Dự tu Sài Gòn lần chuỗi kết thúc tháng Mân Côi

 

Vào lúc 19:00, thứ bảy ngày 28/10/2023 tại linh đài Đức Mẹ Maria thuộc khuôn viên Dự Tu Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn, đã diễn ra giờ lần chuỗi kính Đức Mẹ kết thúc tháng Mân Côi. Tham dự giờ cầu nguyện có Cha Giám đốc Giuse Trần Hữu Hoan, Cha Phụ tá Anphongsô Lê Thiện Tâm và đông đảo anh em Dự tu Sài Gòn. Trong suốt tháng 10 vừa qua, anh em dự tu Sài Gòn đã có những giờ lần chuỗi Mân Côi sốt sắng bên Mẹ.

 

Trước khi bước vào giờ lần chuỗi kính Đức Mẹ, Cha Giám đốc Giuse đã có lời nhắn nhủ anh em về vai trò của kinh Mân côi trong đời sống dâng hiến. Theo đó, kinh Mân Côi là bản tóm lược Tin mừng, là hình thức cầu nguyện trực tiếp dâng lên Chúa và Đức Mẹ. Mỗi lời kinh là một bông hồng dâng lên trước tòa Mẹ. Qua kinh Mân côi chúng ta có thể dễ dàng dâng lên Chúa và Mẹ tâm tình tạ ơn và nguyện xin của mỗi người. Chuỗi Mân côi giúp ta trung thành với Chúa trong hành trình ơn gọi. Kinh Mân Côi là phương thức để ta sống kết hiệp mật thiết với Chúa.

Trong giờ lần chỗi kết thúc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ Maria, Cha Giám đốc Giuse mời gọi anh em Dự tu cầu nguyện đặc biệt cho công việc tông đồ của nhà dòng, cầu cho công việc đào tạo Tu sĩ-Linh mục của nhà dòng, cầu nguyện cho các cha hưu dưỡng già yếu bệnh tật, cầu nguyện cho kỳ thường huấn của tỉnh dòng, cầu nguyện cho việc hòa bình trên thế giới, đặc biệt cầu cho Ukraina, Palestine và Israel. 

Lạy Mẹ Maria, chúng con xin dâng lên Mẹ tràng chuỗi Mân côi rất thánh này để tỏ lòng mến yêu Mẹ. Qua lời kinh rất thánh này, xin Mẹ gìn giữ chúng con được ơn bền đỗ trong ơn gọi, xin cho chúng con được ơn trung tín với Chúa trong suốt cuộc đời. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng kinh Mân Côi là phương thế tuyệt hảo để được phần rỗi linh hồn và là sợi dây êm ái nối kết con người với Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn có lòng yêu mến Chúa và Mẹ bằng việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, để chúng con được ơn bền đỗ trong ơn nghĩa Chúa.

Giuse Trần Trọng Nhân

Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô