Các thông tin về kỳ thi tuyển sinh năm 2024- Đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ 26/2/2024.

- Ngày thi tuyển sinh: 23/3/2024.

- Đối tượng:

Là các nam tu sinh:

1Đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học;

2Và [hoặc] đã tuyên khấn trong các Hội dòng/Tu hội.

Thí sinh thi vào phân khoa Triết học được bảo lưu kết quả tuyển sinh tối đa là 02 năm.
Thí sinh thi vào phân khoa Thần học không được bảo lưu kết quả tuyển sinh.
- Nội dung thi:

Thí sinh thi tuyển ba môn: Giáo lý, Việt văn, và Ngoại ngữ [Anh văn hoặc Pháp văn].

§1. Giáo lý (theo Bản toát yếu Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo):

1Thí sinh làm bài thi Giáo lý trong 60 phút với 5-7 câu hỏi liên quan đến nội dung Giáo lý Hội Thánh Công giáo.

2Môn thi Giáo lý nhằm đánh giá kiến thức căn bản của thí sinh về các chân lý mặc khải và đức tin Kitô giáo.

§2. Việt văn:

1Thí sinh làm một bài nghị luận xã hội [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Triết học] hoặc nghị luận Triết học [đối với thí sinh thi vào Phân khoa Thần họctrong 120 phút. Đề tài cụ thể do Ban Tuyển sinh của Học viện soạn thảo.

2Môn thi Việt văn nhm đánh giá khả năng tư duy, lý luận và trình độ tiếng Việt thực hành của thí sinh.

§3. Ngoại ngữ:

1Thí sinh dịch một bản văn ngoại ngữ [tiếng Anh hoặc tiếng Pháp] trong 80 phút.

2Môn thi ngoại ngữ nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu một bản văn ngoại ngữ với mức độ đủ để làm việc với các tài liệu tham khảo cho các môn học Triết học và Thần học sau này.

Thí sinh tự ôn thi, Học viện không tổ chức các lớp luyện thi và không phổ biến đề thi tham khảo. 

VĂN PHÒNG HỌC VỤ
Học viện Thánh Anphongsô