Đàng Thánh Giá theo Thánh Kinh

Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu Theo Thánh Kinh


Lời Nguyện Mở Ðầu:

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu,Chúa đã hạ mình từ một Thiên Chúa uy quyền, cao cả đến thế gian làm thân phận con người để cảm thông với những khổ đau, yếu đuối của chúng con. Chúa đã chọn con đường nghèo khổ nhất, thấp kém nhất là sinh ra trong hang bò lừa. Từ một Thiên Chúa không biết tội đã gánh lấy tội lỗi của thế gian; từ một Thiên Chúa không hề kết án đã bị kết án, từ một Thiên Chúa làm chủ sự chết đã phải chết treo trên Thánh giá. Chúa đã đến là Ánh Sáng cho thế gian tăm tối. Chúa đã đến là Ðấng Cứu Ðộ giải thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi. Chúa đã đến là Ðấng Chữa Lành thân xác bịnh tật của chúng con, cứu chữa linh hồn hư mất của chúng con. Chúa đã đến là Ðấng Yêu Thương và Hòa Bình cho thế giới đầy hận thù và tranh chấp.

Suốt ba năm rao giảng, Chúa đã tôn vinh Thiên Chúa Cha, chứng minh về một Thiên Chúa yêu thương, nhân từ và tha thứ. Ðể vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, Chúa đã đi con đường khổ giá để cứu chuộc nhân loại. Con đường từ 'Thánh giá đến Vinh quang Chúa đã đi để dạy cho chúng con rằng "tôi tớ không hơn chủ", và chúng con muốn theo Chúa cũng phải vác thập giá mình mà theo Chúa. Không một đau khổ nào mà lại không có đau đớn, chua cay và nước mắt. Xin Chúa cho chúng con luôn biết đồng hành với Chúa, sống kết hợp với Chúa. Xin Chúa thương xót, an ủi và đỡ nâng chúng con trong những lúc gian nan, thử thách và vấp ngã. Xin cho con cảm nghiệm được sự yêu thương trong đau khổ của Chúa, giúp chúng con suy gẫm mỗi nơi thương khóvới lòng Đền Tạ - biết ơn và yêu mến Chúa. Amen!

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đầu tiên đi Ðàng Thương Khó Chúa Giêsu. Mẹ đã đi từ đầu và đi đến đoạn đường cuối. Mẹ không đi nửa chừng; Mẹ không bỏ trốn; Mẹ không đi đường khác, bởi vì tình yêu và lòng tin tưởng Mẹ dành cho Chúa Giêsu, Con Mẹ thật mạnh mẽ. Mẹ luôn nhìn vào Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con có được sức mạnh và tin yêu vào Chúa Giêsu như Mẹ. Xin Mẹ luôn đi với chúng con, cầu bầu cho chúng con. Amen.

***Nơi Thứ I: Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Mt26:26-28)Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.”

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(1Cor10:16-17)

"Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Ðể chuẩn bị cho cuộc Thương khó, việc đầu tiên là chính Chúa Giêsu đã dọn bữa tiệc "Sự Sống" cho nhân loại để linh hồn con người khỏi bị đói khát và hư mất. Thuở xưa, con người đã ăn man na, đã ăn bánh hóa ra nhiều do phép lạ của năm chiếc bánh và hai con cá nhưng họ đã chết. Chúa Giêsu đã đến thế gian, và đã hứa rằng ai ăn "Mình và uống Máu Ngài" thì được sự sống đời. Nhờ Máu của Ngài, con người được ơn cứu độ, nhờ Thịt của Ngài con người được sự sống đời đời của Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến thánh lễ, cho chúng con biết yêu mến và cảm nhận được quyền năng của Thánh Thể, bởi đó là liều thuốc chữa lành tâm hồn và thân xác tội lỗi, hư nát, và phải chết của chúng con. Amen.Lời Thánh Vịnh:(Tv 72:12-14, 119:154-156)


Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,

chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,

từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

Xin biện hộ và cứu chuộc con,

theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

Lạy CHÚA, lòng thương xót của Ngài thật bao la,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống.** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ II: Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Giệtsimani

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Mc14:32-36) Đức Giê-su và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các ông: "Anh em ngồi lại đây, trong khi Thầy cầu nguyện." Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến.Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức." Người đi xa hơn một chút, sấp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói: "Áp-ba, Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn."

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Eph6:18)

"Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng Người vẫn cần cầu nguyện. Sự cầu nguyện giúp Chúa Giêsu tìm được sức mạnh và mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu đã chiến thắng sự lo buồn, xao xuyến của bản tính xác thịt con người trước cuộc khổ nạn đau thương xắp xảy ra. Chính nhờ sự cầu nguyện đã giúp Chúa Giêsu làm điều thánh ý Chúa Cha muốn, mà không phải điều Người muốn làm.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nhớ đến Thánh Tâm Chúa qua cầu nguyện trong lúc làm việc, lúc học hành, lúc vui mừng, lúc khổ đau để con luôn đồng hành với Chúa, và vượt qua được những gian nan, thử thách trong đời. Xin cho chúng con tin rằng lời cầu nguyện chân thành và xuất phát từ trái tim luôn được Chúa là Cha nhân từ nhận lời và chúc phúc. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 552-17)Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,

con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

xin để ý đến con và thương đáp lại.

Nghe trong mình tim đau thắt lại,

bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con.

Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ câu

để bay bổng tìm nơi an nghỉ!

Con kêu khấn Chúa Trời, CHÚA sẽ thương cứu độ.

Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.** Chúc tụng và ngợi khen Thánh TâmChúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

****Nơi Thứ III: Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Lc22:45-48) Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: "Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ." Người còn đang nói, thì một đám đông xuất hiện, và kẻ dẫn đầu tên là Giu-đa, một người trong Nhóm Mười Hai. Hắn lại gần Đức Giê-su để hôn Người. Đức Giê-su bảo hắn: "Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?"

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(1Thx4:6-9)

"Ðừng ai làm tổn thương hay lừa dối người anh em mình, vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những cái đó, như chúng tôi đã từng báo trước và cảnh cáo anh em. Thật vậy, Thiên Chúa đã không kêu gọi chúng ta sống ô uế, nhưng sống thánh thiện. Vậy ai khinh thường những lời dạy trên, thì không phải khinh thường một người phàm, nhưng khinh thường Thiên Chúa; Đấng hằng ban cho anh em Thánh Thần của Người".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Có lúc tâm hồn người ta cũng tăm tối, mù quáng như Guiđa vậy. Những lúc như thế, con người cũng tặng cho Chúa những nụ hôn bằng môi miệng với lời yêu thương Chúa, nhưng hành động của họ thì lại mâu thuẫn, trái tim và tâm trí họ thì cách xa Chúa. Thiên Chúa không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Cách sống thiếu bác ái, thiếu yêu thương và những đam mê xác thịt, trần thế đã làm cho chính tâm hồn của họ là Ðền thờ của Chúa ra ô uế.

Lạy Thánh Tâm Chúa, xin cho chúng con nhận ra thân phận yếu hèn của chúng con, để luôn tìm đến sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa trong tỉnh thức và cầu nguyện, để qua đó chúng con tránh được những mưu chước của ma quỷ và sự cám dỗ của thế giới vật chất. Xin Thánh Thần nâng đỡ bảo vệ con. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 13:2-6)Lạy CHÚA, Ngài quên con mãi tới bao giờ?

Tới bao giờ còn ngoảnh mặt làm ngơ?

Tới bao giờ hồn con vẫn còn lo lắng

và lòng con ủ rũ đêm ngày?

Lạy CHÚA là Thiên Chúa của con,

xin đoái nhìn và thương đáp lại,

toả ánh sáng cho đôi mắt rạng ngời,

để con khỏi ngủ giấc ngàn thu;

Phần con đây, con tin cậy vào tình thương CHÚA,

được Ngài cứu độ, lòng con sẽ vui mừng.

Con sẽ hát bài ca dâng CHÚA, vì phúc lộc Ngài ban.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ IV: Chúa Giêsu Bị Kết Án Tử Hình

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Mc14:63-65) Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? " Tất cả đều kết án Người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào Người, bịt mặt Người lại, vừa đánh đấm Người vừa nói: "Hãy nói tiên tri đi! " Và đám thuộc hạ tát Người túi bụi.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Rm2:1-34)

"Dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình. Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa cứ theo sự thật mà xét xử những ai làm những điều đó. Còn bạn, hỡi người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao?"

