Tổ chức nhân sự năm học 2023-2024


1. Ban Điều hành

Chưởng ấn: Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R., Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Giám đốc Học viện: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, C.Ss.R.

- Phó Giám đốc kiêm Quản lý Học viện: Cha Phaolô Nguyễn Văn Công, C.Ss.R.

- Giám học Học viện: Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.

2. Hội đồng Giáo sư

- Cha Bề trên Giám tỉnh Đa Minh Nguyễn Đức Thông, C.Ss.R. (Trưởng Hội đồng).

- Cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R. (Điều phối chương trình học).

- Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, C.Ss.R. (Khối Triết học).

Cha Giuse Nguyễn Nhất Thắng, C.Ss.R. (Khối Thần học).

- Cha Giuse Phạm Đình Trí, C.Ss.R. (Khối Kinh Thánh).

3. Ban Giảng huấn

- Giáo sư Dòng Chúa Cứu Thế

(1) Cha Giuse Nguyễn Ngọc BíchM.A.; S.T.L.

(2) Cha Antôn Nguyễn Văn DũngTh.D.

(3) Cha Gioan Nguyễn Ngọc Hải, Ph.D.

(4) Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, B.A.

(5) Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Ph.D.

(6) Cha Anphongsô Trần Ngọc Hướng, M.A.

(7) Cha Phêrô Đinh Ngọc LâmS.T.D.

(8) Cha Giuse Nguyễn Hồng Phước

(9) Cha Gioan B. Lê Đình PhươngS.S.L.

(10) Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Quảng, Ph.D.

(11) Cha Vinh Sơn M. Phạm Cao QuýS.S.L.

(12) Cha Giuse Hồ Đắc Tâm, M.A.

(13) Cha Giuse Nguyễn Nhất Thắng, S.T.D.

(14) Cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Th.D.

(15) Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, M.A.

(16) Cha Giuse Phạm Đình TríS.S.L.

(17) Cha Giuse Lê Quang Tuấn, Ph.D.

(18) Cha Giuse Đỗ Đình TưS.S.L.

(19) Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, Ph.D.

- Giáo sư Dòng Tên

(20) Cha Giuse Bùi Quang Minh, S.T.L; Ph.D. candidate

(21) Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.T.D.

(22) Cha Phanxicô X. Nguyễn Hai TínhS.T.D.

- Giáo sư Dòng Đa Minh

(23) Cha Mátthêu Vũ Văn Lượng, S.S.L.

(24) Cha Phêrô Trần Hưng Vĩnh QuangS.S.L.

(25) Cha Tôma A. Nguyễn Trường Tam, S.T.D.

(26) Cha Đa Minh Lê Đức Thiện, M.A.

(27) Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, B.A.

- Giáo sư Đại Chủng viện

(28) Cha Phêrô Vũ Văn HàiS.S.L.

(29) Cha Ernest Nguyễn Văn Hưởng, S.T.D.

(30) Cha Phêrô Nguyễn Thanh Sơn, S.S.L.

(31) Cha Phêrô Nguyễn Thanh TùngS.S.L.

(32) Cha Giuse Đỗ Xuân Vinh, M.A.

- Giáo sư Dòng Xitô

(33) Cha Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy, Ph.D.

- Giáo sư Dòng Phanxicô

(34) Cha Giuse Phạm Văn Bình, DMin.

(35) Cha Giuse Nguyễn Tiến DũngS.S.L.

(36) Cha Giuse Vũ Liên MinhS.T.D.

(37) Cha Giuse Nguyễn Đoàn Tân, M.A.; Ph.D. candidate

(38) Cha Giuse Trương Văn Tính, S.T.D.

(39) Cha Phaolô Nguyễn Đình Vịnh, S.T.D.

- Giáo sư Dòng Don Bosco

(40) Cha Giuse Vũ Đức NghĩaS.T.L.

(41) Cha Barnabê Lê An PhongS.T.D.

(42) Cha Phanxi X. Nguyễn Minh Thiệu, S.T.L.

- Giáo sư Dòng Thánh Thể

(43) Cha Giuse Phạm Đình Ái, M.A.; S.T.L.

(44) Cha Phaolô Vũ Chí HỷS.T.D.

(45) Cha Giuse Nguyễn Đức Thắng, M.A.

- Giáo sư Dòng Ngôi Lời

(46) Cha Phêrô Đỗ Cao Cương, S.T.D.

(47) Cha Gioan B. Nguyễn Hữu Duy, S.S.L.

(48) Cha Giuse Phạm Duy Thạch, S.S.L.

- Giáo sư Dòng Thừa Sai Đức Tin

(49) Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, S.T.D.

(50) Cha Giuse Ngô Đức TàiS.S.L.

- Giáo sư Dòng Augustinô Đức Mẹ Lên Trời

(51) Cha Phêrô Trần Văn Khuê, S.T.L.

- Giáo sư Dòng Camillô

(52) Cha Gioan B. Phương Đình Toại, S.T.L.

- Giáo sư tư các đơn vị khác

(53) Soeur Thecla Trần Thị Giồng, Ph.D.

(54) Thầy Trịnh Doãn Chính, Ph.D.

(55) Thầy Giuse Phạm Vũ Phi Hổ, Ph.D.

(56) Thầy Phêrô Nguyễn Anh Thường, Ph.D.

4. Văn phòng Học v

Thư ký Kế toán: Cha Giuse Quách Minh Đức, C.Ss.R.

5. Thư viện thánh Anphongsô

- Quản thủ Thư viện: Cha Giuse Quách Minh Đức, C.Ss.R.

- Thủ thư:

Maria Mai Thị Hạnh

* Anna Đoàn Minh Thư

6. Thông tin liên lạc

970D (352/5) Bình Quới, P. 28, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: 090.464.2801 (Văn phòng Học vụ)

Email: hvthanhanphongso@gmail.com

Website: https://www.hvanphongso.edu.vn/

Fanpage: Học viện thánh Anphongsô

Học viện Thánh Anphongsô