“Ơn gọi làm người trung gian giữa thần linh và con người” trong tôn giáo nguyên thuỷ của người Mạ


 


“Ơn Gọi Làm Người Trung Gian Giữa Thần Linh Và Con Người” Trong Tôn Giáo Nguyên Thủy Của Người Mạ"

Học viện Thánh Anphongsô