Tĩnh Tâm năm đợt 2, Học viện Thánh Anphongsô

Chiều nay, ngày 31/8/2022, Học viện Thánh Anphongso đã kết thúc kỳ Tĩnh Tâm năm đợt 2, 2022 tại Trung tâm mục vụ Martino Biên Hòa, Đồng Nai.
        Tham gia kỳ Tĩnh Tâm đợt này có: cha Giám đốc Học viện, cha Phó Giám đốc, cha Thư ký Văn phòng Học vụ và gần 100 thầy Học viện.
        Với chủ đề: NHỜ TIN MỪNG, cha Giảng phòng Antôn Lê Ngọc Thanh, CSsR, đã giúp quý thầy định hướng lại đời sống và sứ vụ của mình, đó là một sứ mạng sống, rao giảng và làm chứng cho Tin Mừng. Cùng với đó, cha giảng còn nhấn mạnh đến đường hướng mục vụ của Dòng Chúa Cứu Thế miền Á – Úc  chúng ta trong lục niên sắp tới. Đây là những đối tượng ưu tiên chúng ta chọn trong bối cảnh xã hội hôm nay, để loan báo Tin Mừng và phục vụ ơn cứu độ cho họ.
I. Ưu tiên Thừa sai
1. Di dân
2. Giới trẻ
3. Người nghèo vật chất
4. Dân tộc tiểu số
5. Gia đình khó khăn/khủng hoảng
II. Ưu tiên Tông đồ
1. Loan báo Tin Mừng minh nhiên
2. Mục vụ Giáo xứ
3. Mục vụ Đền thánh
4. Mục vụ Xã hội
5. Công lý – Hoà bình và Bảo vệ môi trường.
        Cha giảng phòng đã chia sẻ cũng như phân tích bối cảnh xã hội và con người hôm nay, từ đó giúp mọi người nhìn thấy được những nhu cầu khẩn thiết mà người nghèo đang mong chờ nơi các tu sĩ thừa sai chúng ta. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy chọn cho mình một đường hướng mục vụ rõ ràng và sẵn sàng dấn thân cho công việc mục vụ đó trong tương lai.
        Kính chúc quý Cha, quý thầy nhận được nhiều ơn lành và đặc biệt là luôn sống tinh thần thừa sai theo Đặc sủng và Linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế để Tin Mừng có thể đến được với người nghèo, hầu mang lại Ơn Cứu Chuộc chứa chan cho mọi người.

Học viện Thánh Anphongsô, DCCT

Tĩnh Tâm năm đợt 2, Học viện Thánh Anphongsô

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô