Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

[tab] [content title="1"]

Ngày thứ nhất 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ!/ Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ,/ linh hồn con thêm hăng hái cậy trông,/ khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy./ Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con,/ cùng là Chúa con,/ đang ở trong tay Mẹ./ Người là Đấng phép tắc vô cùng, / là Chúa Tể cầm quyền sinh tử, / là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Mà Mẹ là Mẹ Người!/ Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ và đáng được Người chuẩn nhận lời Mẹ xin./ Người đã minh chứng/ Người chẳng muốn từ chối Mẹ ơn gì./ Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ ban cho con những ơn con xin cùng Mẹ/… (kể những ơn muốn xin). Con hết lòng cầu xin,/ và tin tưởng vững vàng:/ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.  

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="2"]

Ngày thứ hai 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay,/ chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa/ và là Con Mẹ mà thôi,/ mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy./ Vì thánh ý Chúa định/ và bởi lòng lành Mẹ vui nhận/ nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ./ Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Calvê,/ ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối,/ đã xin Mẹ nhận lấy mỗi người chúng con/ làm con cái Mẹ thay cho Người./ Chúa Giêsu,/ vì kinh khiếp thánh giá sau này,/ đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ,/ nhờ Mẹ phù trì an ủi./ Chúa Giêsu ấy,/ chính là các linh hồn đau khổ,/ cũng là linh hồn con lúc này/ đang lấy quyền làm con Mẹ/ mà chạy đến nài xin Mẹ dủ lòng thương giúp./  Lạy Mẹ,/ con xin thật thà thưa cùng Mẹ:/ con được làm con của Mẹ,/ thì phúc cho con là dường nào. / Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết./ Con cũng đến tỏ bày điều con xin cùng Mẹ,/ là điều Mẹ đã biết rồi. / Vậy lạy Mẹ nhân từ,/ xin nhận lời con khẩn nguyện.  

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="3"]

Ngày thứ ba 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ./ Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,/ thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ./ Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ,/ là Mẹ Đức Chúa Trời,/ con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel,/ vị Thiên Sứ đã chào Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc”,/ lại thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micael/ làm cho con biết rằng:/ Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc./ Tay Mẹ đang bồng ẵm Vua Cả trên hết các vua./ Mọi sự ấy nhắc con biết rằng:/ Mẹ là Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ là vẻ đẹp tuyệt hảo của toàn vũ trụ,/ là thụ tạo duy nhất xứng đáng trở nên Mẹ của Ngôi Hai làm người./ Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết, /rất thánh thiện, /rất diệu huyền./ Mẹ là vực sâu thẳm  chứa đầy sự trọn lành rất tốt đẹp./ Mẹ là Nữ Vương trời đất./ Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen,/ con vui mừng tung hô sự thánh đức và vinh hiển Mẹ./ Phẩm chức cao trọng của Mẹ/ chẳng những không làm cho con sợ hãi,/ mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa./ Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế,/ chỉ vì ơn cứu độ chúng con,/ mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy,/ cũng là để dễ dàng cứu giúp chúng con./ Lạy Mẹ khôn sánh,/ con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả/ mà nhận lời con nguyện.   

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="4"]

Ngày thứ tư 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ/ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi./ Mẹ khác nào cây thánh/ đã trổ một hoa vẹn tuyền/ thơm đủ mọi nhân đức./ Ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ./ Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con/ thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa./ Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng:/ Mẹ chính là “Sao Mai”/ đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi,/ ngày hưởng hạnh phúc vô cùng./ Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”/ chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mịt mù./ Lạy Mẹ rất đáng mến,/ Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con/ trở nên nhẹ nhàng biết bao/ và cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái dường nào./  Càng suy nghĩ đến Mẹ/ thì lòng con càng được vui mừng,/ đọc tên rất thánh Mẹ/ làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an./ Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng:/ lạy Mẹ rất đáng mến yêu,/ con rất kính mến Mẹ./ Cậy nhờ Mẹ/ và hợp cùng Mẹ/ thì con lại hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ./ Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông,/ xin Mẹ vui lòng nhận lời chúng con khẩn nguyện.  

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="5"]

Ngày thứ năm 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ/ thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ./ Vì con thấy rõ rằng:/ Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết./ Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay/ là Đấng phải chịu đóng đinh trong lòng/ trước khi phải chịu đóng đinh vào thánh giá./ Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu/ thì ra như run sợ,/ mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi./ Bởi vậy,/ Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời./ Những sự thống khổ ấy / làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao./ Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người/ và có quyền thế bầu chữa chúng con trước Tòa Chúa công bằng vô cùng./ Lạy Mẹ Maria,/ con xin hợp cùng Mẹ/ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ,/ lại xin hợp cùng Con Mẹ/ mà chia phần khốn cực của Mẹ. /Con càng thêm đau  buồn/ vì chính tội con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá, / làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ/ phải chịu đau đớn vô ngần. / Nay con dám cậy vì những sự đau đớn ấy/ mà đến cầu xin Mẹ. / Xin Mẹ ban ơn cho con động lòng ăn năn khóc lóc/ và can đảm xa lánh tội lỗi./ Xin Mẹ vui lòng nhận lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.   

