Dung mạo tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế

VỊ THỪA SAI DÒNG CHÚA CỨU THẾ mạnh mẽ trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt sắng bởi lòng mến, bừng cháy lòng nhiệt thành, trong sự khiêm hạ của tâm hồn và bền chí cầu nguyện, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, với tư cách là tông đồ và môn đệ đích thật của thánh Anphongsô, đi theo Đức Kitô Cứu Thế với trái tim tràn ngập niềm vui; bỏ mình và luôn sẵn sàng đảm nhận những công việc khó khăn, họ tham dự vào mầu nhiệm của Đức Kitô và công bố mầu nhiệm ấy bằng đời sống và lối nói giản dị theo tinh thần Phúc Âm, hầu đem lại Ơn Cứu Chuộc chứa chan cho con người.

Học viện Thánh Anphongsô