Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp


I. KINH MỞ ĐẦU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Mẹ đầy lòng nhân lành khuyên mời chúng con,/ thì chúng con hết lòng trìu mến vâng lời chạy đến cùng Mẹ./ Nay chúng con sấp mình trước linh ảnh Mẹ / và hiệp tiếng xưng rằng: / "Chúng con tin cậy và kính yêu Mẹ.”

Chúng con hớn hở vui mừng cao rao phép tắc và lòng nhân từ của Mẹ./ Chúng con hết lòng tạ ơn Mẹ,/ vì những ơn Mẹ đã ban cho chúng con,/ và chúng con cả lòng dám khẩn cầu xin Mẹ ban cho chúng con những ơn khác nữa./ Chúng con đã biết lòng Mẹ nhân lành,/ hằng cảm động khi thấy chúng con mắc phải gian nan./ Mẹ hằng sẵn lòng mà cứu giúp chúng con./ Mẹ hằng lắng tai nghe lời chúng con kêu cầu cùng Mẹ./ Lạy Mẹ,/ chúng con chạy đến khẩn cầu cùng Mẹ / chẳng phải cho chúng con mà thôi,/ song cũng cầu xin cho gia đình chúng con./ Chúng con phó dâng gia đình chúng con cho Mẹ gìn giữ phù hộ./ Chúng con cùng khấn nguyện cho giáo xứ chúng con,/ là nơi Mẹ đã lập toà nhân ái của Mẹ / cho ai nấy được hưởng nhờ ơn thánh Mẹ.

Chúng con xin hiệp làm một cùng hết thảy những linh hồn nhân đức / và các giáo xứ trên khắp thế gian,/ đang chúc tụng ngợi khen tỏ lòng trung thành,/ biết ơn,/ cùng lòng tin cậy mến xin Mẹ cứu giúp./ Những người ấy,/ những giáo xứ ấy / cũng hiệp một ý cầu nguyện với chúng con và cầu nguyện cho chúng con,/ thì chúng con cũng hiệp một lòng cầu nguyện với những người ấy / và cầu nguyện cho họ nữa./

Chúng con khấn xin Mẹ hằng cứu giúp chúng con / và những người chúng con đã phó dâng cho lòng Mẹ nhân lành,/ hầu cho sự hằng cứu giúp ấy nên như dấu thật chứng tỏ rằng./ Ơn Chúa hằng chúc lành cho chúng con,/ và chúng con đã được ơn phúc thật Chúa ban./ Xin Mẹ ban ơn bền đỗ cho những người đã vâng theo lời Con của Mẹ kêu gọi./ Những người con hoang đàng,/ thì xin Mẹ hướng dẫn hối cải; / hết thảy mọi người,/ thì xin cho được ơn soi sáng,/ được sức mạnh phần hồn,/ thoát khỏi ưu phiền và được an ủi,/ được bình an và được cứu giúp./ Ấy là bấy nhiêu ơn cần kíp cho các người ấy như Mẹ đã rõ./

Với những ý ngay lành ấy,/ chúng con cũng xin hiệp với ý riêng của những người có mặt nơi đây,/ và mọi ý ngay lành của những người đã xin chúng con cầu nguyện cho họ./ Chúng con xin cho quê hương chúng con,/ cho muôn nước được bình an hòa thuận,/ cho Hội Thánh,/ cho Đức Thánh Cha,/ cho các Giám mục,/ các Linh mục,/ và các tu sĩ cùng những người làm việc tông đồ.

Chúng con nguyện xin cách riêng cho những tội nhân,/ những người đang hấp hối / và những linh hồn đang trong chốn thanh luyện./

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp / xin Mẹ nguyện cùng Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con / là những người con đang xum vầy xung quanh Đức Mẹ đây./ Chớ chi sự hiện diện của chúng con làm vui lòng Mẹ / và bổ sức cho linh hồn chúng con,/ cùng sinh ích lợi cho phần rỗi chúng con / và phần rỗi anh chị em chúng con nữa/. Amen.


