Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Trong Dòng Chúa Cứu Thế Tại Manaus, Amazonas, Brazil

 


Sáu thanh niên – Adriano da Silva và Jamilson Domingos de Castro (Coari, Amazonas), Clemer Pereira da Silva (Cruzeiro do Sul, Bang Acre), Eduardo Lima Fernandes (Porto Walter, Bang Acre), Marino Quadra do Carmo (Manacapuru , Amazonas), Renan Alberto Lima de Oliveira (Manaus, Amazonas) – tuyên khấn lần đầu vào ngày 22 tháng 1.Thánh Lễ được cử hành tại Đền Thánh Đức Mẹ Aparecida ở Manaus, Amazonas, Brazil. Cha José Amarildo Luciano da Silva, Phó Bề Trên Giám Tỉnh Phó Tỉnh Dòng Manaus, đã chủ tế Thánh Lễ. Đồng tế có Đức Giám Mục Gutemberg Freire Régis của Coari, các linh mục và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cùng các tu sĩ khác. Các thành viên trong gia đình, bạn bè và những người khác từ các giáo xứ khác nhau đã tham dự Thánh Lễ, cũng như 29 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế từ khắp các vùng của Châu Mỹ Latinh của chúng tôi đã gặp nhau tại Casa de Retiro Crostarosa ở Manaus kể từ ngày 5 tháng 1 trong “Tập Viện Thứ Hai” để chuẩn bị tuyên khấn trọn đời. Các anh em này sẽ ở lại với chúng tôi cho đến ngày 19 tháng Hai.

 (Nguồn: https://www.cssr.news)Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu Trong Dòng Chúa Cứu Thế Tại Manaus, Amazonas

Học viện Thánh Anphongsô