Những thừa sai của hy vọng theo chân Chúa Cứu Thế

        Mến gửi Quý Thầy, Quý Linh mục, Quý Giám (Phụ) Tỉnh, Các Nhà đào tạo, Các Văn phòng Ơn gọi, Các Ứng sinh Ơn gọi, Các Anh Em đang được đào tạo,

        Xin gửi lời chào trong Chúa Kitô Cứu Thế!

1. Cách đây 267 năm, vào ngày 16 tháng Mười, Giêrađô Majella đã sống Mầu nhiệm Vượt Qua ở Caposele, Italy, khi tuổi đời 29. Dù cuộc sống ngắn ngủi nhưng thật mãnh liệt trong cầu nguyện và sám hối, trong việc chăm sóc người nghèo khổ nhất, trong việc tư vấn cho các nữ tu, và trong sự phục vụ Hội Dòng. Vượt quá những bản tiểu sử đã biến ngài thành một vị thánh chuyên làm phép lạ thì phép lạ vĩ đại nhất của thánh Giêrađô chính là đời sống nhân bản sâu xa của ngài và do đó đã thánh hóa ngài trong trường học cầu nguyện và cuộc sống. Trên hết, Giêrađô là một môn đệ của Chúa Cứu Thế!

2. Vào ngày này, khi chúng ta cử hành lễ Thánh Trợ Sĩ Giêrađô, tôi muốn mời toàn thể Hội Dòng hãy cầu nguyện, suy gẫm, phản tỉnh và làm việc cho ơn gọi các thầy. Điều quan trọng hãy nhớ rằng “sứ vụ hàng đầu mà các thầy thực hiện trong Hội Thánh như là một tu sĩ đó là ‘giữ cho sống động ý thức mang tính bí tích Thánh Tẩy về những giá trị nền tảng của Tin Mừng’ và ‘nhu cầu ứng đáp trong sự thánh thiện của cuộc sống đối với tình yêu của Chúa đã được đổ vào tâm hồn nhờ Chúa Thánh Thần (Tất cả các sứ vụ và việc phục vụ khác nhau, tức là các hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến thực hiện, đều tìm thấy ý nghĩa và lý do cho sự hiện diện, ngay từ đầu, là với chính sứ vụ hàng đầu này)” (Thánh Bộ Về Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Đời Sống Tông Đồ. Căn Tính Và Sứ Vụ Của Các Tu Huynh Trợ Sĩ Trong Hội Thánh, và “Tất Cả Anh Em Đều Là Anh Em Với Nhau” (Mt 23,8). 2015. Libreria Editrice Vaticana 00120 Citta del Vaticano, 2015, n.7.). Bằng cách này, ơn gọi các thầy dẫn chúng ta đến nền tảng đầu tiên, với tư cách là những người được thánh tẩy, là trở thành tin vui và là những thừa sai của Hy Vọng theo chân Chúa Cứu Thế. Một ơn gọi như thế chất chứa những tinh hoa của Đời Sống Thánh Hiến, đưa chúng ta đi xuyên qua tâm hồn mình (hồi tưởng) rằng tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Trong Hội Dòng chúng ta, các giáo sĩ trước khi chịu chức đều được gọi là các thầy hoặc anh em. Nói cách khác, nó làm cho chúng ta suy nghĩ rằng một sứ vụ mà không đi xuyên qua nền tảng tình huynh đệ thì thật trống rỗng. Và chúng ta không bao giờ có thể quên điều này trong Đời Sống Thánh Hiến của mình.

3. Hiến Pháp của chúng ta tuyên bố rằng chúng ta là một Dòng giáo sĩ (x. HP 1). Vượt quá các khoản luật thì có Chúa Thánh Thần, Đấng ngay từ thuở ban đầu, đã ban cho Thánh Anphongsô một hứng khởi để thành lập một Hội Dòng có 2 lá phổi: các cha và các thầy. Hai cách hiện hữu này hòa nhập lại thành một, đó là hiện hữu với tư cách tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế với tất cả sức sống của mình, ngõ hầu hình thành nên một thân mình thừa sai duy nhất (x. HP 2). Quên nguyên lý này là xem nhẹ thực tại đời sống tu sĩ DCCT chỉ đầy đủ trọn vẹn vì nó thở bằng 2 lá phổi cũng như chính cách thức hiện hữu này tạo cho nó sức sống và xác định phẩm chất Đời Sống Thánh Hiến của chúng ta. Chính vì vậy, không nên có bất cứ sự khác biệt nào giữa chúng ta với nhau: tất cả chúng ta là tu sĩ DCCT, và chúng ta có khác nhau chỉ khi phục vụ theo sứ vụ mà chúng ta thực hiện trong Hội Thánh và Hội Dòng nhân danh người nghèo khổ nhất và bị bỏ rơi nhất (x. Lc 4,16-18).

4. Trong Hội Dòng, có vài Đơn Vị có số đáng kể các thầy. Trong các Đơn Vị đó, nhiều Đơn Vị có số các thầy đang giảm đi, còn ở các Đơn Vị khác thì không còn ơn gọi các thầy nữa. Có những hoàn cảnh nơi đó có những người trẻ muốn theo ơn gọi các thầy nhưng bị các bề trên và các nhà đào tạo ép chịu chức. Đối diện bối cảnh này, liệu không phải là lúc để chúng ta tự hỏi chính mình một cách nghiêm túc điều gì đang xảy ra hay sao?: tỷ lệ sinh thấp trong các gia đình và do đó thiếu các ơn gọi; thiếu sự cổ võ ơn gọi trình bày ơn gọi tu sĩ linh mục và các thầy (Ratio Formationis/Chương trình Đào tạo cập nhật năm 2020, số 90); tập trung nhiều vào sứ vụ linh mục hơn vào đời sống thánh hiến; thiếu các cấu trúc đào tạo?

5. Thiếu việc Cổ võ ơn gọi các thầy có thể là một dấu chỉ cho thấy Đời Sống Thánh Hiến DCCT đang tập trung quá nhiều vào làm mà quên mất tính  của nó, vốn có chiều kích làm chứng và hệ quả là xác định phẩm chất hoạt vụ thừa sai. Sự cân bằng này là nền tảng nếu chúng ta muốn trở thành những thừa sai của Hy Vọng theo chân Chúa Cứu Thế. Vì vậy, thật là tốt lành khi chúng ta phản tỉnh ở khắp Hội Dòng dưới ánh sáng của các chủ điểm – căn tính, sứ vụ, đời sống thánh hiến, đào tạo và việc lãnh đạo – được thảo luận trong Tổng Công Hội XXVI (2022) cũng như xem xét ơn gọi các thầy.

7. Hãy luôn ghi nhớ rằng ngay cả trong hoàn cảnh không có sự đào tạo cụ thể cho các thầy thì đã có bản Ratio Formationis (Chương trình Đào tạo) đã được cập nhật và Tài liệu của Ủy Ban Các Thầy (Rome: General Curia, 2020) cũng đưa ra những chỉ dẫn cho lãnh vực này. Bên cạnh việc đào tạo liên quan đến Đời Sống Thánh Hiến thì các thầy cũng cần được tạo điều kiện để học hỏi trong các lãnh vực khác nhau góp phần vào đặc sủng của chúng ta. Theo Ratio Formationis số 81: “Bất cứ khi nào có thể, các thầy nên thủ đắc một nền học vấn, tăng tiến ở học vị và bằng cấp, trong bất cứ lãnh vực vào phù hợp với các tài năng của cá nhân và với đặc sủng của Hội Dòng cũng như các ưu tiên của mỗi Đơn Vị và Liên Hiệp Vùng. Việc đào tạo các thầy nên bao gồm đào tạo căn bản về thần học và kinh nghiệm mục vụ (x. C 89; PC 18), ngõ hầu các thầy có thể thi hành tính đồng trách nhiệm trong việc lãnh đạo theo các tài năng của mình (x. TCH XXV, 2016, QĐ 27)”.

7. Ngoài ra, cũng luôn có thể, các Bề Trên Giám (Phụ) Tỉnh đối thoại về các thầy, chia sẻ về đào tạo, các kinh nghiệm mục vụ, cư trú trong một nhà đào tạo riêng cho các thầy, cũng như có một năm mục vụ trong các Đơn Vị của Hội Dòng có sự hiện diện của các thầy. Thật quan trọng việc học hỏi cùng nhau!

8. Xét về mục vụ, có nhiều khả thể cho các thầy thi hành tinh thần thừa sai của mình (dạy giáo lý, tư vấn, đào tạo phụng vụ, công lý và hòa bình, v.v). Tuy vậy, trước hết, chúng ta phải có sự hoán cải mục vụ để đón nhận các thầy. Một nền mục vụ chỉ tập trung vào sứ vụ linh mục và các bí tích thì không có chỗ cho các thầy và giáo dân được đưa vào trong sứ vụ của chúng ta.

9. Các Anh Em thân mến, các cha, các thầy, những anh em trong diện đào tạo, các giáo dân liên kết với sứ vụ của chúng ta, các văn phòng đào tạo, các vị cổ võ ơn gọi, các văn phòng mục vụ: ước gì chúng ta cùng nhau đẩy mạnh vẻ đẹp của ơn gọi các thầy cũng như ơn gọi linh mục, bên trong vẻ đẹp của sự phục vụ theo sứ vụ cùng với anh chị em giáo dân và tính sáng tạo mục vụ của họ. Ước gì chúng ta kín múc và chia sẻ đặc sủng của chúng ta từ bên trong đời sống của họ. Trong Hội Dòng, có không gian và sứ vụ cho linh mục, tu sĩ, giáo dân. Chúng ta là một thân mình thừa sai với một sức mạnh loan báo Tin Mừng phi thường nếu chúng ta liên kết sức mạnh của chúng ta lại với nhau, cùng với sự sáng tạo cần thiết, để loan báo Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan trong thời điểm mang tính lịch sử này mà Chúa đã ban cho chúng ta.

10. Nguyện xin Thánh Giêrađô thương xem đến Hội Dòng và với gương sáng cầu nguyện, khiêm nhường và trung tín của ngài, đánh thức nhiều ơn gọi, ngõ hầu tăng cường sức mạnh cho thân mình thừa sai của chúng ta là các cha và các thầy. Mong được như vậy!


        Trong Chúa Kitô Cứu Thế, đượm tình anh em,

        Lm. Rogério Gomes, C.Ss.R

        Bề Trên Tổng Quyền  

        (ấn ký) Lễ Thánh Giêrađô Majella

        (chuyển ngữ: Lm. JM. Hà Ngọc Phú)

Những thừa sai của hy vọng theo chân Chúa Cứu Thế

Học viện Thánh Anphongsô