II. KINH CẦU ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
[tab] [content title="Kinh đọc"]

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước phẩm Mẹ làm cho con thêm lòng trông cậy là dường nào! Nay con sấp mình xuống dưới chân Mẹ/ mà tỏ bày mọi nỗi thiếu thốn của con,/ khi này và trong giờ lâm tử./ Xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp và nhậm lời con cầu xin.

1. Trong mọi nỗi khó khăn vất vả và khốn cực của con.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

2. Khi con phải cơn cám dỗ hiểm nghèo, xin cho con mạnh mẽ chống trả.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

3. Khi con trót phạm tội, xin cho con trỗi dậy tức thì.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

4. Khi con bị xiềng xích ma quỷ trói buộc, xin cho con gỡ mình thoát khỏi.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

5. Khi con chậm trễ chẳng lo hoán cải, xin cho con ăn năn trở lại.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

6. Khi con nô lệ tính mê nết xấu, xin cho con thắng dẹp được nó.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

7. Khi con hoang đàng trụy lạc, xin cho con quay về với Cha Nhân Lành.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

8. Khi con khô khan nguội lạnh, xin cho con đừng bị Chúa chê bỏ.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

9. Khi con trót phạm sự thánh, xin cho con can đảm xưng tội cho nên.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

10. Khi con quên chạy đến cùng Mẹ, xin cho con mau mắn khẩn cầu.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

11. Khi con chẳng lo làm tôi Mẹ, xin cho con nhanh chóng hồi tâm.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

12. Cho con biết siêng năng xưng tội cho nên.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

13. Cho con biết chịu lễ sốt sắng.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!!

14. Cho con biết đem lòng sốt mến mà làm các việc thiêng liêng.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

15. Cho con biết quý trọng đức khiết tịnh.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

16. Cho con biết hạ mình khiêm nhường.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

17. Cho con biết hết lòng kính mến Chúa.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!!

18. Cho con biết hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

19. Cho con biết trung thành chu toàn việc bổn phận.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

20. Lúc bệnh tật làm cho thân xác đau đớn và tâm hồn sầu não.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

21. Lúc sự buồn phiền sầu khổ chiếm giữ con.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

22. Lúc người đời làm cho con phải khốn cực đau đớn.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

23. Lúc Chúa định cho con phải chịu những sự buồn phiền trong tâm hồn.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

24. Lúc Chúa Quan Phòng dùng sự nghèo khổ hay nghịch cảnh mà thử thách con.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

25. Lúc người thân trong gia đình làm cho con phải ưu phiền.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

26. Lúc người ta khinh miệt chống đối ngược đãi con.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

27. Để con biết an ủi nâng đỡ mọi kẻ thân thuộc.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

28. Để con biết làm việc lành phúc đức mà giúp các linh hồn trong luyện ngục.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

29. Để con biết góp phần làm cho kẻ tội lỗi được ơn cứu chuộc.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

30. Để con biết trung thành bền đỗ đến cùng.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

31. Để con biết giục lòng xin ơn bền đỗ hàng ngày.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

32. Khi con mang bệnh lần sau hết.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

33. Khi con phải cận kề cái chết.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

34. Khi con phải những cơn cám dỗ trong giờ hấp hối.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!!

35. Khi con trút hơi thở sau cùng.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

36. Khi con ra trước tòa Chúa phán xét.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

37. Khi con phải ở trong luyện ngục.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

38. Trong mọi nơi mọi lúc.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

39. Cho con luôn phụng sự yêu mến và kêu cầu Mẹ.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

40. Cho con luôn kính mến Chúa Giêsu.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!

41. Cho con biết làm cho nhiều người yêu mến và làm tôi Mẹ.

Đ. Xin Mẹ thương giúp con!


Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp!

Mẹ là hy vọng,

là tình yêu,

là Mẹ hiền,

là phúc lạc,

là sự sống của con!

Mẹ thật đáng ca ngợi,

đáng yêu mến, đáng nài xin,

đáng chúc tụng đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Lời nguyện

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria,/ Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cho được giục lòng chúng con trông cậy vững vàng,/ thì con nài xin Mẹ rủ lòng thương cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc,/ khi phải các cơn cám dỗ,/ khi sa phạm tội,/ khi gặp các sự khốn khó trong đời con,/ và nhất là trong giờ chết./ Lạy Mẹ hay thương,/ xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn./ Con tin rằng:/ con siêng năng chạy đến cùng Mẹ,/ thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con./ Xin Mẹ ban cho con ơn trọng này,/ là ơn siêng năng cầu xin Mẹ/ và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo,/ ngỏ cho Mẹ nghe lời con hằng cầu xin/ mà hằng cứu giúp con,/ và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng./ Lạy Mẹ yêu dấu hay thương giúp,/ xin Mẹ ban phúc lành cho con / và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử./ Amen.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin che chở mọi kẻ thuộc về con,/ ban ơn phù trợ cho Đức Thánh Cha,/ cho Hội Thánh,/ cho nước con,/ cho gia đình con,/ cho kẻ thân nghĩa,/ kẻ thù nghịch,/ và hết mọi kẻ khốn khó,/ sau hết cho các linh hồn trong luyện ngục./ Thánh Maria, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin cầu bầu cho con./ Lạy Thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con,/ xin giúp đỡ con trong những khi thiếu thốn biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
[/content] [content title="Kinh hát"]

Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền.

Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.

Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.


1. Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối,

cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

2. Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ,

cho con cương kiên chống lại ba thù.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

3. Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối,

cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

4. Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phía,

cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

5. Khi con vô ơn bội bạc với Chúa,

cho con ăn năn trở về với Người.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

6. Khi con khô khan xa đàng nhân đức,

cho con an vui trở về chính lộ.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

7. Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu,

ban ơn cho con trở về bên Mẹ.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

8. Khi con đang tâm hư phạm phép Thánh,

cho con ăn năn xưng tội vững lòng.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

9. Khi con an vui xưng tội rước lễ,

ban ơn cho con dọn mình xứng hợp.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

10. Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết,

noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

11. Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái,

noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

12. Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa,

noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

13. Cho con luôn luôn yêu người tha thiết,

noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

14. Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa,

noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

15. Cho con chăm lo vui mở mang Nước Chúa,

cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

16. Cho con an tâm trong giờ hấp hối,

xa mưu Sa-tan dỗ dành khuyên giục.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

17. Cho con trinh trong trước tòa phán xét,

Đấng Chúa dẫn dắt con về Thiên Đàng.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

18. Cho con lên nơi bên Mẹ trong Nước Chúa,

tôn vinh Ba Ngôi Chúa Cả muôn đời.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.

19. Con xin dâng lên tâm hồn thân xác,

trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.

Đ. Xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.


Maria Mẹ vô nhiễm tội truyền.

Maria Mẹ Thiên Chúa uy quyền.

Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế.

Xin Mẹ thương giúp chúng con luôn trắng trong vững bền.
[/content] [/tab]

III. KINH TUẦN CỬU NHẬT

[tab] [content title="1"]
NGÀY THỨ NHẤT

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con vui sướng được chạy đến khẩn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ!/ Nhìn lên chân dung khả ái của Mẹ,/ linh hồn con thêm hăng hái cậy trông,/ khác nào con thảo đối với Mẹ hiền vậy./ Con thấy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con,/ cùng là Chúa con,/ đang ở trong tay Mẹ./ Người là Đấng phép tắc vô cùng,/ là Chúa Tể cầm quyền sinh tử,/ là Đấng ban phát mọi ơn lành./ Mà Mẹ là Mẹ Người!/ Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người,/ và đáng được Người chuẩn nhận lời Mẹ xin./ Người đã minh chứng/ Người chẳng muốn từ chối Mẹ ơn gì./ Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ vì lời Mẹ cầu bầu rất thần thế,/ nên con dám nài xin Mẹ ban cho con những ơn con xin cùng Mẹ/… (kể những ơn muốn xin). Con hết lòng cầu xin,/ và tin tưởng vững vàng:/ Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="2"]
NGÀY THỨ HAI

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ Đức Chúa Giêsu đang run sợ mà Mẹ ẵm trên tay,/ chẳng những Mẹ nhận Người là Con Thiên Chúa/ và là Con Mẹ mà thôi,/ mà lại kể như cả loài người đang nép mình vào lòng Mẹ vậy./ Vì thánh ý Chúa định/ và bởi lòng lành Mẹ vui nhận/ nên loài người đã trở nên con cái thật của Mẹ./ Mẹ chẳng quên cảnh thảm sầu trên núi Calvê,/ ở đó Chúa Giêsu Con Mẹ đang hấp hối,/ đã xin Mẹ nhận lấy mỗi người chúng con/ làm con cái Mẹ thay cho Người./ Chúa Giêsu,/ vì kinh khiếp thánh giá sau này,/ đã chạy đến ẩn mình trong tay Mẹ,/ nhờ Mẹ phù trì an ủi./ Chúa Giêsu ấy,/ chính là các linh hồn đau khổ,/ cũng là linh hồn con lúc này/ đang lấy quyền làm con Mẹ/ mà chạy đến nài xin Mẹ rủ lòng thương giúp./ Lạy Mẹ,/ con xin thật thà thưa cùng Mẹ:/ con được làm con của Mẹ,/ thì phúc cho con là dường nào./ Lòng con mến Mẹ tả sao cho xiết./ Con cũng đến tỏ bày điều con xin cùng Mẹ,/ là điều Mẹ đã biết rồi./ Vậy lạy Mẹ nhân từ,/ xin nhậm lời con khẩn nguyện.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="3"]
NGÀY THỨ BA

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ con rất ước ao ngắm bức chân dung tốt lành của Mẹ./ Mỗi lần con nhìn bức chân dung ấy,/ thì như được nghe những lời cao rao phẩm chức cực trọng Mẹ./ Con thấy ghi chép tước hiệu rất hiển vinh của Mẹ,/ là Mẹ Đức Chúa Trời,/ con thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel,/ vị Thiên Sứ đã chào Mẹ là “Đấng đầy ơn phúc,”/ lại thấy Tổng Lãnh Thiên Thần Micael/ làm cho con biết rằng:/ Mẹ là Đấng quản đốc các đạo binh thiên quốc./ Tay Mẹ đang bồng ẵm Vua Cả trên hết các vua./ Mọi sự ấy nhắc con biết rằng:/ Mẹ là Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ,/ là vẻ đẹp tuyệt hảo của toàn vũ trụ,/ là thụ tạo duy nhất xứng đáng trở nên Mẹ của Ngôi Hai làm người./ Thật Mẹ là Đấng rất trinh khiết,/rất thánh thiện,/rất diệu huyền./ Mẹ là vực sâu thẳm chứa đầy sự trọn lành rất tốt đẹp./ Mẹ là Nữ Vương trời đất./ Lạy Mẹ rất đáng ngợi khen,/ con vui mừng tung hô sự thánh đức và vinh hiển Mẹ./ Phẩm chức cao trọng của Mẹ/ chẳng những không làm cho con sợ hãi,/ mà lại khiến con càng thêm lòng trông cậy hơn nữa./ Chúa đã đặt Mẹ lên ngôi cao như thế,/ chỉ vì ơn cứu độ chúng con,/ mà Mẹ vui nhận ơn trọng ấy,/ cũng là để dễ dàng cứu giúp chúng con./ Lạy Mẹ khôn sánh,/ con cúi xin Mẹ dùng quyền phép cao cả/ mà nhậm lời con nguyện.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="4"]
NGÀY THỨ TƯ

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung dịu dàng Mẹ/ làm cho lòng chúng con đau phiền được vui mừng yên ủi./ Mẹ khác nào cây thánh/ đã trổ một hoa vẹn tuyền/ thơm đủ mọi nhân đức./ Ấy là Chúa Giêsu Con Mẹ./ Chính tay Mẹ trao Người cho chúng con/ thì lòng chúng con càng được mến Người cách êm ái hơn nữa./ Ngôi sao sáng trên trán Mẹ chỉ rằng:/ Mẹ chính là “Sao Mai”/ đã báo cho chúng con biết ngày được rỗi,/ ngày hưởng hạnh phúc vô cùng./ Mẹ quả là ngôi “Sao Biển”/ chiếu sáng tin cậy dẫn lối trong những lúc phong ba mịt mù./ Lạy Mẹ rất đáng mến,/ Mẹ đã làm cho gánh nặng nề bổn phận chúng con/ trở nên nhẹ nhàng biết bao/ và cho ách Chúa Giêsu Kitô ra êm ái dường nào./ Càng suy nghĩ đến Mẹ/ thì lòng con càng được vui mừng,/ đọc tên rất thánh Mẹ/ làm cho linh hồn con đang bối rối liền được bình an./ Xin Mẹ cho con đọc luôn mãi rằng:/ lạy Mẹ rất đáng mến yêu,/ con rất kính mến Mẹ./ Cậy nhờ Mẹ/ và hợp cùng Mẹ/ thì con lại hết lòng kính mến Con Cực Thánh Mẹ./ Lạy Mẹ là chốn chúng con cậy trông,/ xin Mẹ vui lòng nhậm lời chúng con khẩn nguyện.
IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="5"]
NGÀY THỨ NĂM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy ngắm bức chân dung Mẹ/ thì lại được thêm sức cậy trông lòng nhân từ Mẹ./ Vì con thấy rõ rằng:/ Mẹ là Mẹ sầu bi thống thiết./ Kìa Chúa Giêsu mà Mẹ đang ẵm trên tay/ là Đấng phải chịu đóng đinh trong lòng/ trước khi phải chịu đóng đinh vào thánh giá./ Người nhìn thấy trước những cực hình sẽ phải chịu/ thì ra như run sợ,/ mà Mẹ cũng một lòng kinh hãi./ Bởi vậy,/ Mẹ đã phải rất đau đớn trọn đời./ Những sự thống khổ ấy / làm cho con hiểu biết công nghiệp Mẹ rất lớn lao./ Mẹ thật là Đấng hiệp công cứu chuộc loài người/ và có quyền thế bầu chữa chúng con trước Tòa Chúa công bằng vô cùng./ Lạy Mẹ Maria,/ con xin hợp cùng Mẹ/ mà thông phần đau khổ với Con Mẹ,/ lại xin hợp cùng Con Mẹ/ mà chia phần khốn cực của Mẹ./Con càng thêm đau buồn/ vì chính tội con đã đóng đinh Chúa Giêsu vào thánh giá,/ làm cho linh hồn hay thương xót Mẹ/ phải chịu đau đớn vô ngần./ Nay con dám cậy vì những sự đau đớn ấy/ mà đến cầu xin Mẹ./ Xin Mẹ ban ơn cho con động lòng ăn năn khóc lóc/ và can đảm xa lánh tội lỗi./ Xin Mẹ vui lòng nhậm lời con cầu xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.
IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="6"]
NGÀY THỨ SÁU

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ bức chân dung rất cảm động Mẹ dạy cho con biết:/ Mẹ đã chịu đau khổ rất nhiều./ Bởi vì Mẹ nhân từ và là Mẹ chúng con,/ nên sự đau khổ kia đã làm cho Mẹ/ càng thêm động lòng thương xót nỗi thảm sầu của chúng con;/ và Mẹ càng chịu đau khổ vì chúng con,/ thì Mẹ càng thương yêu chúng con hơn./ Lòng thương yêu ấy,/ con thấy ở nơi mắt rất lân ái của Mẹ,/ vì Mẹ chẳng nhìn Con Cực Thánh Mẹ/ mà lại đăm đăm nhìn con cái khốn cực của Mẹ ở chốn khách đày này./ Ôi!/ Một linh hồn phải gian truân/ mà gặp kẻ thân ái gánh lấy phần đau khổ,/ thì được sung sướng là dường nào./ Nay tấm lòng nhân ái ấy/ lại là tấm lòng của một người Mẹ như Mẹ,/ là Đấng rất nhân từ thương xót,/ thì đó là một sự an ủi vô ngần cho chúng con./ Vậy lạy Mẹ hay yêu mến,/ nay con đến dưới chân Mẹ,/ cho được lòng mạnh mẽ lại như xưa!/ Con trông cậy vững vàng,/ không bao giờ Mẹ bỏ con./ Xin Mẹ lắng tai nghe tiếng con khốn khổ kêu van,/ xin Mẹ nói lời an ủi linh hồn con,/ và ban cho con/ ơn con nài xin cùng lòng nhân từ thương xót Mẹ.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="7"]
NGÀY THỨ BẢY

