Học viện thánh Anphongsô khai giảng năm học mới 2023-2024

        Sáng thứ Bảy (02.09.2023), Học viện thánh Anphongsô đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và lễ trao văn bằng tốt nghiệp khóa XII. Chủ tế thánh lễ là cha Đa Minh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Đồng tế với ngài có hơn 30 quý cha Bề trên, quý cha đặc trách các dòng tu và quý cha giáo. Tham dự thánh lễ cũng có hơn 200 sinh viên thuộc 25 hội dòng/tu hội đang học tại Học viện. 
        Mở đầu thánh lễ, cha Giám tỉnh Đaminh mời gọi mọi người cùng hiệp ý dâng Thánh lễ khai giảng để cầu nguyện cho quý thầy sinh viên và phó thác năm học mới dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. 
        Trong bài giảng, cha Giám tỉnh nói đến tầm quan trọng cùa việc đào tạo tại học. Việc học của anh em hôm nay sẽ hình thành nên con người của anh em trong tương lai. Ngài nhấn mạnh rằng: “Học viện không đào tạo ra những con người sẽ ‘làm được những gì?’ Nhưng sẽ đào tạo thành những con người ‘là ai’.” Đó là trở thành những chứng nhân, những chi thể thực sự trong thân mình thừa sai của Đức Giêsu Kitô. Ta được mời gọi trở nên những môn đệ của Đức Giêsu và làm cho gương mặt của Ngài sáng lên nơi cuộc đời của mỗi chúng ta. Sau đó, Cha Giám tỉnh mời gọi các sinh viên hãy ngoan ngùy trước sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để mỗi người trở nên những chứng nhân của Đức Kitô cho thế giới hôm nay. 
        Ngay sau Thánh lễ Khai giảng là nghi thức trao văn bằng tốt nghiệp cho quý thầy sinh viên khóa XII. Cha Giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích đọc diễn văn ra trường dành cho quý thầy tốt nghiệp. Tiếp đến, cha Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông, trong tư cách là Chưởng ấn và Hiệu trưởng Học viện thánh Anphongsô, chính thức chuẩn nhận và cấp văn bằng tốt nghiệp tương đương với cử nhân Thần học cho 21 thầy vừa hoàn thành chương trình 4 năm thần học tại Học viện Thánh Anphongsô. 
        Trong niềm vui của ngày ra trường, một thầy vừa tốt nghiệp đại diện cho 21 thầy có đôi lời tri ân đến cha Giám tỉnh, quý cha trong Ban Giám đốc Học viện, quý cha Giáo sư, quý cha Bề trên và anh em trong toàn Học viện. 
        Sau đó là Nghi thức khai giảng năm học mới. Cha Giám tỉnh Đaminh sau khi ngỏ lời với sinh viên đã long trọng tuyên bố Khai giảng năm học mới 2023-2024. Cuối cùng trong tư cách là người điều phối chương trình học của Học viện, cha Giám học Antôn Nguyễn Văn Dũng có đôi lời nhắn nhủ với quý thầy sinh viên và định hướng cho năm học mới. 
        Ngày khai giảng và lễ tốt nghiệp khoá XII tại Học viện thánh Anphongsô đã diễn ra trong bầu khí trang trọng và êm đềm. Các sinh viên bước vào năm học mới với nhiều niềm vui và hy vọng. 
 Ban Truyền thông Học viện thánh Anphongsô

Học viện thánh Anphongsô khai giảng năm học mới 2023-2024

Học viện Thánh Anphongsô