Tìm hiểu Kinh Thánh: Lụt hồng thuỷ và sự sống còn của vũ trụ

Nguồn: Kênh Youtube Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tìm hiểu Kinh Thánh: Lụt hồng thủy và sự sống còn của vũ trụ

Học viện Thánh Anphongsô