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay con chạy đến cùng Mẹ,/ vì chính Mẹ là Đấng con phải kêu xin,/ và chính Mẹ sẽ nhậm lời con./ Mẹ là Đấng giữ kho Thiên Chúa,/ mà ý Chúa muốn là mọi ơn phúc đều qua tay Mẹ./ Bức chân dung Mẹ nhắc con nhớ rằng:/ Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu,/ là Mẹ sầu bi thống thiết,/ và cũng là Mẹ của con./ Lạy Mẹ Chúa Giêsu,/ Mẹ có quyền trao ban công nghiệp/ và tình thương của Người./ Lạy Mẹ sầu bi,/ những khốn cực Mẹ/ hiệp với sự thương khó của Chúa Giêsu,/ đã làm nên kho tàng ơn cứu chuộc loài người./ Lạy Mẹ nhân loại,/ Mẹ đã ưng thuận giúp đỡ phù trì chúng con./ Con tin thật rằng:/ linh hồn nào được Mẹ bảo trợ,/ thì Chúa chẳng ruồng bỏ,/ mà cũng không bao giờ phải sa hoả ngục./ Con tin vững vàng,/ ai lấy lòng trông cậy kêu van Mẹ,/ thì thế nào cũng được Mẹ che chở bênh vực cho./ Với lòng tin cậy ấy,/ con dám chạy đến cùng Mẹ./ Xin Mẹ cho con được lòng trung nghĩa làm tôi Mẹ,/ ấy là dấu thật con được ơn bền đỗ/ và được rỗi linh hồn;/ lại xin Mẹ chuyển cầu cho con/ được ơn con xin cùng Mẹ trong tuần chín ngày này.
IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="8"]
NGÀY THỨ TÁM

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ khi con suy đến nết hư và sự túng cực con/ và lại nghĩ đến lòng rất nhân lành/ cùng quyền phép cao cả Mẹ/ thì thấy linh hồn con run sợ:/ tội lỗi như con/ mà dám kêu xin cùng Mẹ thi ân giáng phúc,/ thật là một sự quá táo bạo./ Song nhìn bức chân dung tốt lành của Mẹ,/ thì con như nghe Mẹ nói rằng:/ “Hỡi con,/ hãy trông cậy!/ Mẹ là Mẹ của Lòng Thương Xót./ Mẹ chẳng tìm công mà thưởng,/ Mẹ chỉ tìm sự gian nan mà cứu giúp./ Tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp chẳng phải là tỏ ra rằng:/ Mẹ là Đấng đỡ đần chúng con trong mọi nỗi khốn khó sao?/ Lạy Mẹ Maria!/ Nay con kêu van lòng nhân từ Mẹ;/ con trông cậy ở lòng khoan dung và lân ái Mẹ./ Xin Mẹ che chở con,/ xin Mẹ cứu vớt con,/ xin Mẹ an ủi con.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.

