Mùa hè sôi động của anh em Học viện Dòng Chúa Cứu Thế (phần 1)


Cứ mỗi dịp hè về, sau khi kết thúc một năm học đầy miệt mài và sau khi cùng chung tay phục vụ hai dịp Lễ lớn, là Lễ Khấn Dòng và Lễ Phong chức, anh em học viện lại vội vã khăn gói hành trang lên đường đến các vùng truyền giáo xa xôi và các cộng đoàn có sự hiện diện của các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Anh em lên đường mang theo lòng nhiệt huyết, hào khí của những con cái thánh tổ phụ Anphongsô và cả niềm vui trong Đức Kitô Cứu Thế đến những nơi anh em phục vụ trong một tháng hè. Dưới đây là những hình ảnh đầy màu sắc của một tháng mục vụ hè năm 2023 của anh em sinh viên Học viện Dòng Chúa Cứu Thế tại các điểm truyền giáo từ Miền Tây Nam Bộ đến địa điểm cuối cùng của đất nước – Hà Giang.

Phần 1: Miền Tây và Đông Nam Bộ:

Cộng đoàn Giồng Trôm - Bến Tre: Anh em dạy giáo lý, sinh hoạt với thiếu nhi, tổ chức trại hè, tham viếng người dân...

Cộng đoàn Tây Ninh: Anh em dạy giáo lý, sinh hoạt thiếu nhi, thăm viếng và tặng quà cho người nghèo, người đau yếu...

Giáo điểm Thanh An - giáo phận Phú Cường: 
Còn tiếp...


Mùa hè sôi động của anh em Học viện Dòng Chúa Cứu Thế.

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô