Chúng ta cảm nghiệm được sự hiệp nhất và niềm vui – Cha Tổng Quyền cảm ơn những người tham gia hội thảo trực tuyến về ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN DÒNG CHÚA CỨU THẾ.

1. Hội Thảo trực tuyến về Đời Sống Thánh Hiến Dòng Chúa Cứu Thế

Hơn một nghìn tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia trực tuyến vào Ngày Đời Sống Thánh Hiến để trải nghiệm giây phút cùng nhau suy tư, cầu nguyện và tri ân hồng ân ơn gọi và sứ vụ.

Trong cuộc họp, Cha Rogério Gomes đã gửi một thông điệp đến tất cả các anh em đã khấn, các tập sinh và những người mới bắt đầu đào luyện để sống các lời khuyên Phúc Âm. Bề Trên Tổng Quyền nhấn mạnh rằng trong bối cảnh có nhiều chia rẽ trong thế giới đương đại, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được kêu gọi trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất và loan báo ơn cứu chuộc một cách can đảm và nhiệt thành. Ngài khích lệ: “Anh em rất quan trọng đối với Hội Dòng, hãy tiến lên và đừng sợ hãi! Anh em hãy để Thánh Thần của Chúa dẫn dắt.”

Cùng đồng hành với cha Tổng Quyền có các thành viên trong Hội Đồng Quản Trị Trung Ương Dòng. Mỗi vị Cố vấn cũng chia sẻ những lời chào mừng và khích lệ đến các anh em, cá nhân hoặc theo nhóm, đã tham dự cuộc họp.

Ban điều hành trung ương của Hội Dòng đã tổ chức cuộc họp dưới hình thức hội thảo trực tuyến. Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn của các anh em tham gia buổi truyền hình ‘trực tiếp’, bất kể sự khác biệt về múi giờ và khoảng cách địa lý, từ Indonesia và Việt Nam đến Canada và Mexico. Niềm vui và tinh thần hiệp nhất thể hiện rõ qua những lời chào mừng, bình luận và ý cầu nguyện mà các anh em đăng tải trong cuộc trò chuyện.

Cha Tổng Quyền cám ơn tất cả anh em, những anh em đang diện đào tạo và các ứng sinh.

Những Người Thừa Sai Của Niềm Hy Vọng Theo Bước Chân Của Đấng Cứu Thế.

Anh em Học viện, Tập sinh, Dự tập, Dự tu thân mến.

Vào ngày 2 tháng 2, chúng ta đã tổ chức một buổi gặp mặt trực tuyến với toàn thể Hội Dòng để mừng đời sống thánh hiến của Dòng Chúa Cứu Thế. Mặc dù chúng ta không thể gặp nhau, nhưng chúng ta đã thành lập một cơ quan truyền giáo. Tôi đã nhận được một cách cá nhân và thông qua các thành viên của Hội Đồng Trung Ương nhiều thông điệp và hình ảnh từ các cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế trên toàn thế giới, tại hơn 80 quốc gia nơi chúng ta hiện diện. Tôi xin lỗi vì bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào. Nền tảng được sử dụng là nền tảng mới và nhóm Scala News đã nghiên cứu rất cẩn thận để mọi người có thể truy cập mà không gặp sự cố.

Tôi cảm ơn tất cả anh em Học viện, Tập sinh, Dự tập, Dự tu đã tham gia. Xin chân thành cảm ơn các Bề trên (Phó) Giám tỉnh, Bề trên Cộng đoàn, các Nhà đào tạo và Cổ võ Ơn gọi đã tạo sinh khí và tổ chức thời điểm này cùng với các anh em Học viện, Tập sinh, Dự tập, Dự tu. Chúng ta là những Thừa sai của Hy vọng theo bước chân của Đấng Cứu Thế, một thân mình thừa sai tràn đầy sức sống và năng động (x. HP 2)!

Cảm ơn tất cả anh em từ tận đáy lòng của chúng tôi!

Cha Rogério Gomes, C.Ss.R.

2. Một số hình ảnh trong buổi hội thảo về ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN DÒNG CHÚA CỨU THẾ

Ban cố vấn trung ương Dòng Chúa Cứu Thế

hội thảo về đời sống thánh hiến dòng Chúa Cứu Thế

hội thảo về đời sống thánh hiến dòng Chúa Cứu Thế

hội thảo về đời sống thánh hiến dòng Chúa Cứu Thế

hội thảo về đời sống thánh hiến dòng Chúa Cứu Thế

hội thảo về đời sống thánh hiến dòng Chúa Cứu Thế


Nguồn: https://www.cssr.news

Cha Tổng cảm ơn những người tham gia hội thảo trực tuyến

Học viện Thánh Anphongsô