Lời ngỏ Tập san Tập viện niên khoá 2022-2023: Ở lại trong Giêsu

 

“Tôi coi tất cả mọi sự đều là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu” (Pl 3,8).

Được biết Đức Giêsu Kitô, đó luôn là ước muốn và khao khát cháy bỏng mà chính Chúa Thánh Thần đã khơi lên trong lòng mỗi người Kitô hữu. Khao khát này chỉ có thể thực hiện được khi người Kitô hữu biết lắng nghe và ở lại trong tình thương của chính Đức Giêsu Kitô. Bởi chỉ khi ở lại trong tình thương của Chúa Giêsu, người Kitô hữu mới có thể yêu mến và nỗ lực mang lấy những tâm tư, tình cảm của Chúa (x. Pl 2,5tt), hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Người (x. HP, số 25).

Chúng con – Tập sinh niên khóa 2022–2023 – thật hạnh phúc khi được chính Đức Giêsu Kitô Cứu Thế mời gọi ở lại trong Người cách thâm sâu nơi Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT). Chính nơi đây, chúng con được khám phá và kinh nghiệm tình thương của Thiên Chúa nơi cuộc đời chúng con. Chúng con được sống tình thân hữu với Chúa Giêsu, được Người uốn nắn, dạy bảo bằng con đường yêu thương và khiêm nhường phục vụ, được học để dần mang lấy những tâm tư, tình cảm của Chúa Giêsu trong đời sống. Sau những ngày tháng được ở lại và sống trong tình thương của Chúa Giêsu, thì giờ đây, chính Người đã trở thành trung tâm trong đời sống của chúng con (x. HP, số 23). Hơn nữa, chính tình thương yêu của Chúa Giêsu đã thôi thúc chúng con dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa trong DCCT qua việc: “Theo gương Đức Giêsu Kitô Cứu Thế bằng cách rao giảng Tin Mừng cho người nghèo” (x. HP, số 1). Đó cũng chính là những tâm tình mà anh em tập sinh chúng con muốn diễn tả qua tập san với chủ đề: Ở LẠI TRONG GIÊSU. Tập san này chất chứa những suy tư, những khao khát và cả những thao thức, trăn trở mà anh em lớp chúng con đã có trong suốt một năm qua khi sống trong Tập viện DCCT. Dù biết rằng khả năng còn nhiều giới hạn, nhưng tập san này thể hiện tấm lòng thành mà chúng con muốn dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Mẹ Nhà Dòng, cùng cảm ơn quý ân thân nhân xa gần đã luôn yêu thương và quan tâm đến chúng con.

Nguyện xin Chúa Kitô Cứu Thế dẫy tràn muôn ân sủng của Người xuống trên quý vị, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp – thánh cả Giuse, cha thánh Anphongsô, chân phúc Francis Xavier Seelos, cùng các thánh, các chân phúc trong Dòng.

Lớp Francis Xavier Seelos, niên khóa 20222023

Lời Ngỏ Tập San Tập Viện Niên Khóa 2022-2023: Ở Lại Trong Giêsu

Labels:
Học viện Thánh Anphongsô