Lễ kỷ niệm 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế ở Amazon

 

(Brazil) Lễ kỷ niệm 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Amazon tiếp tục diễn ra tại Thánh địa Nossa Aparecida ở Manaus.

Đó là ngày trọng đại kỷ niệm 80 năm Truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế ở Amazon được cử hành vào Thứ Bảy tuần trước, ngày 22 tháng 7, với một thánh lễ trọng thể do Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Manaus, Don Leonardo Steiner, chủ sự tại Đền thờ Đức Mẹ Đồng trinh Aparecida. Một trong những khách mời tại lễ kỷ niệm là Cha Kevin Zubel của Tỉnh Denver, một chứng nhân về các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thời kỳ đầu là những người truyền giáo trong khu vực đó và tại Hoa Kỳ.Sau thánh lễ, có nhạc sống do Cha Sandro Duda chỉ huy ở khu vực bên ngoài nhà thờ. Sau đó, vào lúc 16:00, khai mạc triển lãm “Ký ức Dòng Chúa Cứu Thế – Nhớ để Sống”. Chương trình đánh dấu sự kết thúc của một loạt các hoạt động đã được thực hiện trong những tháng gần đây, bao gồm cuộc hành hương Thánh Giá Chúa Cứu Thế qua các thành phố Amazonas và Acre.

Vào Chúa nhật, ngày 16 tháng 7, Trung tâm Mục vụ Thánh Anphongsô của Đền thờ Đức Mẹ Aparecida, Manaus đã được khánh thành. Không gian có hai khán phòng, sức chứa từ 80 đến 100 người, cũng như 14 phòng để thực hiện các hoạt động và phong trào mục vụ, bao gồm các dịch vụ xã hội, chẳng hạn như hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ xã hội, trị liệu ngôn ngữ và hỗ trợ pháp lý… do giáo xứ đặc biệt cung cấp. Theo cha Amarildo Luciano, phó giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Amazon, cơ sở mang tên các linh mục như một hình thức tỏ lòng kính trọng đối với sự sống đã được ban tặng cho vùng Amazon.

Dòng Chúa Cứu Thế Amazon xin cảm ơn tất cả những người đã trực tiếp và gián tiếp tham gia vào việc tổ chức lễ kỷ niệm. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Aparecida, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô, xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình.

Đền thờ Aparecida, Manaus

Nguồn: https://www.cssr.news

Lễ kỷ niệm 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế ở Amazon

Học viện Thánh Anphongsô