Việc mừng Lễ Thánh Anphongsô giúp chúng ta nhận ra những dấu chỉ của thời đại


Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo hội hoàn vũ đang chuẩn bị cử hành Đại lễ Thánh Anphongsô Maria di Liguori, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, vào ngày 1 tháng 8.
        Thánh Anphongsô nhắc nhở chúng ta rằng mối tương quan với Thiên Chúa là điều cốt yếu trong cuộc sống của chúng ta. Nếu không có mối tương quan với Thiên Chúa, mối tương quan nền tảng không thể tìm thấy. Ngày nay, chúng ta được truyền cảm hứng bởi sự thánh thiện và gần gũi cá nhân của Thánh Anphongsô với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta cũng muốn bước theo Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta khi Thánh Anphongsô mang những lời thiêng liêng về Ơn cứu chuộc dồi dào đến cho người nghèo ngày nay.
        Nhân dịp Lễ Thánh Anphongsô, dưới đây là Sứ điệp của Cha Michael Brehl C.Ss.R, Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế:
        Điều quan trọng nhất là các thành viên coi cộng đoàn như một điều gì đó phải hướng đến sự tiến bộ liên tục thông qua sự canh tân nội tâm không ngừng (c.40). Họ phải mở ra với thế giới theo cách thức, thông qua việc tiếp xúc với mọi người, họ có thể học cách nhận ra những dấu chỉ của thời đại và từng địa điểm, và tự thích nghi một cách phù hợp hơn với những đòi hỏi của việc truyền giáo (c.43)
        Nguyện xin Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, chúc lành cho toàn thể gia đình Dòng Chúa Cứu Thế.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Việc mừng Lễ Thánh Anphongsô giúp chúng ta nhận ra những dấu chỉ của thời đại

Học viện Thánh Anphongsô