục là đủ, nhưng phải đọc liên tục, không cách quãng – Ân Ban 17.

– Chầu Mình Thánh Chúa ít là nửa giờ – Ân Ban 7.

– Tự mình đi viếng đủ 14 chặng Đàng Thánh giá – nếu viếng Đàng Thánh Giá chung thì chỉ cần người hướng dẫn đi đến từng chặng – Ân Ban 13.

– Đọc Kinh Thánh, với sự kính trọng Lời Chúa, như đọc sách thiêng liêng, ít nhất nửa giờ – Ân Ban 30.TX HÀNG NGÀY TRONG NĂM THÁNH GIUSE: (Trích tgpsaigon.net – Không kể những Tháng đã qua)

– Phó thác việc làm hằng ngày dưới sự bảo vệ của Thánh Giuse Thợ – Dự một Khoá tĩnh tâm ít nhất một ngày

– Cầu xin Thánh Giuse chuyển cầu cho những người thất nghiệp

– Đọc Kinh Cầu xin cho những Kitô hữu bị bách hại.

– Thực hiện hành vi thương người một trong 14 Thương xác hay hồn

– Đọc kinh Mân Côi trong gia đình.

– Suy gẫm ít nhất 30 phút về Kinh lạy Cha.

– Đọc một Kinh có chuẩn nhận để cầu cùng Thánh Giuse vào ngày 19.

– Đọc một Kinh có chuẩn nhận, hoặc làm một việc đạo đức vào Thứ Tư.

IV. ƠN TOÀN XÁ DỊP ĐẶC BIỆT RIÊNG TỪNG NGƯỜI

– Ban Ơn Toàn Xá trong lúc nguy tử cho tín hữu nào, không thể gặp Linh mục để chịu các Bí Tích sau hết, nhưng có ý xin hưởng Ơn ấy (GL 996), có ăn năn tội cách trọn, có hôn kính tượng chịu nạn, và trong đời sống tín hữu có thường đọc một ít Kinh nguyện của Giáo Hội. (Trường hợp này, Giáo Hội miễn cho việc thực hiện ba Điều kiện thường lệ của Ơn Toàn Xá) – Ân Ban 12.

– Ban Ơn Toàn Xá cho người Rước Lễ lần đầu, và người sốt sắng tham dự Lễ Nghi Rước Lễ Lần Đầu ấy – Ân Ban 8.

– Ban Ơn toàn Xá cho Linh mục dâng Lễ Mở Tay và tín hữu sốt sắng dự Lễ ấy – Ân Ban 27.

– Ban Ơn Toàn Xá cho Linh mục dâng Lễ kỷ niệm 25, 50, 60, 70 năm thụ phong linh mục mà có tuyên lại lời hứa trung thành làm tròn bổn phận ơn gọi của mình và cà những ai sốt sắng dự lễ ấy – Ân Ban 27.

– Ban Ơn toàn Xá cho tín hữu Tuyên lại Lời hứa Rửa Tội của mình vào ngày Kỷ niệm Rửa tội của mình theo bất cứ Công thức nào hợp lệ. – Ân ban 28.

V. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG ÂN XÁ

* Để nhận được Ơn Toàn Xá, phải làm 3 công việc này:

a/ Giáo lý Giáo Hội Công Giáo số 996 ần định rằng phải có ý xin nhận ơn xá, dù là Tiểu xá hay Toàn xá, thì mới nhận được. (N17.2 )

b/ Làm hoàn hảo việc ấn định làm cho mỗi ơn.

c/ Xưng tội, Rước lễ, và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Một lần Xưng tội được dùng cho nhiều ơn Toàn xá, nhưng Rước lễ và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng chỉ được dùng cho một ơn Toàn xá và nên lảm nội trong ngày làm việc của ơn Toàn xá. Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng thì đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Kính mừng là đủ. (N20)

* Không có một điều kiện nào, hoặc cả 3 điều kiện, được hiểu là miễn thi hành: Xưng tội, Rước lễ, và Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ngoại trừ trường hợp của ơn Toàn xá giờ lâm chung thì đương sự được chuẩn chước các Điều kiện thông thường trên, với điều kiện là trong đời sống tín hữu có thường đọc một ít Kinh của Giáo hội.

* Mỗi ngày chỉ nhận được một ơn Toàn xá (Plenary Indulgence) mà thôi, dù ngày ấy có thực hiện nhiều việc của ơn toàn xá. Tuy nhiên, trong giờ lâm tử được nhận thêm một ơn Toàn xá nữa. Còn đối với ơn Tiểu xá (Partial Indulgence), thì có thể nhận không giới hạn. (N18)

* Nếu việc việc làm của Ơn Toàn Xá thiếu hoàn hảo, hoặc nếu Ba Điều kiện thông thường không trọn vẹn, thì Ơn Toàn Xá chỉ còn là Ơn Tiểu Xá (N20 Triệt 4).
Labels:
Học viện Thánh Anphongsô