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="6"]

Ngày thứ sáu 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết:/ Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều./ Bởi vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con,/ nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ/ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con;/ và Mẹ càng chịu đau khổ vì chúng con,/ thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn./ Lòng thương yêu ấy,/ con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ,/ vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ/ mà lại đăm đăm nhìn con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đày này./ Ôi!/ Một linh hồn phải gian truân/ mà gặp kẻ thân ái gánh lấy phần đau khổ,/ thì được sung sướng là dường nào./ Nay tấm lòng nhân ái ấy/ lại là tấm lòng của một người Mẹ như Mẹ,/ là Đấng rất nhân từ thương xót,/ thì đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con./  Vậy lạy Mẹ hay yêu mến,/ nay con đến dưới chân Mẹ,/ cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa!/ Con trông cậy vững vàng,/ không bao giờ Mẹ bỏ con./ Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khổ kêu van,/ xin Mẹ nói lời an ủi linh hồn con,/ và ban cho con/ ơn con nài xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.   

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="7"]

Ngày thứ bảy 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay con chạy đến cùng Mẹ,/ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin,/ và chính Mẹ sẽ nhậm lời con./ Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa,/ mà ý Chúa muốn là mọi ơn phúc đều qua tay Mẹ./ Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng:/ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu,/ là Mẹ sầu bi thống thiết,/ và cũng là Mẹ của con./ Lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ Mẹ có quyền trao ban công nghiệp/ và tình thương của Người./ Lạy Mẹ sầu bi,/ những khốn cực Mẹ/ hiệp với sự thương khó của Chúa Giêsu,/ đã làm nên kho tàng ơn cứu chuộc loài người./ Lạy Mẹ nhân loại,/ Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con./ Con tin thật rằng:/ linh hồn nào được Mẹ bảo trợ,/ thì Chúa chẳng ruồng bỏ,/ mà cũng không bao giờ phải sa hoả ngục./ Con tin vững vàng,/ ai lấy lòng  trông cậy kêu van Mẹ,/ thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho./ Với lòng tin cậy ấy,/ con dám chạy đến cùng Mẹ./ Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ,/ ấy là dấu thật con được ơn bền đỗ/ và được rỗi linh hồn;/ lại xin Mẹ chuyển cầu cho con/ được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.    

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="8"]

Ngày thứ tám 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy đến nết hư và sự túng cực con/ và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành/ cùng quyền phép cao cả Mẹ/ thì thấy linh hồn con run sợ:/ tội lỗi như con/ mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc,/ thật là một sự quá táo bạo./ Song nhìn bức chân dung tốt lành của Mẹ,/ thì con như nghe Mẹ nói rằng:/ “Hỡi con,/ hãy trông cậy!/ Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót./ Mẹ chẳng tìm công mà thưởng,/ Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp./ Tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng phải là tỏ ra rằng:/ Mẹ là Đấng đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó sao?/ Lạy Mẹ Maria!/ Nay con kêu van lòng nhân từ Mẹ;/ con trông cậy ở lòng khoan dung và lân ái Mẹ./ Xin Mẹ che chở con,/ xin Mẹ cứu vớt con,/ xin Mẹ an ủi con.    

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [content title="9"]

Ngày thứ chín 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay là cuối tuần chín ngày,/ hằng ngày trong tuần này, con đã đến sấp mình dưới chân Mẹ./ Hôm nay,/ con còn đến thiết tha trông cậy kêu van Mẹ hơn mọi lần khác./ Con tin tưởng vững vàng:/ Mẹ đã nghe lời con,/ Mẹ sẽ ban cho con ơn con xin,/ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa./ Cậy vì Con của Mẹ,/ cậy vì những đau khổ của Mẹ,/ cậy vì tình yêu đầy lòng từ bi thương xót của Mẹ,/ và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin Mẹ nhận lời con!/ Ôi!/ Tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp nói với con rằng:/ con được quyền nài xin,/ con nên trông cậy,/ con phải trông cậy luôn,/ là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con/ mỗi ngày mỗi khắc trót đời con;/ mỗi khi con túng ngặt,/ mỗi khi con lâm cơn  nguy biến,/ mỗi khi con gặp nỗi gian truân,/ Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con./ Lạy Mẹ yêu dấu!/ Con hết lòng trông cậy Mẹ./ Con tận tình cảm tạ Mẹ/ vì những ơn Mẹ đã ban,/ và vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ./ Con sẽ cầu khấn Mẹ cho đến hơi thở sau hết,/ đợi ngày lên Thiên Đàng/ để kính mến ngợi khen/ và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.   

Lạy Cha… Kính mừng… Sáng Danh… 

Kinh Hãy Nhớ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, / xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. / Nhân vì sự ấy, / con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, / xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. / Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, / xin chớ bỏ lời con kêu xin, / một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng. Amen. * Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Xin cầu cho chúng con. * Lạy Thánh Anphonsô - Xin cầu cho chúng con.
[/content] [/tab]

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Nhãn:
Học viện Thánh Anphongsô