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Vụ kết án Chúa Giêsu quả quyết một điều rằng: "nhân vô thập toàn", nghĩa là con người luôn có sai lầm và đôi khi sai lầm to lớn. Chúa Giêsu đến thế gian để dạy cho thế gian biết về sự công chính của Thiên Chúa, nhưng lại bị sự công chính của thế gian xét xử Ngài. Chúa Giêsu đã lãnh bản án tử hình thân xác do người phàm xét xử, nhưng ngược lại con người cũng tự kết án chính linh hồn của họ về việc xét xử Thiên Chúa.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho con đừng lên án người khác để khỏi bị kết án. Xin cho con biết tha thứ cho người khác để con được Chúa thứ tha. Xin Thánh Thần giúp con tránh phạm tội, vì khi phạm tội là con đang viết bản án cho chính linh hồn của con vậy. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 9:8-11)Về phần Chúa, CHÚA ngự trị ngàn đời,

Người lập toà xét xử.

Người xét xử thế giới theo lẽ công minh,

cai trị muôn dân theo đường chính trực.

CHÚA là thành che chở người bị áp bức,

là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo.

Người nhận biết Thánh Danh, sẽ một niềm tin cậy,

vì lạy CHÚA, Chúa chẳng bỏ rơi những ai kiếm tìm Ngài.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ V: Thánh Phêrô Chối Chúa Giêsu

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Lc22:31-34) Rồi Chúa nói: "Si-môn, Si-môn ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của anh nên vững mạnh." Ông Phê-rô thưa với Người: "Lạy Chúa, dầu có phải vào tù hay phải chết với Chúa đi nữa, con cũng sẵn sàng." Đức Giê-su lại nói:"Này anh Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy."

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta: (2Tm2:11-13)

"Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Khi thuận buồm xuôi gió thì người ta thường nghĩ rằng lòng trung thành theo Chúa nơi họ sẽ không bao giờ vơi. Nhưng khi thử thách, sóng gió đến với cuộc đời thì người ta mới nhận ra được rằng yếu điểm của con người là: dễ chùng bước, dễ thất tín và dễ chối bỏ đức tin và chối bỏ sự công chính.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho niềm tin và hy vọng của chúng con được lớn mạnh trong Chúa, để chúng con sẵn sàng đương đầu với những giông tố, bão táp trong cuộc đời của chúng con; để chúng con sẽ là những chứng nhân sống động giữa dòng đời cho sự trung thành theo Chúa. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 145:8-19)CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.

Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,

đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.

Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,

kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,

Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,

nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ VI: Chúa Giêsu bị đội mũ gai

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Lc27:27-31) Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái! " Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta: (1Pr4:13-16)

"Được chia sẻ những đau khổ của Đức Ki-tô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí của Thiên Chúa, ngự trên anh em. Đừng có ai trong anh em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác hoặc dây mình vào việc người khác; mà nếu có ai phải chịu khổ vì danh hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang danh hiệu đó".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Chúng ta tự hỏi lại lòng mình xem có phải chính Chúa đang là Vua của cõi lòng mình không? Chúng ta có đặt Chúa là trung tâm điểm, là ưu tiên của cuộc sống mình, hay chúng ta đang đặt thế gian của cải, tiền tài, danh vọng và vật chất là vua của cõi lòng chúng ta? Thật khốn cho người ta, khi vì lòng ham muốn thế gian, vật chất mà chà đạp lên nhân phẩm, xúc phạm đến nhau; chụp cho nhau những "mũ gai" của lừa dối, khinh khi, nói xấu, áp bức, hận thù và bất công...

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho hình ảnh và danh Chúa được lớn lên trong tâm trí và trái tim của chúng con để nhờ đó chúng con dễ nhận diện được hình ảnh của Chúa trong mỗi anh em của chúng con. Xin ban cho chúng con một đức tin trưởng thành, để chúng con biết đặt Chúa là Vua, là Chủ của cuộc sống. Xin giúp chúng con loại bỏ những tranh chấp và ham muốn của thế gian để sống yêu thương, tôn trọng và chấp nhận sự yếu đuối, thiếu xót của nhau.Lời Thánh Vịnh:(Tv 8:2-6)Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài,

thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ VII: Chúa Giêsu Vác Thánh Giá

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Ga19:15-17) Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! " Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? "Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da." Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha.”

