Từ Đấng Cứu Thế tuôn chảy căn tính của chúng ta

Cha Rogério Gomes, Bề trên cả Dòng Chúa Cứu Thế

Cha Tổng quyền Rogério Gomes đang tham gia Giai đoạn 3 Tổng Công Hội XXVI của Dòng Chúa Cứu Thế Châu Phi và Madagascar. Chúa Nhật vừa qua, cha đã chủ sự Thánh Lễ Trọng Thể Chúa Cứu Thế, được cử hành tại cộng đoàn Karen ở Nairobi, Kenya. Trong Thánh Lễ này, ba tu sĩ trẻ Dòng Chúa Cứu Thế đã lặp lại lời khấn tạm.

Trong bài giảng, cha Rogério đã nêu bật những sứ điệp của việc cử hành cho tất cả các thành viên trong gia đình Dòng Chúa Cứu Thế. Cha nói:

“Đối với những tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế chúng ta, lễ Chúa Cứu Thế Chí Thánh là một ký ức tri ân về ơn cứu chuộc chứa chan. Thiên Chúa đã tự trút bỏ chính mình, trở nên một người trong chúng ta và ban cho chúng ta một kế hoạch rõ ràng cho cuộc đời và sứ mệnh của chúng ta: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó. Người sai tôi đi loan báo cho kẻ tù được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị áp bức được tự do, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Cha Bề Trên Tổng Quyền tiếp tục nhấn mạnh rằng trong Chúa Giêsu Kitô, mọi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đổi mới căn tính của mình và từ nơi Người có được sức mạnh để sống ơn gọi truyền giáo của mình:

“Với Đấng Cứu Thế, chúng ta học cách nói rõ ràng về Nước Thiên Chúa và lòng thương xót, đồng thời đi theo Người với những yếu đuối của mình vì Người nhân lành và từ bi. Chính từ Đấng Cứu Thế mà căn tính của tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tuôn chảy, được ghi trong Hiến Pháp 20: “Vững vàng trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, sốt mến bởi lòng mến, nung nấu lòng nhiệt thành, khiêm nhường và kiên trì cầu nguyện, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế như những người tông đồ và những môn đệ chân chính của Thánh Anphongsô bước theo Chúa Kitô Cứu Thế với tâm hồn tràn đầy niềm vui; từ bỏ chính mình và luôn sẵn sàng đảm nhận những gì đang đòi hỏi, họ chia sẻ mầu nhiệm của Chúa Kitô và loan báo mầu nhiệm đó bằng lối sống và ngôn ngữ đơn sơ của Tin Mừng, để họ có thể mang lại cho mọi người ơn cứu chuộc dồi dào”. Không có sức mạnh đến từ Người, chúng ta không thể loan báo Tin Mừng một cách rõ ràng, chúng ta loan báo chính mình, và điều này không gây được tiếng vang trong lòng Dân Chúa!”

Nguồn: https://www.cssr.news

Từ Đấng Cứu Thế tuôn chảy căn tính của chúng ta

Học viện Thánh Anphongsô