Giới thiệu sách mới: KẾT DUYÊN (LM. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R.)

“Nếu các bí tích là những điểm Thiên Chúa hẹn gặp ta, để biến đổi ta nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô Giêsu, Con Một Ngài, thì các bí tích gia nhập đạo chính là cuộc kết hôn giữa Thiên Chúa và con người.
Nếu cuộc hôn nhân làm cho hai người khác biệt thành một xương, một thịt, thành một gia đình, có chung một sự nghiệp, một tên gọi… thì các bí tích gia nhập đạo cũng làm cho con người được mang chung với Đức Kitô một tên gọi, được nên một xương, một thịt với Ngài, nên một thành phần của gia đình Ngài.
Khi được dìm vào trong nước, Kitô hữu được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô. Khi lên khỏi nước, họ được mặc lấy áo mới, nghĩa là mặc lấy Đức Kitô và được trao cho một ngọn đèn cháy sáng, tượng trưng cho việc họ trở thành ánh sáng của Ngài. Rồi họ được dẫn vào nhà thờ, đến trước Đức Giám Mục. Đức Giám Mục xức dầu trên trán họ, và phó tế xức dầu toàn thân họ. Dầu có mùi thơm, nên ở đâu họ cũng tỏa ngát hương thơm của Đức Kitô. Và cùng với cộng đoàn, họ bắt đầu cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn. Họ được đón rước Ngài vào lòng, để Ngài với họ là một, họ với Ngài là một. Chính nhờ các bí tích gia nhập đạo này, con người đã được nâng lên tới tận Thiên Chúa, được cất nhắc vào tận trong Ngài, để cùng với Ngài, họ được sống cuộc sống hôm nay của mình.”


Labels:
Học viện Thánh Anphongsô