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(2Cor12:8-10)

"Đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Nhưng Người quả quyết với tôi: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Phải chăng Chúa Cha yêu nhân loại hơn Con Một của Người? Con đường thập giá khổ đau và nước mắt đã được tiền định để Chúa Giêsu bước tới vinh quang. Ôi! Một Thiên Chúa không bao giờ biết tội lại phải gánh tội trên đôi vai nhọc nhằn. Chúa Giêsu đã chọn núi Tabot để tỏ vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ, nhưng khi tỏ tình yêu đối với nhân loại, Người lại chọn núi Sọ gồ ghề, đá nhọn, hoang vu, đổ nát.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, Chúa nói rằng "Ơn Thầy đã đủ cho con khi con biết tìm nơi nương tựa Chúa”. Xin giúp sức cho con trong những lúc hoạn nạn, chán trường, đau khổ, cô đơn và nước mắt. Xin cho con tìm được ách êm ái, nhẹ nhàng của Thánh Tâm Chúa trong cuộc đời của con. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 88:2-13)Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,

trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.

Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,

xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

Vì hồn con ngập tràn đau khổ,

mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.

Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa

và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?

Đức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ VIII: Ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Mc15:20-22) Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Gl2:19-21)

"Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hoá ra Đức Ki-tô đã chết vô ích".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Ông Simon là người có một không hai đã "vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu". Con người luôn mang thánh giá đến cho Chúa, và có khi từ chối vác thập giá của chính mình. Phêrô bỏ trốn ra ngoài thành vì ngao ngán những thập giá trước mặt, nhưng khi ông đi ra thì gặp Chúa Giêsu đang váp thập giá đi vô, ông hỏi Chúa: Lạy Thầy, Thầy đi đâu? Chúa Giêsu đáp: 'Thầy đi vô để chết thêm một lần nữa".

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết làm nhẹ đi gánh nặng thập giá cho nhau lắm lúc chỉ qua những cử chỉ đơn sơ như nở nụ cười, lời chào hỏi, cái bắt tay, lời nói tốt, lời xin lỗi... Xin cho con có can đảm, và quyết tâm xây dựng, đổi mới một lối sống hòa bình và yêu thương. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 147:3-7)Người chữa trị bao cõi lòng tan vỡ,

những vết thương, băng bó cho lành.

Người ấn định con số các vì sao,

và đặt tên cho từng ngôi một.

Chúa chúng ta thật là cao cả,

uy lực vô biên, trí tuệ khôn lường!

Kẻ thấp hèn, CHÚA nâng đỡ dậy,

bọn gian ác, Người hạ xuống đất đen.

Hãy dâng CHÚA bài ca cảm tạ,

gảy khúc hạc cầm mừng Thiên Chúa chúng ta.** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng Con . Amen !

***

Nơi Thứ IX: Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Mc15:24-30) Chúng đóng đinh Người vào thập giá, rồi đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh Người là giờ thứ ba. Bản án xử tội Người viết rằng: "Vua người Do-thái". Bên cạnh Người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Người bị liệt vào hạng những tên phạm pháp. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: "Ê, mi là kẻ phá Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! "

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Rm6:6-7)

"Chúng ta biết rằng: con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô, như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Chúng ta hãy hình dung một Chúa Giêsu kiệt sức, rã rời, máu chảy, thịt rơi trên đường lên núi Sọ, giờ đây nằm ngửa chịu đóng đinh vào thánh giá. Sự đau đớn về thể xác cộng với sự bỏ trốn của các môn đệ thân tín hẳn không ngòi bút nào tả xiết được. Chúa Giêsu đã đến thế gian qua cảnh nghèo nàn, trần truồng nơi hang bò lừa, thì nay cũng lại sắp sửa từ giã thế gian trong cảnh trần truồng, khốn khổ nhất của một tội nhân chịu đại hình.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để giải thoát chúng con khỏi bị đóng đinh làm nộ lệ cho tội lỗi để trở thành con người mới, nhưng nay chúng con lại đóng đinh mình vào những đam mê mới, thú vui mới, sự hưởng thụ mới... Xin cho con biết đóng đinh, gắn liền xác thịt và linh hồn vào nơi Thánh TâmChúa là nguồn ơn cứu độ và hạnh phúc muôn đời. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 90:3-6)Chúa bắt phàm nhân trở về cát bụi,

Ngài phán bảo: "Hỡi người trần thế, trở về cát bụi đi!"

Ngàn năm Chúa kể là gì,

tựa hôm qua đã qua đi mất rồi,

khác nào một trống canh thôi!

Ngài cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng,

như cỏ đồng trỗi mọc ban mai,

nở hoa vươn mạnh sớm ngày,

chiều về ủ rũ tàn phai chẳng còn.** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ X: Ðức Mẹ đứng dưới chân thánh giá

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Ga19:25-27) Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta: (Rm8:15-17)

"Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! "Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Sự đau đớn nhất trong đời của một người mẹ không phải là cái chết của chính mình, nhưng là chứng kiến cái chết của người con mình yêu mến. Không phải Mẹ chứng kiến Con Mình chết trong an bình nhưng Mẹ phải chứng kiến cái chết đau khổ nhất trên thế gian dành cho con Mẹ. Mẹ hẳn đau đớn là dường nào! Mẹ Maria là người đã đi từ giây phút đầu đời và đến giây phút cuối đời của Chúa Giêsu trên thế gian. Mẹ luôn sống trong âm thầm và cầu nguyện từ giây phút truyền tin đến lúc đứng dưới chân Thánh giá. Sự khiêm cung, trung thành siêu việt của Mẹ không tìm thấy ở nơi người phàm.

Lạy Mẹ Maria, cuộc đời Mẹ hiến dâng để theo Chúa cũng là vì Mẹ yêu nhân loại chúng con. Sự khiêm nhường, khiết trinh, vâng phục của Mẹ là bông hoa nở thơm trong cõi lòng chúng con. Xin Mẹ luôn đi với chúng con, cầu bầu cho chúng con và giúp chúng con đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu theo con đường thánh thiện của Mẹ. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 131:1-3)Lòng con chẳng dám tự cao,

mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!

Đường cao vọng, chẳng đời nào bước,

việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;

hồn con, con vẫn trước sau

giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,

trong con, hồn lặng lẽ an vui.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ XI: Chúa Giêsu uống chén đắng

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Lc23:35-38) Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: "Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! " Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! " Phía trên đầu Người, có bản án viết: "Đây là vua người Do-thái."

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta: (2Cor1:5-7)

"Vì cũng như chúng ta chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Ki-tô, thì nhờ Người, chúng ta cũng được chứa chan niềm an ủi. Chúng tôi có phải chịu gian nan, thì đó là để anh em được an ủi và được cứu độ. Chúng tôi có được an ủi, thì cũng là để anh em được an ủi, khiến anh em có sức kiên trì chịu đựng cùng những nỗi thống khổ mà chính chúng tôi phải chịu. Chúng tôi lấy làm an tâm về anh em, vì biết rằng anh em thông phần thống khổ với chúng tôi thế nào, thì cũng sẽ được thông phần an ủi như vậy".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Chúng ta thử nghĩ xem còn có cách nào để hành hạ một người hơn điều các quân dữ đã hành hạ Chúa Giêsu nữa không? Con người rất khôn ngoan trong sự gian xảo và tội ác của mình. Chúa Giêsu có thể chịu đựng sự chua chát của giấm trong sự khát nước tột độ vì mất máu, nhưng còn sự chua chát của cõi lòng con người thì sao? Người đã chịu đựng cả hai, đã uống cả hai chén giấm chua chát ấy, và nay Người khao khát mỗi người chúng ta trong Thánh Thể.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin tha cho những tội lỗi, gian ác của thế gian này. Xin tha cho những lần chúng con quên mất Chúa, những lần chúng con không dám bênh vực cho Chúa. Xin cho chúng con chịu đựng được những cay đắng, xót xa, chối từ khi làm nhân chứng và rao giảng Tin Mừng cho Chúa. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 27:9-13)xin Ngài đừng ẩn mặt.

Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

thì hãy còn có CHÚA đón nhận con.

Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,

dẫn con đi trên lối phẳng phiu,

vì có những người đang rình rập.

Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ XII: Chúa Giêsu chịu chết

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Mt27:45:50) Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? " Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! " Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! " Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Rm7:13-14)

"Vậy phải chăng điều tốt lại đã gây nên cái chết cho tôi? Không phải thế! Nhưng chính tội đã dùng điều tốt mà gây nên cái chết cho tôi: như vậy, tội để lộ chân tướng và cho thấy tất cả sức mạnh tội lỗi của nó. Vẫn biết rằng Lề Luật là bởi Thần Khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Cám ơn Chúa Giêsu đã chết cho chúng con. Con người là gì mà lại qúi giá đối với Chúa như vậy? Phải, chỉ vì một con chiên đi lạc thôi mà Chúa cũng thương tiếc đi tìm. Thế giới này còn có biết bao nhiêu người đang lạc bước. Mỗi khi nhìn lên thánh giá Chúa, đôi tay Chúa giang rộng như mời gọi, đầu Chúa cúi xuống như một van xin, nhưng có người vẫn cứ đi và đi mãi không trở về. Chúa Giêsu là Người Tình chung thuỷ, nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, cái chết của Chúa đã mang Thần Khí đến cho chúng con. Chính Thần Khí mới làm cho chúng con sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Xin cho chúng con được đổi mới trong tâm hồn, từ một trái tim chết trong hận thù, không tha thứ, ghen ghét thành một trái tim sống cho yêu thương, tha thứ và quảng đại. Xin cho con trở về với Thánh Tâm Chúa thật sự hôm nay. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 22:15-20)Tưởng mình như tan dần ra nước,

toàn thân con xương cốt rã rời,

con tim đau đớn bồi hồi,

mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.

Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,

chúng đâm con thủng cả chân tay,

xương con đếm được vắn dài;

chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem.

Áo mặc ngoài chúng đem chia chác,

còn áo trong cũng bắt thăm luôn.

Chúa là sức mạnh con nương,

cứu mau, lạy CHÚA, xin đừng đứng xa.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***

Nơi Thứ XIII: Trái tim Chúa Giêsu bị lưỡi đòng thâu qua

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó:(Ga 19:31-34) Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta: (Cv21:13-14)

"Bấy giờ ông Phao-lô trả lời: "Có gì mà anh em phải khóc và làm tan nát trái tim tôi? Phần tôi, tôi sẵn sàng không những để cho người ta trói, mà còn chịu chết tại Giê-ru-sa-lem vì danh Chúa Giê-su." Không thể thuyết phục được ông, chúng tôi đành thôi và nói: "Xin cho ý Chúa được thể hiện!"

Suy Niệm Và Nguyện Cầu: Trái tim là phần cao qúi nhất trong con người, nhưng cũng là nơi xuất phát hai thái cực đối chọi nhau như: hận thù và yêu thương; tha thứ và không tha thứ v.v... Bởi sự thù ghét xuất phát từ trái tim nên người ta cũng nhắm vào trái tim Chúa mà đâm thủng. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa thật là cao vời. Tưởng chỉ cần Chúa Giêsu chết là đã quá đủ, thế nhưng để trọn tình nghĩa yêu thương, trái tim Chúa Giêsu đã bị đâm thủng để chứng minh cho một tình yêu trọn vẹn. Những giọt máu và nước cuối cùng đã chảy ra, tuôn đổ Lòng Thương Xót, và Thần Khí xuống cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu, cám ơn trái tim yêu thương của Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin dâng trái tim của chúng con hôm nay lên cho Thánh Tâm Chúa để đáp lại tình yêu Chúa và để Chúa làm chủ trái tim chúng con.Ước gì trái tim của chúng con nên giống Chúa mỗi ngày. Amen.

Lời Thánh Vịnh: (Tv 22:2-12)Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa,
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao?
con bị đời mắng chửi dể duôi,
thấy con ai cũng chê cười,
lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai:
"Nó cậy CHÚA, mặc Người cứu nó!
Người có thương, giải gỡ đi nào! "
Đưa con ra khỏi thai bào,
vòng tay mẹ ẵm Chúa trao an toàn.
Chào đời con được dâng cho Chúa,
được Ngài là Chúa tự sơ sinh.
Xa con Ngài đứng sao đành,
nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***Nơi Thứ XIV: Tháo đanh táng xác Chúa Giêsu

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: (Ga 19:38-40) Sau đó, ông Giô-xếp, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống. Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương.Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Rm6:3-4)

"Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Ki-tô Giê-su, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Chúa Giêsu đến thế gian giữa tiếng đàn ca của Thiên thần khi loài người yên giấc ngủ say. Khi từ giã thế gian thì trời đất u ám, núi non chuyển dời như thương Chúa trong khi con người thờ ơ, lạnh nhạt. Chúa Giêsu được tháo đinh mang xuống trong sự ngậm ngùi xót thương của một vài người. Ðã hơn hai ngàn năm qua rồi, thế gian vẫn còn say giấc ngủ, sự lạnh lùng với một Thiên Chúa yêu thương vẫn còn đó.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con một trái tim nồng cháy yêu Chúa để chúng con mới có thể dấn thân làm chứng nhân. Ước gì linh hồn con được ẩn náu trong trái tim Chúa là nguồn êm ái, dịu dàng biết bao. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 23:1-6)CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.

Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!

***Nơi Thứ XV: Chúa Giêsu sống lại

Lời Chúa Về Cuộc Thương Khó: Ga 20:11-16) Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! " Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni!

Lời Chúa Nói Với Chúng Ta:(Rm6:13)

"Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, anh em là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa".

Suy Niệm Và Nguyện Cầu:Chúa Giêsu đã sống lại là đích điểm của công cuộc cứu độ nhân thế. Thế giới hôm nay cần được chúng ta chứng minh rằng Chúa Giêsu đang sống. Thái độ và hành động của chúng ta khi tham dự thánh lễ, viếng Thánh thể và rước Mình Máu Thánh Chúa cũng một phần chứng minh được điều đó. Chính chúng ta phải có lòng tin và thuyết phục được chính mình rằng Chúa đang sống trong thánh lễ, trong Thánh thể, và Mình Máu Thánh Chúa thì sự làm chứng của chúng ta mới mạnh mẽ và hiệu quả.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin tưởng mạnh mẽ hơn vào Chúa. Chỉ khi nào chúng con cảm nghiệm được Chúa đang sống thì chúng con mới là người tông đồ hữu hiệu của Chúa. Xin cho con say mê Lời Chúa mỗi ngày, điều đó giúp củng cố thêm lòng tin của chúng con hơn. Amen.Lời Thánh Vịnh: (Tv 118:14-19)

CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

"Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,

tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực."

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc CHÚA làm.

Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.** Chúc tụng và ngợi khen Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ chúng con, Amen!Ðàng Thương Khó Chúa Giêsu Theo Kinh Thánh

Lời Nguyện Kết Thúc

Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, Sau khi suy niệm Cuộc Thương Khó của Chúa, con biết lấy gì trong sự hèn mọn của chúng con mà dâng lên Chúa cao vời ngoài lòng biết ơn, và yêu thương của chúng con. Chúng con cảm thấy mình chưa đi trọn vẹn con đường thập giá của chúng con. Chúng con vẫn bị chi phối, cám dỗ bởi thế gian, xác thịt và bóng tối. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con mạnh sức và tin vững vàng nơi Chúa. Xin giúp chúng con nhìn ra thánh ý Chúa, biết đầu phục thánh ý của chúng con để làm theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con tránh xa tội lỗi, giúp chúng con đừng làm cớ cho người khác vấp phạm, giúp chúng con mạnh mẽ tuyên xưng và làm chứng cho đức tin. Xin cho con được biểu lộ ra ngoài cho người khác thấy được Chúa đang sống trong việc làm, lời nói của chúng con. Chúng con xin quyết tâm sống say mê hơn trong đời sống cầu nguyện, ăn chay, đọc Lời Chúa, rước và viếng Thánh Thể. Chúng con xin Chúa làm chủ cuộc sống và tương lai của chúng con. Xin Chúa chữa lành tâm hồn yếu đuối, sa ngã, mỏng dòn của chúng con.

Lạy Cha,

Trái tim Cha nhân từ khả ái

Lòng Cha hiền dịu mãi yêu thương

Thánh Tâm Cha chí ái khôn lường

Yêu chúng con vấn vương trần thế

Tình yêu Cha trở thành hy lễ

Là giao ước nhân thế đợi mong

Tình yêu Cha thắm thiết mặn nồng

Giang hai tay máu hồng tuôn đổ

Cuộc đời con dẫu ngàn đau khổ

Ðâu sánh gì khổ giá Cha mang

Chết thay con, Cha đã không màng

Ban bình an ngập tràn muôn lối

Cha ơi, lòng con xin thống hối

Về mãi bên Cha suốt một đời.

…………Amen !

Lạy Mẹ Maria, cám ơn Mẹ đã được hồn xác lên trời nhưng vẫn đến với chúng con nơi trần gian này. Mẹ hiểu đau khổ của chúng con và Mẹ không muốn mất một người con nào của Mẹ. Chúng con xin tận hiến chúng con và gia đình chúng con cho Mẹ. Chúng con xin nương bóng dưới tà áo khiêm nhường, dịu dàng và nhân hậu của Mẹ để Mẹ dẫn dắt chúng con đến vớiThánh Tâm Chúa. Xin Mẹ luôn đi với chúng con, cầu bầu cho chúng con. Amen.

Đàng Thánh Giá theo Thánh Kinh
Học viện Thánh Anphongsô