Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kỷ niệm 290 năm thành lập

        Chiều tối nay, thứ Tư 9-11-2022, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã long trọng mừng lễ kỷ niệm 290 năm Thánh Anphongsô sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732 - 2022).
        Trong dịp này, Tỉnh Dòng cũng tổ chức mừng kỷ niệm khấn Dòng và kỷ niệm chịu chức linh mục của một số linh mục - tu sĩ trong tỉnh Dòng: mừng 70 năm khấn Dòng (Cha Phêrô Hoàng Minh Tuấn), mừng 60 năm khấn Dòng (Cha G.B. Hoàng Thanh Huê), mừng 25 năm khấn Dòng (Thầy Giuse Vũ Tùng Lân và các Cha Đaminh Lâm Đức Hùng, Philipphê Lê Văn Vui, Antôn Đinh Bá Cẩn, Giuse Nguyễn Văn Phượng, Giuse Vũ Đức Triệu, Phaolô Nguyễn Đình Thi), mừng 60 năm linh mục (các Cha Anphongsô Phạm Gia Thụy và Phaolô Trần Ngọc Anh), mừng 50 năm linh mục (các Cha Giuse Trần Sỹ Tín và Giuse Nguyễn Văn Lộc), mừng 25 năm linh mục (các Cha Giuse Lê Chiếu Khắp, Đaminh Nguyễn Hữu Trung, F.X. Trần Văn Hân, G.B. Nguyễn Thanh Bích, Giuse Nguyễn Bá Long, G.B. Lê Đình Phương).
Một vài hình ảnh:


Nguồn: DCCT Việt Nam

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam kỷ niệm 290 năm thành lập

Học viện Thánh Anphongsô