V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [content title="9"]
NGÀY THỨ CHÍN

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ nay là cuối tuần chín ngày,/ hằng ngày trong tuần này, con đã đến sấp mình dưới chân Mẹ./ Hôm nay,/ con còn đến thiết tha trông cậy kêu van Mẹ hơn mọi lần khác./ Con tin tưởng vững vàng:/ Mẹ đã nghe lời con,/ Mẹ sẽ ban cho con ơn con xin,/ hay là ơn nào khác quý trọng hơn nữa./ Cậy vì Con của Mẹ,/ cậy vì những đau khổ của Mẹ,/ cậy vì tình yêu đầy lòng từ bi thương xót của Mẹ,/ và nhất là cậy vì tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ xin Mẹ nhậm lời con!/ Ôi!/ Tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp nói với con rằng:/ con được quyền nài xin,/ con nên trông cậy,/ con phải trông cậy luôn,/ là trông cậy Mẹ sẽ cứu giúp con/ mỗi ngày mỗi khắc trót đời con;/ mỗi khi con túng ngặt,/ mỗi khi con lâm cơn nguy biến,/ mỗi khi con gặp nỗi gian truân,/ Mẹ sẽ ban mọi ơn cần thiết cho con./ Lạy Mẹ yêu dấu!/ Con hết lòng trông cậy Mẹ./ Con tận tình cảm tạ Mẹ/ vì những ơn Mẹ đã ban,/ và vì những ơn con đang cầu xin với lòng thương yêu vô cùng của Mẹ./ Con sẽ cầu khấn Mẹ cho đến hơi thở sau hết,/ đợi ngày lên Thiên Đàng/ để kính mến ngợi khen/ và cảm tạ Mẹ đời đời vô cùng. Amen.

IV. KINH HÃY NHỚ

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ,/ xin hãy nhớ / xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ / xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời./ Nhân vì sự ấy,/ con lấy lòng trông cậy than van / chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ / là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh,/ xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế,/ xin chớ bỏ lời con kêu xin,/ một rủ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Amen.
V. KINH DÂNG MÌNH

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria cao quang vinh hiển/ dưới Đức Chúa Trời / thì con cậy trông một mình Mẹ khi sống và khi chết / bởi lòng con ước ao làm tôi Mẹ / hằng chí thiết và phó trót mình trong tay Mẹ / nên hôm nay con nguyện dâng mình (lại) vào hội thật tốt lành/ là Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà tôn kính Mẹ.

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp rất nhân lành / nay con phó thác xác hồn con trong tay Mẹ / xin Mẹ hằng bầu chữa con/ hằng che chở con khỏi tay ma quỷ / hằng gìn giữ con cho được lòng thanh sạch / hằng giúp đỡ con bền lòng sốt sắng/ xin Mẹ đón nhận con làm con của Mẹ / cho được nhờ ơn Mẹ phù hộ chở che./ Con quyết chí từ này về sau / hết lòng sốt sắng làm tôi Mẹ / cùng ra sức làm cho mọi người mến yêu Mẹ.

Lạy Mẹ nhân lành / xin cứu giúp con / cùng ban ơn cho con một lòng nhớ Mẹ khôn nguôi / và hằng nguyện cầu cùng Mẹ rằng / Lạy Nữ Vương quản trị lòng con / Lạy Đức Mẹ là Mẹ con / xin hãy nhớ con đã thuộc về Mẹ/ và gìn giữ con là con riêng của Mẹ.

Thân lạy thánh Anphongsô là quan thầy bầu chữa con rất mến yêu / xin cầu cho chúng con được kính mến Đức Chúa Giêsu hết lòng / và tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho đến trọn đời. Amen.

VI. KINH KẾT THÚC

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp,/ cúi xin Mẹ ban phúc lành cho chúng con,/ theo lòng Mẹ hay nhân ái./ Chớ chi phúc lành Mẹ ban,/ hằng ở cùng chúng con luôn,/ hầu trong mọi nơi, mọi giờ,/ con hằng được ơn Mẹ dìu dắt, chở che, an ủi / và cứu giúp chúng con luôn.

Xin Mẹ ban phúc lành cách riêng/ cho việc chúng con đã dốc lòng quyết tâm,/ là chạy đến cùng Mẹ trong hết mọi dịp,/ và trở về cùng Mẹ trong những khi làm việc khẩn cầu./

Cúi xin Mẹ hằng gìn giữ chúng con,/ cho được đẹp lòng Mẹ luôn / ở đời này và đời sau vô cùng. Amen.
[/content] [/tab]

Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Học viện Thánh Anphongsô