Thánh lễ truyền chức Linh mục & Phó tế tại DCCT năm 2022

        “Xin cầu chúc cho các cha mới và các thầy phó tế mới được Chúa Thánh Thần biến đổi trở thành niềm vui và hy vọng cho Dân Chúa, cho Hội Dòng, cho toàn thể Hội Thánh… Dân Chúa kỳ vọng nơi chúng con rất nhiều, mong muốn chúng con trở thành những linh mục thánh, những linh mục đạo đức, những linh mục nhiệt thành để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Chúng ta hãy đáp lại niềm kỳ vọng của Dân Chúa, và đừng để cho Dân Chúa thất vọng” – đó là đôi lời tâm sự của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn Giuse Nguyễn Năng với các tân linh mục và tân phó tế, trong thánh lễ truyền chức linh mục và truyền chức phó tế tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn sáng nay.

        Trong thánh lễ dài 2 tiếng 45 phút, bắt đầu từ 8:30 sáng thứ Sáu 1/7/2022, tại Đền Đức Mẹ hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng đã truyền chức phó tế cho 11 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và truyền chức linh mục cho 8 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 2 tu sĩ Dòng Thánh Thể.

        Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Giuse là Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giám Tỉnh DòngThánh Thể và rất đông linh mục trong và ngoài hai Hội Dòng. Đông đảo anh chị em giáo dân từ khắp nơi về tham dự thánh lễ trọng thể này.

        Thánh lễ được cử hành sốt sắng, long trọng và tràn đầy vẻ đẹp linh thánh của phụng vụ Kitô giáo.

       Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn mạnh tư cách và nhiệm vụ hòa giải của linh mục “là hiện thân của Chúa Kitô”, đặc biệt qua việc cử hành bí tích Thánh Thể và bí tích hòa giải. “Những con người bé mọn, những con người hèn kém, những con người bất xứng, nhưng đã được Chúa kêu gọi và Chúa biến đổi trở thành hiện thân của Chúa, trở thành dấu chỉ của Chúa hiện diện giữa cộng đồng nhân loại, giữa lòng Hội Thánh” – Đức Cha nói với các tiến chức: “Về phần chúng con, chúng con phải làm sao để cuộc đời của mình bớt bất xứng, để chúng ta thực sự trở thành dấu chỉ của Chúa.” “Anh em sẽ là hiện thân của Chúa, là dấu chỉ của Chúa. Dấu chỉ ấy phải trong sáng… Chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần thánh hiến chúng ta mỗi ngày.”

        Đức Tổng Giám mục nói: “Sứ vụ của linh mục là sứ vụ hòa giải. Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra để hòa giải nhân loại với Thiên Chúa. Sứ vụ của chúng ta, các linh mục, là thực hiện sự hòa giải giữa nhân loại với Thiên Chúa. Chúng ta thực hiện sứ vụ đó cách đặc biệt qua hai bí tích, là bí tích Thánh Thể và bí tích giải tội.”

        Với 8 tân linh mục hôm nay, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hiện có 249 linh mục.

Thanh Tâm

Một số hình ảnh:


Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế tại DCCT năm 2022

Học viện Thánh Anphongsô