Cha tân Tổng quyền và các Nghị viên Tổng công hội Dòng Chúa Cứu Thế diện kiến ĐTC Phanxicô

        Sau khi kết thúc Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ XXVI tại Roma, Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền và các Nghị viên diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô vào sáng thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022, tại Phòng Clementine của Cung điện Tông đồ Vatican.
        Dưới đây là những khoảnh khắc của cuộc gặp gỡ giữa Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền và các Nghị viên Công Hội thuộc Dòng Chúa Cứu Thế diện kiến Đức Thánh Cha Phanxicô.


Nguồn: Viceprovincia Redentorista Caracas
Ảnh Vatican Media


Cha tân Tổng quyền và các Nghị viên Tổng công hội Dòng Chúa Cứu Thế diện kiến ĐTC Phanxicô

Học viện Thánh Anphongsô