Dự tu Sài Gòn tĩnh tâm đầu tháng

 

                                                              Hình chung sau ngày tĩnh tâm

Chúa Nhật 01/10/2023, Giáo Hội mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, cũng là ngày Gia đình Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tĩnh tâm đầu tháng. Tĩnh tâm tháng là dịp để anh em hồi tâm nhìn lại chính mình, nhìn lại mối tương quan của bản thân với Chúa, và giữa bản thân với anh em trong thời gian qua.

Cha giảng phòng cho kỳ tĩnh tâm tháng này là cha Phanxicô Xavie Trần Văn Quảng giáo sư triết học, hiện diện trong ngày tĩnh tâm có cha Giuse Trần Hữu Hoan, giám đốc dự tu, và 36 anh em Dự tu nội trú, ngoại trú. Các dịp tĩnh tâm cha Giám đốc đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh em có thời gian và không gian tĩnh lặng bên Chúa để kín múc nguồn ân sủng của Ngài. Qua các giờ kinh, giờ nghe giảng, giờ cầu nguyện, giờ xét mình xưng tội, giờ chầu Thánh Thể và Thánh Lễ mà anh em được gắn kết với Chúa cách mật thiết hơn.

Trong bài chia sẻ, cha giảng phòng nhấn mạnh rằng: Anh em đang bước vào giai đoạn tập sống đời tu. Anh em đang có lý tưởng cao đẹp, anh em muốn dâng hiến cuộc sống của mình cho Thiên Chúa để khơi nguồn sự sống mới nơi tâm hồn người khác. Qua đó ngài nhắc nhở anh em cần phải xác tín rằng đi tu là đi theo sát Đức Giêsu Kitô Cứu Thế - Sequela Christi. Anh em hãy bám vào Chúa Giêsu, lấy Ngài làm cùng đích và là điểm tựa của cuộc đời anh em. Mỗi ngày anh em cần biết chọn lựa những ưu tiên phù hợp với đời tu. Anh em biết sống chuẩn mực trong các tương quan. Anh em cần biết chọn cái tốt để sống và tìm lợi ích cho người khác. 

Cuối cùng ngài nhấn mạnh rằng anh em đi tu là anh em đã có lý tưởng như một anh hùng, thì mỗi ngày sống hãy như một anh hùng và chết như một anh hùng. Anh em đừng sống nửa vời, đừng sống giả dối với cha giám đốc hay với anh em. Anh em hãy bắt chước người Thầy lý tưởng của mình là Đức Giêsu Kitô, hãy sống như Ngài và chết như Ngài.

Phêrô Lý Hoàng Phi

Dự tu DCCT Sài Gòn

                                                   Anh em lãnh nhận phép lành Thánh Thể

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô