Cha Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế gặp gỡ các Bề trên Thượng cấp khối nói tiếng Anh đến từ các Tỉnh, Phụ Tỉnh


Khoảng 30 Bề Trên Thượng Cấp của Hội Dòng đã tham dự cuộc họp đào tạo kéo dài một tuần do Hội Đồng Trung Ương Dòng tổ chức tại Rôma. Tuần họp được bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 6 tháng 3, với Thánh Lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và tiếp tục trong bốn ngày tiếp theo. Trong thời gian này những tham dự viên trình bày về một số chủ đề liên quan đến thừa tác vụ lãnh đạo của các Đơn vị của mình và sự cộng tác với Trung Ương Dòng.
Cha Bề trên Tổng quyền Rogerio Gomes và các Tổng cố vấn đã trình bày tầm nhìn cho sáu năm tiếp theo và các vấn đề khác nhau liên quan đến trách nhiệm của các ngài. Các ngài cũng sẵn sàng để thảo luận và trò chuyện cá nhân. Các Bề Trên Thượng Cấp tham dự cuộc họp đã tìm hiểu về Văn phòng Tổng thư ký và các tổ chức trung ương khác của Hội Dòng. Các ngài đã được giới thiệu về các vấn đề hành chính, thủ tục giáo luật, bảo vệ và quản lý tài chính, đồng thời thảo luận về các vấn đề cũng như thách đố hiện tại của việc lãnh đạo. Vào cuối buổi họp, các tham dự viên đã được trình bày về Tài Liệu Chung Cuộc của Tổng Công Hội XXVI.

Ngoài các phiên họp đào tạo, một phần rất quan trọng của tuần họp là cử hành Thánh Thể hàng ngày và chia sẻ tình huynh đệ vào những dịp khác nhau trong nhóm tham dự viên và trong toàn thể cộng đoàn Thánh Anphongsô và Collegio Maggiore của Dòng Chúa Cứu Thế quốc tế ở Rôma.

Thứ Bảy tuần này, vào ngày cuối cùng của cuộc họp mặt, các Bề Trên Thượng Cấp sẽ hành hương đến Pagani để cầu nguyện tại mộ Thánh Anphongsô de Liguori, và nhờ lời chuyển cầu của thánh Tổ phụ, các ngài sẽ trao phó cho Đấng Cứu Thế Chí Thánh sứ vụ của các ngài trong Tu Hội.

(Scala News)

Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế gặp gỡ các Bề Trên Thượng Cấp nói tiếng Anh đến từ các Tỉnh, Phụ Tỉnh của Dòng.

Học viện Thánh Anphongsô